NJ-advokat Ina Lindahl Nyrud og NJ-leder Dag Idar Tryggestad på dagens møte med Kulturdepartementet.
NJ-advokat Ina Lindahl Nyrud og NJ-leder Dag Idar Tryggestad på dagens møte med Kulturdepartementet.

Dette bekymrer NJ-lederen

Norsk Journalistlag foreslår tre tiltak for å styrke motstandskraften mot desinformasjon.

Publisert

– En av forutsetningene for å opprettholde motstandskraft i befolkningen, er at den er i stand til å ta opplyste valg og at vi når dem gjennom redaktørstyrt journalistikk, sa leder i Norsk Journalistlag (NJ), Dag Idar Tryggestad, da han mandag ettermiddag deltok på Kulturdepartementets innspillsmøte til arbeidet med digital motstandskraft mot desinformasjon og uønsket påvirkning.

Tryggestad sa videre at NJ er bekymret for at større grupper av befolkningen ikke deltar i samfunnsdebatten, eller jevnlig bruker journalistiske medier. 

– Vi er særlig bekymret for tre grupper: unge som ikke bruker tradisjonelle medier, personer med flerkulturell bakgrunn som i for liten grad deltar i samfunnsdebatten, eller er brukere av norske medier og personer med nedsatt funksjonsevne, som er underrepresentert i den offentlige samtalen.

Foreslår tiltak

Får imøtegå denne utviklingen, la NJ fram forslag til tre tiltak:

  • Utrede hvordan subsidiert tilgang til redaktørstyrt journalistikk kan bli del av en modernisert mediestøtteordning. Først og frem tiltak rettet mot unge, men også andre utsatte grupper.
  • Økt innsats i utdanningssektoren og støtte til institusjoner og miljøer som jobber med relevante kompetansehevende tiltak. Målet er å jobbe for større bevissthet rundt ytringsfrihet, demokratiforståelse og toleranse for andre og deres meninger. Og en bevisstgjøring av hvor viktig frie og uavhengige medier er i dette samspillet.
  • I en digital mediehverdag må det sørges for at informasjon generelt, også redaktørstyrt innhold, er tilgjengelig for alle grupper. Særlig utsatt er dem med nedsatt funksjonsevne. I dag er det for en del innhold slik at design og utforming trumfer tilgjengelighet. For mottakere av mediestøtte er det mulig å stille slike krav til tilgjengelighet uten at det griper inn i redaktørrollen, og at det påfører uforholdsmessig store kostnader.

Andre aktører som deltok på dagens innspillsmøte, var blant annet Norsk Presseforbund, Norsk Redaktørforening, PST, Facebook Norge og Tiktok.

– Godt utgangspunkt

– Norge har et godt utgangspunkt for å stå imot forsøk på å spre desinformasjon. Vi har en høyt utdannet befolkning, tillit til hverandre, til myndighetene og til media. Dette er med på å gjøre oss motstandsdyktige, men utfordringene er mange. Derfor er jeg glad for alle innspillene jeg har fått. Det gjøres mye bra, både fra media, næringslivet, myndigheter og sivilsamfunnet. Nå skal vi ta med oss dagens innspill og legge en plan for videre arbeid, sier kulturminister Lubna Jaffery i en pressemelding som ble sent ut etter at møtet var avsluttet.

Til opplysning: Journalisten eies og utgis av Norsk Journalistlag.

Powered by Labrador CMS