Debatt:

– Vi hadde lave inntekter før korona, da var det gode tider, nå lever mange av oss helt uten en inntekt, skriver frilanserne Marte Vike Arnesen og Ingerid Jordal.

Den nye kompensasjons-ordningen er med på å skape en permanent underklasse

Frilansere krever at forskriften revurderes.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fire år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Som selvstendig næringsdrivende og frilansere er vi ikke vant med å få ved dørene. For mange av oss forsvant alle oppdrag medio mars, og flere av oss har ikke hatt inntekt de siste to månedene.

Jobber ble avlyst og prosjekter satt på vent, men vi pustet lettet ut da regjeringen, med Torbjørn Røe Isaksen i spissen, la fram den nye kompensasjonsordningen. Vi som aldri har hatt krav på dagpenger eller omsorgspenger, skulle bli kompensert for nedstengingen av Norge på lik linje med alle de andre skattebetalerne der ute.

Beregningsgrunnlaget skulle baseres på et gjennomsnitt av de tre siste årenes inntekt, en rettferdig ordning som tar høyde for svingninger i inntekt.

Syk uker uten inntekt

Vi smurte oss med tålmodighet da de utsatte ordningen til mai. Syv uker uten inntekt måtte vi da tåle nå som vi endelig fikk tilgang til den store pengesekken, slik som resten av arbeidslivet i Norge.

Der tok vi feil.

For denne ordninga treffer dårlig, og mange av oss faller mellom alle stoler.

I motsetning til hva som ble signalisert på forhånd, har Arbeids- og sosialdepartementet i siste liten gått vekk fra å regne vårt inntektsgrunnlag ut fra de tre siste årene, som er standarden innenfor Nav-systemet. I stedet har de valgt sin helt egne spesielle løsning for akkurat oss: å kun basere seg på inntekten fra 2019.

Dette er alvorlig. Det betyr faktisk at de av oss som har hatt god inntekt de siste årene, men som av ulike grunner brukte deler av 2019 på noe annet enn å drive inn penger via næringa, kommer urimelig skjevt ut.

Det er i dagens søknadsskjema på Nav ingen som helst mulighet for å skrive kommentar eller merknad om at inntekten din er lavere enn normalt. Melder du derimot inn feil så er det for sent å snu, for alle søknader skal behandles automatisk.

  • Uflaks for deg om du tok ut ubetalt foreldrepermisjon i fjor, selv om du har hatt en god inntekt de siste ti årene.
  • Uflaks for deg om avisen du frilanset for i fem år plutselig ikke ville bruke deg mer og du stod uten jobb.
  • Uflaks for deg som bestemte deg for å jobbe med prosjektet ditt i fjor og fikk utbetalt støtte i 2018.
  • Uflaks for deg som ikke har levert næringsoppgaven din for 2019, da har du ikke et grunnlag for å søke. Fristen for å levere den er 31. august.

Er du selvstendig næringsdrivende eller frilanser du innen journalistikken har du ikke en stabil inntekt. Den svinger fra måned til måned og fra år til år. Noen år går det som det suser, mens andre år kan by på jobbtørke.

Grunnen til det kan være at du har vært hjemme i ubetalt foreldrepermisjon, du eller en av dine nærmeste har blitt syke, eller avisen du frilanset for har hatt et kutt i frilansbudsjettet det året.

Lave inntekter før korona

En undersøkelse finansiert av stiftelsen Fritt Ord og utført av Oslomet og Universitet Nord, viser at nesten halvparten av mediefrilanserne som har all sin inntekt som selvstendige næringsdrivende, tjener 450.000 eller mindre - og hele én av fem oppgir å tjene 250.000 kroner eller mindre i året.

Vi hadde lave inntekter før korona, da var det gode tider, nå lever mange av oss helt uten en inntekt.

Kompensasjonsordningen skal gi støtte ved tap av inntekt, ikke tapt oppdrag står det i forskriften. I søknaden kreves det at vi oppgir de inntektene vi har mottatt i perioden vi søker om. Altså mottatt i perioden, ikke tjent i perioden. Disse pengene skal altså regnes mot det vi får utbetalt. Dette blir også en urettferdig utregning.

Det er vanlig for selvstendig næringsdrivende å fakturere i etterkant av oppdrag. Jobben du utførte i februar, ble nok fakturert i mars. I en vanlig situasjon ville den fakturaen blitt betalt innen slutten av mars, men ettersom de som betaler også har sittet på hjemmekontor eller har blitt permittert, har ikke den fakturaen blitt betalt før i april.

Pengene du tjente i februar kommer derfor ikke inn på konto før i april. Pengene du skulle ha levd av i mars kom ikke inn på konto før i april, du har ikke hatt inntekt i mars, men på papiret har du inntekt i april og mister derfor rett til å søke om støtte denne måneden.

Til sammenligning: En ansatt person blir permittert og mottar dagpenger fra dag tre etter at permisjonen har startet. Og to uker etter, på bedriftens lønningsdag mottar hen etterskuddsvis månedslønn fra jobben hen er permittert fra. Dette kommer selvsagt i tillegg til permisjonspengene, fordi det er lønn for arbeid som ble utført tidligere. Høres rettferdig og rimelig ut. Men hvorfor skal ikke det gjelde for oss selvstendig næringsdrivende?

Mange av oss mistet alt av oppdrag 12. mars fordi regjeringen stengte landet. Vi er desperate, for nå har vi ikke lenger råd til mat på bordet, til husleia eller til barnehageutgifter. Vi har utgifter som alle andre, vi betaler skatt som alle andre, vi har barn som alle andre samtidig som vi betaler mer i trygdeavgift enn alle andre. Vi er allerede en gruppe arbeidstagere med lav gjennomsnittsinntekt og svake sosiale rettigheter.

Vi skriver dette på vegne av mange, samtidig skriver vi i ren desperasjon. Inntektsgrunnlaget vårt forsvant over natta og selv om landet skulle åpnes opp i morgen vil det ta lang tid å bygge opp igjen det vi har mistet av avtaler og oppdrag.

Vi stiller spørsmål ved hvilke faglige råd Arbeids- og sosialdepartementet har lagt til grunn for ordningen. Den vitner om lite kunnskap og forståelse om hvordan forretningsmodellen til en selvstendig næringsdrivende eller frilanser fungerer. Har de som har utformet denne søknaden og regelverket rundt, forsøkt å tilegne seg denne kunnskapen?

– Vi sto allerede i fare for å få en permanent underklasse. Med koronakrisen frykter jeg dette kan akselerere. Mitt store prosjekt må være å hindre at det skjer, sier Røe Isaksen til Aftenposten i dag.

En ting Røe Isaksen kan gjøre er å lytte til oss nå.

Forskriften må revurderes.

Gi oss en bærekraftig kompensasjon hvor beregningsgrunnlaget er gjennomsnittet av de siste tre års inntekt, gi oss en rettferdig kompensasjon som beregnes ut fra tapt oppdrag ikke kun tapt inntekt, og gi de med uvanlig lav inntekt i 2019 en manuell behandling av saken så de ikke dukker under og blir en del av den permanente underklasse Røe Isaksen forsøker å redde.

Powered by Labrador CMS