Vegard Jansen-Hagen i TV 2(foto: TV 2) forteller at de publiserte navn etter at VG gjorde det. Per Arne Kalbakk i NRK (foto: Kathrine Geard) er ikke sikker på at Eide ville blitt navngitt om ikke VG gjorde det. Kjersti Sortland i Budstikka (foto: Janne Møller-Hansen) var første til å publisere navnet på treneren etter at Kaurin fortalte om trakasseringen i lokalavisen, mens Torry Pedersen i VG (foto: Birgit Dannenberg) fikk Eide i tale.

Derfor navnga de treneren

Fire medier forklarer hvorfor anklager mot Stabæks kvinnetrener ble allemannseie. Klubben reagerer på etikken.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Anklagene fra fotballspiller Leni Larsen Kaurin om at Stabæk-trener Øyvind Eide trakasserte henne seksuelt, gikk fra blogg til Dagsrevyen på en uke. Treneren har selv har innrømmet upassende oppførsel.

Journalisten har stilt redaktører i ti medier som har identifisert Eide tre spørsmål:

* Hvorfor har dere valgt å identifisere Eide i denne saken?

* Hvilke overtredelser mener dere godtgjør medietrykket?

* Hva talte mot identifisering?

Fire har svart.

NRK fulgte VG

I NRK var det ikke aktuelt å identifisere Eide før VG intervjuet ham. Nyhetsdirektør Per Arne Kalbakk forteller at det endret seg da Eide sto fram i avisen. At Kaurin fortalte sin historie gjorde saken enklere, og NRK fulgte opp samme dag.

– Foruten at dette er en enkeltsak, er det også et eksempel på et problem i idretten. Den illustrerer maktforholdet mellom trener og utøver.

Kalbakk sier saken fortjener omtale. Han understreker at det ikke er selvsagt at de ville identifisert Eide om han ikke hadde stilt i VG.

Samme gjorde TV 2

Også for TV 2 var Eides innrømmelser i VG avgjørende for identifisering.

Sportsredaktør Vegard Jansen Hagen skriver at saken er spesiell og har viktige prinsipielle sider rundt forholdet mellom trener og utøver han mener det er verdt å sette søkelys på.

Det gikk mange dager før Kaurin uttalte seg til tv-kanalen. Så langt har verken Eide eller sportslig leder Richard Jansen i Stabæk stilt.

– For oss er det først de to siste dagene, med Stabæks styrebeslutning mandag og Kaurins reaksjon tirsdag, som har gitt saken større oppmerksomhet i sportsnyhetene skriver Hagen til Journalisten.

- Den videre dekningen i TV 2 vil nok handle om klubbens holdning og håndtering av saken og deres reaksjonsform. Og om hvordan Norges Fotballforbund, spillerorganisasjonen NISO og Norges Idrettsforbund forholder seg til denne saken og til problemstillingene som aktualiseres gjennom den.

Ville intervjue begge parter

VG ventet med å publisere Eides navn til han selv valgte å stå fram og til avisen fikk kommentar fra Kaurin. Sjefredaktør Torry Pedersen forteller at de derfor ikke publiserte navnene på de to før 30 timer etter at Budstikka identifiserte partene.

Pedersen mener anklagene som er rettet mot treneren er av betydelig offentlig interesse.

– Treneren innrømmer upassende atferd og store deler av de faktiske forhold, og han ber Larsen Kaurin om unnskyldning, skriver Pedersen i en epost.

Sjefredaktøren mener at som den sterke personen i en utøvergruppe er det nødvendig at treneren setter grenser, skaper trygghet og forhindrer at felles fundament kollapser. Forhold mellom trener og utøver kan være utfordrende av flere årsaker, men uansett grunn mener han det er treneren som skal sørge for at det håndteres ryddig og riktig.

VGs sjefredaktør forteller i eposten at det så langt ikke er noe som tyder på at det er straffbare forhold i denne saken, noe som generelt taler mot identifisering.

Publish or perish

Lokalavisen og Stabæk-sponsor Budstikka var første til å identifisere partene. Dette skjedde torsdag 16. januar. Ansvarlig redaktør Kjersti Sortland i Budstikka forteller at avisen kjente til hvilken klubb påstandene var rettet mot da tidligere Stabæk-spiller Lisa-Marie Woods publiserte blogginnlegg 9. januar om en ikke navngitt venninne i en ikke navngitt klubb som var utsatt for seksuell trakassering av en ikke navngitt trener.

