«Det trengs mer energikompetanse i journalistikken. For det er ikke slik at energikrisen er over, og at det nå blir normale forhold i energibransjen. Tvert imot», skriver EnergiWatch-redaktør Anders Lie Brenna.
«Det trengs mer energikompetanse i journalistikken. For det er ikke slik at energikrisen er over, og at det nå blir normale forhold i energibransjen. Tvert imot», skriver EnergiWatch-redaktør Anders Lie Brenna.

DEBATT:

Energibransjen trenger mer journalistikk, og Norge trenger flere energijournalister

Energi er verdens viktigste vare, og Norge er en energinasjon. Likevel det er bare nisjeavisene som har dedikerte energijournalister.

Publisert Sist oppdatert
  • Dette er et debattinnlegg. Innlegget uttrykker skribentens egne synspunkter.

Journalister er i utgangspunktet generalister, men de store og mellomstore redaksjonene har likevel mange spesialiserte journalister. Det er for eksempel vanlig med krimjournalister, kulturjournalister, sportsjournalister, økonomijournalister, klimajournalister og politiske journalister. 

Det er flere andre spesialiseringer også, men energijournalistene glimrer med sitt fravær.

De få energijournalistene som jobber i den norske pressen, befinner seg nesten utelukkende i nisjeavisene. Det er selvsagt fint for oss i EnergiWatch, der jeg er redaktør. Sammen med våre venner og konkurrenter i Europower, EnergiTeknikk, Montel og Energi24 får vi stort sett holde på for oss selv, selv om vi også får følge av noen gode energijournalister i TU, DN og E24.

Er problematisk

Det skrives selvsagt mye om energi i resten av pressen, men så vidt jeg kan se er det ikke mer enn kanskje 20-25 norske journalister som skriver dedikert om energispørsmål. Mange vil kanskje trekke på skuldrene, og mene at det er uproblematisk. Det er feil. Dette er problematisk, svært problematisk.

Jeg tviler for eksempel på at det er noen andre enn disse 20-25 norske journalister som kan forklare hvordan strømprisen settes, og selv blant disse er det flere som vil slite med å forklare hvorfor det var skyhøye strømpriser i fjor, minuspriser i år, og ekstremt store prisforskjeller avhengig av hvor i landet man bor.

Hvis vi legger godviljen til, og anslår at alle disse 20-25 energijournalistene klarer det, snakker vi fortsatt om en forsvinnende liten andel av norske journalister. 

For Norsk Journalistlag oppgir at de har cirka 8500 medlemmer, eller rundt 6550 hvis vi trekker fra pensjonistene og studentmedlemmene. Det innebærer i så fall at cirka 0,4 prosent av norske journalister forstår nok om strømprisen til at de kan forklare hvordan det fungerer.

Et tilsvarende estimat av andelen journalister som henger med på det som skjer innen olje og gass, velger jeg å droppe. Optimisten i meg ønsker å anta at det er like mange, men journalistikk er ikke ønsketenking.

Mister energijournalister

Problemet begrenser seg ikke til at det er for få energijournalister. Det er dessverre også mange som slutter.

Når personer som Mona Adolfsen gikk fra Europower til bransjeorganisasjonen Samfunnsbedriftene, Ole Ketil Helgesen gikk fra Upstream til offshoreleverandøren Subsea7, Lars Taraldsen gikk fra TU og Bloomberg til Try, Magnus Lingjærde gikk fra Europower til Equinor, Herman Mostue gikk fra Montel til Statkraft, Erik Martiniussen gikk fra TU til Norske leger mot atomvåpen, er det et stort tap for energijournalistikken.

Jeg unner selvsagt alle disse flinke folkene å gå videre til nye muligheter i sine yrkesliv, og er ikke i tvil om at de med sin kompetanse og erfaring har mye å tilføre sine nye arbeidsgivere. Samtidig blir jeg oppriktig lei meg og litt oppgitt når så flinke energijournalister slutter – selv om det er hos konkurrentene våre. 

Vi er et lite miljø, og vi burde blitt flere – ikke færre.

Da er det litt lettere for meg å akseptere at energijournalister går videre til andre journalistjobber. Selv om jeg fortsatt synes det er synd at vi mistet Mats With Greger fra Europower hit til Journalisten, og at Marius Lorentsen gikk fra å være energijournalist i E24 til å bli programleder for Finansavisens TV-satsing, trøster jeg meg med at de har tatt med seg sin energikompetanse videre i journalistikken.

Det grønne skiftet er et energispørsmål

Det trengs mer energikompetanse i journalistikken. For det er ikke slik at energikrisen er over, og at det nå blir normale forhold i energibransjen. Tvert imot. Vi er bare på starten av historiens største omveltning, og den er svært risikabel.

