Høgskolen i Oslo og Akershus opplever at søkertallet til fotojournalistikkstudiet stuper med over 30 prosent. Arkivfoto Journalisten

Færre vil bli journalist

Antallet søkere til enkelte journalistutdanninger er ned over 30 prosent på ett år.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over åtte år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Onsdag ble årets søkertall til høyere utdanning sluppet fra Samordna opptak. De viser fortsatt nedgang for søkere til de treårige bachelorutdanningene innenfor journalistikk.

Fjerner studieplasser

Størst nedgang er det til journalistutdanningen i Bodø, ved Universitetet i Nordland. Der er søkertallet redusert fra 440 i fjor til 308 i år, en nedgang på 30 prosent. Studiestedet reduserer samtidig antallet studieplasser fra 45 til 30. Det betyr at alle søkere med studiet som førstevalg - 30 i tallet - får plass dersom de ønsker.

Fakultetsdirektør Geir Tveide sier reduksjonen i antallet studieplasser gjøres mer av finansieringshensyn enn av hensyn til at antallet søkere til journaliststudiet har falt over flere år.

– Det har vært en taktisk og praktisk gjennomgang der vi justerte ned antallet plasser på noen studier, sier Tveide.

Universitetet får finansiert 30 plasser av den såkalte basisbevilgning fra Kunnskapsdepartementet. I tillegg har studiestedet tatt risikoen for de siste 15 selv, som finansieres ved at Universitetet får betalt ut penger i etterkant basert på gjennomførte studiepoeng blant studentene. Det er denne kvoten som fjernes fra høsten.

Nedgangen i søkertallet på 30 prosent forklarer han med endringene i mediebransjen.

– Det ser vi som et resultat av endringene innenfor journalistyrket med stadig strengere faglig krav og stillingsstopp i flere regionale og lokale mediehus. Det blir stadig trangere kår for å komme seg inn i yrket. Det er en markedstilpasning at vi går ned i antallet søkere.

Færre vil til fotojournalistikk

Det andre studiet som opplever et lignende fall er fotojournalistikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HIOA). Der stuper antallet søkere fra 419 i fjor til 290 i år til de 12 planlagte studieplassene. Det er 81 søkere som i år har foto som førstevalg sammenlignet med 101 i fjor.

Til journalistikkstudiet ved HIOA faller antallet søkere med 3,5 prosent fra 1.688 i fjor til 1.627 i år. Det er i år 342 førstevalgssøkere til de 70 planlagte studieplassene. I fjor var det 396 slike søkere.

Til Høgskulen i Volda faller søkertallet noe mindre. Dit er søkertallet 10 prosent ned fra 776 i fjor til 694 i år. Antallet førstevalgssøkere til de 57 plassene var 141 i år mot 193 i fjor.

Universitetet i Stavanger får sitt søkertall redusert med 4,5 prosent fra 780 i fjor til 746 i år. Her er antallet førstevalgssøkere redusert fra 93 til 89 til de 25 studieplassene.

To med oppgang

Journalistikk-studiet ved Universitetet i Bergen er det eneste som skiller seg positivt ut. Der øker antallet søkere med to prosent fra fjorårets 1.247 til årets 1.272. Antallet førstevalgsøkere er likevel noe ned fra 175 i fjor til 168 i år til de 22 studieplassene.

Også det private Norges Kreative Høgskole (NKH) opplever vekst i søkertallet. De er ikke med i Samordna Opptak, men studieleder Lars Richard Bache opplyser overfor Journalisten at antallet søkere per 15. april var på 272 mot 248 på samme tidspunkt i fjor.

– Med tanke på situasjonen i bransjen var vi undrende til hvordan tallene skulle bli i år. Men vi mener å ha en moderne utdanning som tar høyde for morgendagens jobber i mediebransjen. Og vi tror at studentene våre oppdager dette, skriver Bache i en e-post.

– Vi tar det naturligvis som en tillitserklæring at stadig flere ønsker å studere journalistikk hos oss på NKH.

Journaliststudiene ved Sørlandets NLA-Høgskole opplever reduksjon i søkertallene. Totalt antall søkere til fordypning radio og fjernsyn faller fra 186 i fjor til 182 i år, og på fordypning avis og nett fra fjorårets 138 til årets 120.

Alle førstevalgssøkerne kommer inn dersom de takker ja til studieplassen de blir tilbudt.

Tilpasser seg

I Bodø er de opptatt av å endre journalistutdanningen for å tilpasse seg de nye tidene. Studieprogramansvarlig for journalistikk, Birgit Røe Mathisen, sier de har hatt tett kontakt med bransjen i forkant av omleggingen.

– Det er ikke overraskende at søkertallet til journalistikk går ned med tanke på hva som er skjedd i bransjen de siste årene. Vi er midt i en omlegging av journalistutdanninga i Bodø. Vi har laget en nye bachelorplan for å dreie oss i den retningen som bransjen endrer seg i, sier Mathisen.

Hun forteller at det opprettes et eget emne om arbeidsliv og rollen som frilanser, og at de ansatte skal få et kompetanseløft gjennom spesiallaget digitalkurs fra IJ.

Les også: Journaliststudiet mindre populært

Powered by Labrador CMS