På dette tidspunktet skal det ikke ha vært aktuelt for avisen å gjengi det som kunne være upresis tredjehåndsinformasjon. Først måtte det undersøkes hvilke av de konkrete anklagene som kunne dokumenteres journalistisk. Redaksjonen jobbet ifølge redaktøren seg gjennom bloggen for å sortere hva som var unøyaktige påstander og hvilke anklager som var etterprøvbare. Uken etter publiserer Budstikka.

– Vi gjorde dette på bakgrunn av følgende: I Toppserien for kvinner er det kun ett lag som er hjemmehørende i distriktet Budstikka dekker. Det var allerede kjent hvilken serie det gjaldt. Eneste måten for lokalavisen ikke å identifisere laget og treneren, var altså å avstå helt fra å publiseres.

Siden Stabæk er en eliteklubb og arbeidsgiver for mange spillere og trenere, er det ifølge Sortland naturlig at avisen spør om kritikken fra en navngitt spiller er dokumenterbar, og om den har offentlighetens interesse. Svaret var ja. Både om en treneren i norsk toppfotball kan tillate seg en slik atferd, og måten spilleren opplevde håndteringen av saken.

Nøktern på virkemidler

De siste tre dagene før publisering brukte Budstikkas journalister til å forsikre seg om at trener og sportslig leder var kjent med de konkrete anklagene. Disse valgte å avstå fra å gi sine versjoner av saken.

– Relasjonen mellom trener og utøver er ikke jevnbyrdig, hvilket stiller krav til profesjonalitet. Det er en belastning å bli utsatt for offentlig kritikk. Det betyr at en avis også skal ta hensyn til den angrepne part. Budstikka valgte derfor å være svært nøktern i vår bruk av virkemidler i presentasjonen.

Ville neppe stilt uten Budstikka

Budstikka er først med identifisering. VG følger opp med intervju med Eide. Siden de navngir og Eide selv stiller til intervju, velger TV 2 og NRK å følge etter.

– Kom Eides intervju i VG som et resultat av Budstikkas oppslag?

– Ja, det gjorde det, sier mediesjef Hilde Elisabeth Håve i Stabæk fotball.

– Ville Eide gitt intervjuet om Budstikka ikke identifiserte?

– Det er vanskelig å si noe presis om nå. Vi ville nok sett an utviklingen, sier Håve.

Ledelsen i fotballklubben har rådet treneren til ikke å snakke med mediene foreløpig.

Forutinntatt

Håve opplever mediedekningen som ensidig og før Budstikka publiserte navn på spiller, trener og klubb, var det ingen av de andre mediene som identifiserte.

– I samtaler med de store redaksjonene fortalte disse at dette var en vanskelig sak, at de ikke hadde til hensikt å offentliggjøre navnene.

Ifølge Håve skal dette ha vært en beslutning flere av redaksjonene hun snakket med hadde tatt. Det skal ha vært en bred oppfatning at dersom personene ble navngitt, ville det være tilgjengelig gjennom nettsøk og dermed hefte ved personen gjennom livet. Derfor advarte Stabæk lokalavisen mot å gjøre det.

Håve oppfatter at mange av journalistene er forutinntatt. De ønsker ikke å høre klubbens versjon, men er på jakt etter klubbens mening om Kaurins påstander.

– Og så endrer fakta seg. Så sent som i dag (torsdag 23. januar) ringte en journalist som skrev på bakgrunn av påstanden at Kaurin ikke fikk kontrakt fordi hun kom med beskyldninger om sextrakassering. Men det var motsatt. Beskyldningene mot Eide kom ikke før hun fikk beskjed om at kontrakten ikke ble fornyet.

– En annen stor utfordring for oss har vært alle ekspertene som har uttalt seg mer eller mindre bombastisk i saken. Disse blir åpenbart brukt for å fremme et synspunkt og vi er veldig overrasket over at ekspertene kan gå så hardt ut uten å kjenne faktum.

 

Powered by Labrador CMS