Førsteamanuensis ved Kristiania, Nanna Fredheim, HR- og organisasjonsdirektør i Mentor Medier, Trude Greni, NJ-leder Dag Idar Tryggestad og ansvarlig redaktør i VG, Gard Steiro.
Førsteamanuensis ved Kristiania, Nanna Fredheim, HR- og organisasjonsdirektør i Mentor Medier, Trude Greni, NJ-leder Dag Idar Tryggestad og ansvarlig redaktør i VG, Gard Steiro.

Seniorpolitikk

Diskuterte seniorer i journalistikken:
– Blir nærmest glemt av sjefen sin

Mange over 50 opplever at kompetansen deres blir mindre verdt, viser NJ-undersøkelse.

Publisert Sist oppdatert

Onsdag var det møte på Pressens hus, der seniorenes rolle i mediene ble diskutert. Både resultater fra Kristianias rapport om hvordan eldre i arbeidsslivet fremstilles av pressen, og tall fra Norsk Journalistlags (NJ) medlemsundersøkelse ble lagt frem.

Temaet for møtet var spørsmålet: Er alder en blindsone i mediene?

Får ikke brukt kompetansen

Rådgiver i NJ, Trond Idås, kunne vise til fagforeningens medlemsundersøkelse, og fortelle at journalister over 50 år i stor grad føler de har en meningsfull jobb, men at mange har svart at de ikke får brukt kompetansen sin.

– Resultatene bekrefter et inntrykk jeg har hatt lenge. Den opplevelsen mange over 50 har, er at kompetansen deres ikke er noe verdt. Det ser vi til en viss grad i undersøkelsen. Å gi seniorene en plass i redaksjonene er ekstremt viktig, sa Idås under presentasjonen.

NJ-rådgiver Trond Idås fortalte om eldre journalister som føler kompetansen deres har liten verdi.
NJ-rådgiver Trond Idås fortalte om eldre journalister som føler kompetansen deres har liten verdi.

Han ba redaksjonene ta vare på den kompetansen. Nettopp dette temaet kom opp igjen under paneldiskusjonen, der VG-sjef Gard Steiro sa han faktisk syntes undersøkelsen var mer positiv enn forventet.

– Positivt at flere opplever at man får hevet kompetansen sin, men så har mediebransjen vært dårlige på kompetanseheving, og der ligger det et potensiale for både unge og eldre journlister, sa Steiro.

– Meningsfylt jobb

I panelet satt, foruten Steiro, NJ-leder Dag Idar Tryggestad, førsteamanuensis ved Kristiania, Nanna Fredheim, og organisasjonsdirektør i Mentor Medier, Trude Greni.

NJ-lederen mente resultatene var gjenkjennelige, og vektla at det var veldig positivt at seniorene i stor grad opplever de har en meningsfull jobb å gå til.

– Samtidig snakker man mye om å nå de unge, men man må huska at man har en stadig voksende eldre befolkning som man også må ta hensyn til. Så må man særlig jobbe videre med at når man bikker 50, så opplever mange mindre kollegialt samhold og at man nærmest blir glemt av sjefen sin, sa Tryggestad.

Banning i kirka

På spørsmål om hvordan dekning for og av eldre i norsk presse svikter samfunnsoppdraget, svarte Steiro at han ikke var enig. På flere områder kan journalistikken bli bedre, sa VG-redaktøren, men å nå de eldre er ifølge ham ikke den største utfordringen til mediene.

– Selv om det kanskje blir å banne i denne forsamlingen: De over 60 i Norge leser nyheter. De får en god dekning av både utenriks, politikk og sport,.

Det er de andre gruppene som ikke får en relevant dekning, mener Steiro, og det er i hovedsak yngre og mennesker med fremmedkulturell bakgrunn.

Journalister over 60

At det er viktig med mangfold og ulik erfaring var panelet skjønt enige om, og at redaksjoner blir bedre dersom mann har ansatte med forskjellig livssituasjon, kjønn, bakgrunn og alder.

– Blir man for homogene, blir produktet dårligere, sa Steiro.

NJ-leder Tryggestad hadde likevel en innvending på spørsmål om mediebransjen liker eldre arbeidstakere.

– Nja. Et par år tilbake var 62 år pensjonstid. Da måtte man ta pensjon og slutte fordi man trengte ny kompetanse. Det ser man litt på undersøkelsen. Det toppa seg i sommer da Aller kom med sluttpakke til alle over 60 og sa det var god seniorpolitikk, sa Tryggestad.

Nå ser NJ en tendens til at tilbud om gavepensjon gjør at folk slutter når de blir 60.

– Det er dårlig politikk, og da tar man ikke det samfunnsansvaret med å holde folk i jobb så lenge som mulig

– De aller mest privilegerte

Da mediebransjen nedbemannet i 2012 ble det oppfattet som et ekstremt press på eldre medarbeidere om å takke ja til gavepensjon og sluttpakker, sa Steiro.

Men han mener at man har lært mye av nedbemanningene mediene stod i forrige tiår.

– Flere satt igjen med et inntrykk om at hvis man ikke takket ja til tilbudet, mistet en yngre kollega jobben. Men nå opplever jeg at de tilbudene som har vært der de siste årene, gjerne kan ligge der, men at det ikke følger med et press, sa han.

Når det gjaldt representasjon i spaltene, understreket VG-sjefen at blant de aller mest privilegerte i norske medier er nettopp de over 60, som heter Kari og Ola.

– La oss ikke glemme hvem som er helt usynlige, og det er eldre fremmedkulturelle, avsluttet han.

Til opplysning: Journalisten eies og utgis av Norsk Journalistlag.


Powered by Labrador CMS