For nå skal Norge og Europa gjennomføre det grønne skiftet, og der spiller energi begge hovedrollene. Her er fossil energi skurken, mens fornybar energi er helten. Det er i hvert fall inntrykket man sitter igjen med når man leser den allmenne pressedekningen.

Virkeligheten er litt mer nyansert, og veldig mye mer komplisert. For det er ikke slik at vi fortsetter med olje og gass bare fordi Norge er en grisk kapitalist, eller at vi ikke investerer nok i ny fornybar energi fordi vi er Nord-Europas bastion av klimafornektende tullinger. Det er fordi det er svært krevende å endre energisystemet, og fordi det rett og slett er farlig hvis man tar store gale beslutninger på veien.

Det grønne skiftet går for sakte for klimaet, men det går for fort for energisystemet.

Det hadde man visst, hvis man skjønte hvorfor vi nå har negative strømpriser. Da hadde man også forstått hvor problematisk det faktisk er, og alle problemene det vil føre til. Når man forstår det, vet man også at energikrisen på ingen måte er over.

Vi er på starten av et svært turbulent tiår der alt og alle vil bli påvirket av det som nå skjer i energibransjen.

Energibransjen redesigner samfunnet

For det grønne skiftet er ikke bare et redesign av energisystemet, det er også et redesign av samfunnet.

Dette redesignet er for alle praktiske forhold outsourcet til energibransjen. Det er riktignok politikerne som har vedtatt politikken, og satt målene for det grønne skiftet, men det er energibransjen som besitter kompetansen og står ansvarlig for gjennomføringen.

Jeg hatt gleden av å intervjue mange av de beste ekspertene i energibransjen, og jeg kan fortelle at dette er svært oppegående mennesker med gode intensjoner. De jobber mye og hardt for at energisystemene skal virke, og de er de usynlige heltene som sørger for at fundamentet i det moderne samfunnet fungerer som det skal.

Samtidig er de som eksperter flest. De er sneversynte. Energiekspertene kan sitt eget fagfelt til fingerspissene, men jeg har fortsatt til gode å møte noen som har det hele og fulle overblikket.

Jeg har riktignok intervjuet noen som hevder at de har det, men det er ikke godt nok.

Mangler et «red team»

Ekspertenes manglende overblikk er ikke noe problem i seg selv. Det er som det pleier å være, og det er en av grunnene til at vi har politikere som skal rådføre seg med eksperter fra forskjellige fagfelt, for så å finne frem til en politisk beslutning i form av et kompromiss der mange hensyn er veid opp mot hverandre.

Kompromisser er i utgangspunktet juvelen i det politiske systemet, men den har kanskje blitt litt tilskitnet av for mange politiske hestehandler. Det har ført til et mer bastant politisk ordskifte, noe vi dessverre ser mye av i energispørsmål knyttet til for eksempel olje og vindkraft.

Resultatet er at politikerne i for stor grad velger hvilke eksperter de vil høre på. Dermed ender vi opp med at store politiske beslutninger om energisystemet litt for ofte vedtas på sviktende og ensidig grunnlag.

I det amerikanske forsvaret operer de med et såkalt «red team» når de har øvelser. Dette kan for eksempel være en gruppe med jagerfly som får i oppgave å simulere fienden i en flyøvelse. 

Dette tankesettet har de internasjonale IT-gigantene også tatt inn i sin metodikk. De setter noen av sine beste eksperter i et «red team», som får i oppdrag å angripe løsningen før den settes ut i live produksjon.

Slik er det ikke i energibransjen. Der jobber alle ekspertene på innsiden av systemet, enten det er i selskapene, konsulentbyråene eller i forskningsmiljøene. 

De heier alle på løsningene som utarbeides, og selv om det er noe intern uenighet kommer det altfor sjeldent frem i offentligheten før etter at beslutningene er tatt.

Så vil jeg nyansere meg selv litt. Oljebransjen har noen godt kvalifiserte kritikere – i tillegg til de mange som ikke vet hva de snakker om. Denne seriøse kritikken er ikke en ulempe, men en fordel for oljebransjen.

I kraftbransjen, eller fornybarbransjen som de selv foretrekker å kalle seg, er det dessverre litt tynnere i rekkene. Der er jobben som «red team» i litt for stor grad overlatt til tilfeldige hissigpropper i sosiale medier. For der er det veldig få utenfor bransjen som kan nok om strømmarkedet, strømsystemet og kraftproduksjonen til å utfordre løsningene før de iverksettes.

Manglende tilgang til kvalifisert motstand er et problem for energibransjen, og det gjør det ekstra krevende å dekke bransjen journalistisk. For det overlater mye av jobben som «red team» til oss journalister, og det krever mye av oss.

