HØYESTERETT: Dagblad-redaktørene  John Arne Markussen og John Olav Egeland i Høyesterett. Til høyre Nils E. Øy.. Foto:Kathrine Geard
HØYESTERETT: Dagblad-redaktørene John Arne Markussen og John Olav Egeland i Høyesterett. Til høyre Nils E. Øy.. Foto:Kathrine Geard

Dyr dom for Dagbladet

Det blir dyrt for medier å føre saker om ytringsfriheten etter Schjenken-dommen mener John Arne Markussen.

Denne artikkelen er over ni år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Onsdag ble det klart Dagbladet tapte i saken mot tidligere ambulansemann Erik Schjenken. Avisens anke ble forkastet samtidig om Dagbladet må betale Schjenkens saksomkostninger.

- Dette er en vanskelig dom fordi mulighetene for å føre en åpen og helt nødvendig diskusjon om hverdagsrasisme og institusjonell rasisme blir vanskeliggjort. Det har en klart nedkjølende effekt på ytringsfriheten, sier sjefredaktør John Arne Markussen i Dagbladet.

Delt i retten

Redaktøren viser samtidig til punkt 249 i dommen fra Høyesterett som viser splittelsen i spørsmålet om ytringsfrihet.

Dommer Clement Endresen, som var i mindretall, mener ingen del av Dagbladets dekning av episoden i Sofienbergparken var rettsstridig og at anken således bør føre fram.

Videre argumenterer Endresen: «Samlet sett fremstår etter mitt syn Dagbladets, og den øvrige presses, dekning av episoden i Sofienbergparken snarere som et utslag av det samfunnsansvar pressen har enn som personlig kritikk rettet mot to enkeltpersoner. I den utstrekning det er fremsatt påstander som det ikke er faktisk belegg for, hadde Dagbladet etter mitt skjønn et forsvarlig grunnlag for sine vurderinger. Ved avveiningen av pressefriheten og den enkeltes æresvern, er jeg da kommet til at ingen del av dekningen kan anses rettsstridig.»

- Dette er ikke et godt signal i 200 årsjubileet til Grunnloven. Men vi må ta dommen til etterretning og studere den nærmere.

Hvorvidt Dagbladet velger å anke dommen videre til EMD, mener Markussen er for tidlig å si. Først må dommen studeres nøye.

Kostbart

I tillegg til å måtte betale 200.000 kroner i oppreisning til Schjenken, må Dagbladet også dekke alle saksomkostninger i saken som har vært gjennom tre rettsrunder og beløper seg til flere millioner.

Markussen mener at de høye kostnadene også vil ha en kjølende effekt på ytringsfriheten.

-  Kostnadene ved å ta kamper som denne for ytringsfriheten er veldig store for en bedrift og kan dempe kamplysten.

Tidligere har Dagbladets sjefredaktør sagt at avisen ikke ønsker å beklage sin dekning overfor Schjenken.

Markussen har møtte Schjenken ved flere anledning og forteller at han overfor den tidligere ambulansemannen har beklaget til han som person at man har havnet i denne situasjonen.

- For øvrig har ikke vi vært ute etter å gjøre personlig kritikk av to enkeltpersoner. For oss har dette vært en sak om institusjonell rasisme, slik også rettens mindretall oppfatter den som.

Powered by Labrador CMS