Erik Schjenken i lagmannsretten tidligere i år. Foto: Kathrine Geard

Dagbladet anker Schjenken-dom

Ønsker saken inn for Høyesterett. 

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Det bekrefter Dagbladets sjefredaktør John Arne Markussen overfor Journalisten.

Se Journalistens dekning av Schjenken-saken her

Tidligere amulansesjåfør Erik Schjenken gikk i 2010 til sak mot Dagbladet for ærekrenkelser i forbindelse med den såkalte Ambulansesaken i 2007. Schjenken vant frem i tingretten, men Dagbladet anket til lagmannsretten. Også her tapte Dagbladet, men oppreisningen til Schjenken ble barbert til en femdel.

– Prinsipiell

– Denne saken reiser flere prinsipielle spørsmål. Det mest sentrale er at dommen slik den nå står legger sterke begrensninger på meningsjournalistikken. Det er negativt for den offentlige debatt, sier Markussen om anken.

Sjefredaktøren mener også dommen legger begrensninger på å omtale skjult og ubegrunnet rasisme.

– Hvis man ikke får bruke ordet stenger man for debatten.

Markussen mener også lagmannsretten redigerer Dagbladet.

– Det kan vi ikke akseptere. Dette var den store saken sommeren 2007.

– Tar krefter

Markussen sier avisen har diskutert grundig om de skal anke eller ikke. Råd er også søkt hos andre, og disse skal ha gått ut på at saken er så prinsipielt viktig at den må ankes.

– Det har ikke vært noen enkel avgjørelse å ta. Ikke minst fordi det har et prosessøkonomisk aspekt. Slike saker tar tid og krefter. Men saken er av så stor prinsipiell betydning at vi vil at vår høyeste rett skal vurdere saken.

– Ikke overrasket

Erik Schjenkens advokat, Carl Bore, er ikke overrasket over at Dagbladet anker. Men han mener de har liten grunn til å gjøre det.

– Jeg tror Dagbladet vil gjøre et eksempel ut av Erik Schjenken til tross for at de får flengende kritikk i begge dommer. Jeg tror de ønsker å gjøre det klart for alle som vurderer å utfordre media i senere saker at de må gjennom tre rettsinstanser selv om de har rett. At det blir en tøff fight.

– Men Markussen sier saken ankes på grunn av prinsipielle sider?

– Jeg har skjønt at han snakker om det. Men denne gangen er det ikke opp til Dagbladet, men Høyesterett om saken blir behandlet. Ni av ti saker til Høyesterett siles bort av ankeutvalget.

Ankeutvalg avgjør

Nå går nemlig Dagbladets anke til Høyesteretts ankeutvalg. I forkant av en avgjørelse om saken slippes til i Høyesterett vil det være en skriftlig prosessrunde mellom partene. Det er heller ikke gitt at hele saken automatisk slipper til. Høyesterett kan velge å kun behandle deler av saken. Men Bore mener sjansen for at saken faktisk slipper til er liten.

– Når det gjelder ansvarsgrunnlaget er saken konkret begrunnet og har liten overføringsverdi til andre saker. Når det gjelder utmåling er det ikke noe mer å hente for Dagbladet. Det tredje er at Dagbladet har feilet på banale journalistiske kjøreregler om at fakta og kilder må sjekkes, og at det må være dekning for grove påstander før dette kan trykkes. Dette er regler som alle journalister kjenner ut og inn, og det er absolutt ikke noe prinsipielt i dette heller.

Bore venter en avgjørelse fra ankeutvalget i månedsskiftet august/september. Dersom saken tas opp til behandling vil det trolig skje før nyttår.

Vurderer motanke

Og ettersom Dagbladet nå har anket inn saken, vurderer Bore en motanke erstatningen lagmannsretten satte til 200.000 kroner.

– Vi er ikke enig i alt som står i dommen, men ønsket nå å legge saken død. Men nå er det fight igjen. Da er det aktuelt å prøve om det ikke skal koste mer enn 200.000 kroner å gjøre det Dagbladet har gjort mot en privatperson.

Schjenken og hans advokat har nå rundt én måned på å bestemme seg for om de vil velge en motanke.

Powered by Labrador CMS