Hva innebærer det?

Som den nysgjerrige personen jeg er, elsker jeg å jobbe som redaktør og journalist. Det er rett og slett fantastisk å ha som jobb å spørre når man lurer på noe.

Som journalister er det ikke vår jobb å komme opp med gode svar, men å stille gode spørsmål. Spørsmålet er vårt viktigste verktøy, men det er bare en del av verktøykassen.

For alle som har jobbet med journalistikk har erfart hvor krevende det kan være å få svar på kritiske spørsmål, og for å få det må man forstå problemstillingen så godt at man ikke lar seg avvise av overfladiske svada-svar. Det gjelder like mye i energijournalistikken, som i aksjejournalistikken til E24.

Vi må virkelig forstå temaet hvis vi skal klare å få gode svar – til slutt.

Mitt favorittspørsmål er «hva innebærer det?», og det kan brukes om det meste – inkludert energispørsmål:

  • Hva innebærer det å bygge utenlandskabler til Tyskland og Storbritannia?
  • Hva innebærer det at Tyskland stenger alle sine kjernekraftverk?
  • Hva innebærer det å bygge en norsk havvindpark 220 kilometer fra land?
  • Hva innebærer det å si nei til å bygge vindkraftverk på land i Norge?
  • Hva innebærer det å elektrifisere norsk sokkel?
  • Hva innebærer det å innføre et høyprisbidrag når strømprisen er over 70 øre/kWh?
  • Hva innebærer det å stanse leting etter mer olje og gass på norsk sokkel?
  • Hva innebærer det å lete etter mer olje og gass hvis EU lykkes med sin energiomstilling?

Dette er eksempler på spørsmål om noen få av veldig mange store energiproblemstillinger som har fått eller vil få store konsekvenser for alle i Norge. Mye er gjort bare ved å stille denne typen spørsmål, men det er ikke nok å stå der med mikrofonstativet. Svarene må ettergås og følges opp.

På samme måte som jeg mener at manglende kritisk økonomijournalistikk må ta mye av ansvaret for at Helles ble så hardt rammet av finanskrisen, mener jeg at sviktende energijournalistikk må ta ansvaret for uføret som Tyskland har sendt seg selv og Europa ut i med sin politikk om å stenge ned kjernekraftverkene samtidig som de gjorde seg helt avhengig av russisk gass.

Nå står Europa, og dermed også Norge, overfor større avgjørelser med enda større konsekvenser. For nå skal det grønne skiftet gjennomføres, og det skal gjøres i en hastighet som verden aldri tidligere har sett, og som energisystemet ikke er rigget for.

Det skaper et enormt behov for kritiske undersøkende spørsmål, og de må stilles på et så tidlig tidspunkt som mulig. For i energibransjen tar det typisk 10 år fra en beslutning er tatt, til konsekvensene på godt og vondt blir synlige.

Det betyr at alle kritiske spørsmål som ikke stilles i dag, vil komme og bite oss hardt på starten av 2030-tallet.

For mye og for spennende

Som redaktør i EnergiWatch er jeg privilegert. Jeg har fått en plass på første rad til en av de største hendelsene i min levetid. Det er trolig bare innføringen av internett som muligens kan overgå det grønne skiftet når det gjelder konsekvenser for samfunnet vi lever i.

Jeg får gleden av å jobbe journalistisk om og for energibransjen mens den fortløpende tar beslutninger som blir avgjørende for både Norges og Europas fremtid. Det er både givende og spennende for meg i mitt yrkesliv, men det er for spennende og veldig skremmende for meg som privatperson og innbygger i dette samfunnet.

EnergiWatch Norge fylte ett år i forrige uke. Vi har jobbet på spreng hver eneste dag, og vi fikk ikke en rolig dag på jobb før nyhetsbildet i energibransjen roet seg litt ned i juli. Det har vært – og er – veldig gøy, men vi rekker rett og slett ikke å dekke alt.

Vi begrenser oss til næringslivsjournalistikk om energibransjen, men resten av samfunnet trenger også mer energijournalistikk. Jeg mener derfor at det er helt nødvendig at flere store og mellomstore norske redaksjoner begynner å ansette dedikerte energijournalister.

Det vil gi oss i EnergiWatch økt konkurranse, men det bekymrer meg ikke. Hvis det blir mer og bedre energijournalistikk i den allmenne journalistikken, kan vi fokusere fullt og helt på vår næringslivsjournalist om og for energibransjen.

Det sies at krig er for viktig til å overlates til generalene, og på samme måte er energi for viktig til å overlates til energibransjen. For energi er verdens viktigste vare, og energinasjonen Norge trenger mer energijournalistikk. 

Det innebærer flere energijournalister.

Powered by Labrador CMS