Erik Schjenken . Foto: Martin Huseby Jensen

Erik Schjenken vant i Høyesterett

Dagbladet må betale 200.000 kroner i oppreisning. Dommen kom med dissens.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Det er konklusjonen fra Høyesterett, som forkastet Dagbladets anke.

I tillegg til de 200.000 kroner i oppreisning, må Dagbladet betale Schjenken drøyt én million kroner i sakskostnader fra Høyesterett.

I sammendraget av dommen heter det at retten konkluderer med at faktapåstandene i det materialet som ble publisert var vernet av ytringsfriheten.

– Mangler tilstrekkelig grunnlag

Men når det gjaldt rasismepåstandene i kommentarer og leder delte Høyesterett seg i et flertall av fire dommere og et mindretall.

– Flertallet mente at beskyldingene ikke var vernet av EMK artikkel 10 nr. 1. Det dreide seg her om verdivurderinger, men disse inneholdt konkrete beskyldinger med et temmelig presist innhold og manglet tilstrekkelig faktisk grunnlag. Beskyldingene var alvorlige, og de var heller ikke nødvendige for å fremme den offentlige debatten om skjult rasisme i det offentlige helsevesenet. En dommer (Endresen) kom til at også rasismebeskyldningene var vernet. Dagbladet ble dømt til å betale oppreisning til Schjenken med 200 000 kroner, heter det i sammendraget av dommen.

Høyesterett viser i dommen til at kommentaren «Skrekk og avsky» av Marie Simonsen som ble publisert 11. august 2007:

– Her gikk Dagbladet over fra å formidle andres beskyldninger om rasisme, til selv å konkludere i det konkrete saksforholdet. Rasismebeskyldningene ble gjentatt - ikke like direkte - i en kommentar av Haddy Njie samme dato og noen dager senere i Dagbladets leder 14. august, heter det i dommen fra flertallet, som slår fast:

– Kommentarartiklene og lederartikkelen kan ikke oppfattes annerledes enn at avisen konkluderte med at hendelsen i Sofienbergparken var rasistisk motivert. 

Les hele dommen.

Lettet Schjenken

Erik Schjenken sier til Journalisten at han er svært glad for Høyesteretts avgjørelse.

– Nå skjedde det noe med kroppen. Jeg er veldig glad og letta, sier Schjenken.

Dissens

Mindretallet, som består av dommer Clement Endresen, som var aktiv med å stille spørsmål under rettsforhandlingene tidligere i år, mener at ingen deler av Dagbladets dekning er rettstridig. Han argumenterer for at kommentarene og lederen har et systemfokus:

– Samlet sett fremstår etter mitt syn Dagbladets, og den øvrige presses, dekning av episoden i Sofienbergparken snarere som et utslag av det samfunnsansvar pressen har enn som personlig kritikk rettet mot to enkeltpersoner. I den utstrekning det er fremsatt påstander som det ikke er faktisk belegg for, hadde Dagbladet etter mitt skjønn et forsvarlig grunnlag for sine vurderinger. Ved avveiningen av pressefriheten og den enkeltes æresvern, er jeg da kommet til at ingen del av dekningen kan anses rettsstridig, konkluderer Endresen.

Les hele dommen.

Vant i tredje runde

Dagbladet ble i Borgarting lagmannsrett dømt for ærekrenkelser av tidligere ambulansesjåfør Erik Schjenken. For det ble de dømt til å betale en oppreisning på 200.000 kroner, som er 800.000 kroner lavere enn hva tingretten tidligere kom til.

Se Journalistens dekningen av Schjenken-saken.

Powered by Labrador CMS