I arbeidet med «Direktøren» fikk produksjonsselskapet avslag på å bruke lydopptak fra rettssalen. Avgjørelsen er anket til Høyesterett, men behandlingen av anken skjer ikke før etter premieren 28. august.

«Direktøren» på TV 2:

Høyesteretts avgjørelse kommer for sent for premieren: Slik løser «Direktøren»-teamet rettsfloka

Lydopptak-sak behandles i Høyesterett en drøy måned etter premieredato.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Søndag 28. august har dokumentarserien «Direktøren» premiere på TV 2 og TV 2 Play. Serien, som er produsert av Indie Film, tar for seg rettssikkerheten i Norge gjennom historien om direktøren Øystein Flenning, som i 2014 ble knivstukket åtte ganger av en amerikansk mann.

To år senere ble Flenning selv dømt i lagmannsretten for å ha vært voldelig mot amerikanerens kjæreste.

Et lydopptak av Flennings forklaring og forsvarerens prosedyre i rettssalen ble tatt i skjul av en tilskuer. I mars i år fikk Indie Film og TV 2 avslag i lagmannsretten på å bruke lydopptaket i serien.

Produksjonsselskapet og TV 2 har anket saken til Høyesterett, og det er besluttet at saken skal få full muntlig behandling den 20. september – en snau måned etter planlagt premieredato.

Erstatter opptakene

Produsent Carsten Aanonsen kan fortelle at lydopptaket fra lagmannsretten derfor må erstattes i dokumentarserien.

Produsent i Indie Film og for dokumentar-serien «Direktøren», Carsten Aanonsen.

– Det vi gjør er at vi erstatter de originale opptakene med skuespillere. Vi har ikke anledning til å gjøre noe annet siden det ikke er avgjort i rettsvesenet.

– Hvor mye bry har denne rettsfloka skapt for produksjonen?

– Når det gjelder privatopptakene fra lagsmannretten har det blitt en del ekstra jobb. Selv med aksept fra de sentrale aktørene har vi ikke kunnet publisere opptakene, siden det er egne vurderinger knyttet til opptaket i seg selv, svarer produsenten.

Kan gjengi ordrett

Høyesterettsadvokat Jon Wessel-Aas har tidligere forklart overfor Journalisten at forbudet mot opptak i domstolloven er begrunnet i to hensyn: Hensynet til avviklingen av saken og hensynet til personvern.

Om begrunnelsen for avslaget i lagmannsretten, formulert i anken til Høyesterett, skriver advokaten:

«Lagmannsretten synes å ha lagt til grunn at en offentliggjøring av opptak av domfeltes forklaring vil gi et skjevt bilde av faktum, idet lagmannsretten i sin beslutning gjenga aktors anførsel om at dokumentaren vil fremstå som et rent partsinnlegg. Det er videre lagt vekt på at det ikke lar seg gjøre å innhente samtykke fra fornærmede eller fornærmedes ektemann.»

Fordi straffesaken i 2016 gikk for åpen rett, uten referatforbud, har Indie Film likevel lov til å gjengi ordrett hva både tiltalte og andre forklarte.

– Det blir jo en jobb å erstatte opptakene. Man må finne skuespillere, legge til rette for innspilling og lese inn alt aktuelt materiale på nytt. Og det må jo leses inn med relevans til de originale opptakene. De kan ikke leses av som et hvilket som helst brev, forklarer Aanonsen.

Powered by Labrador CMS