Mediefolk:

Lagmannsretten vil ikke pålegge Dagens Næringsliv å legge fram dokumenter som kan røpe avisens kilde.

DN fikk medhold: Kildevernet går foran

Ny rettsrunde venter neste måned.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Dagens Næringsliv (DN) fikk medhold i Borgarting lagmannsrett i at kildevernet må gå foran og at avisen derfor slipper å legge frem dokumenter som kan røpe kilden i en artikkel fra 2014.

Lagmannsrettens kjennelse kommer i forbindelse med en ankesak som starter 8. mars.

Forretningsmannen Paal Diskerud gikk til sak mot DN på bakgrunn av en artikkel fra 2014, der han mener seg omtalt som korrupt.

DN omtalte at Tinn kommune hadde anmeldt et selskap kontrollert av Diskerud til Økokrim for mulig korrupsjon. Økokrim åpnet ikke etterforskning.

Diskerud saksøkte DN for ærekrenkelser og krevde erstatning og oppreising, men selv ble idømt saksomkostninger på nær millionen. Denne kjennelsen ble i fjor anket.

I forbindelse med ankebehandlingen har saksøker fremmet krav om at DN må legge frem opplysninger knyttet til hvordan avisen har fått tilgang til ulike dokumenter. DN har nektet, med henvisning til kildevernet, skriver Norsk Redaktørforening i sitt nyhetsbrev.

Noe lagmannsretten sier seg enig, som i sin kjennelse skriver:

«Opplysninger om tidspunktet for overlevering av informasjon og hvilken form dette tok, herunder eventuelle formuleringsmåter og språkbruk, vil kunne føre til identifisering av en eventuell kilde. Det samme vil være tilfelle dersom det eksempelvis har vært ulike versjoner av brevet forut for oversendelse. At begjæringen om fremleggelse eventuelt ikke har til formål å avsløre kilder, er ikke avgjørende. Det er like fullt tale om informasjon som er egnet til å identifisere journalistiske kilder.»

Powered by Labrador CMS