FELT: Slik var annonsen som Per Edgar Kokkvold reagerte på. Nå har PFU strammet inn på bruk av Google-annonser. Faksimile PFU-klage.

PFU: Dette er ikke OK

Pressens faglige utvalg (PFU) strammer inn på bruk av Google-annonser.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Det er Per Edgar Kokkvold som har klaget inn en Google-annonse på nettstedet Klikk.no i kraft av stillingen som generalsekretær i Norsk Presseforbund.

Felt

Klagen gjaldt en tekstannonse som var plassert mellom byline og brødtekst. Det firmaet som artikkelens intervjuobjekt jobbet for hadde også kjøpt seg annonseplass hos Google. I tillegg mener Kokkvold annonsen har en slik utforming at lesere ikke umiddelbart oppfattet den som kommersiell.

Og nå strammes det inn på medienettsteders bruk av Google-annonser. PFU felte tirsdag Klikk.no for den innklagede annonsen.

– Utvalget mener plasseringen ikke skiller seg tilstrekkelig fra den redaksjonelle teksten. Utvalget er sikker på at Klikk kan løse dette på en presseetisk akseptabel måte, heter det i uttalelsen.

Den viser til punkt 2.6 i Vær Varsom-plakaten som sier at redaksjonene skal avvise forsøk på å bryte ned skillet mellom redaksjonelt og kommersielt innhold.

Kontekstuelt er ok

Behandlingen av klagen skapte noe diskusjon i utvalget, særlig med tilknytning til hvordan man skal håndtere slike nye problemstillinger som oppstår i digitale medier.

Både Håkon Borud og Hilde Haugsgjerd, som begge representerer redaktørene, var fornøyd med at uttalelsen eksplisitt ikke går mot kontekstuelle annonser i seg selv.

– Jeg er også glad for at uttalelsen ikke sier nei til annonser i lesebanen, sa Borud.

– Det er også i lesernes interesse at de får annonser som er relevant for dem ut fra et nytte-ståsted, la Haugsgjerd senere til.

Plassering

Det var noe ulik oppfatning i utvalget om plasseringen av annonsen. Borud leste uttalelsen som at det ikke er lov med slike annonser knyttet til ingress og byline. 

Men det var ikke Haugsgjerd enig i, som sa det sannsynligvis hadde vært akseptabelt om det tydelig kom fram at det var en annonse.

– Hadde den hatt en ramme eller annen farge hadde det antagelig ikke vært et problem at den lå opp til bylinen. Nå framstår den som lik. Vi tar ikke prinsipiell stilling til at annonsen ikke kan ligge opp til ingressen.

Tekniske løsninger

Journalistenes representanter Line Noer Borrevik og Øyvind Brigg var også opptatt av at det må være et tydelig skille mellom slike annonser og redaksjonell tekst. Brigg mener redaksjonene må være aktive på å finne gode tekniske løsninger.

– Man må være aktiv på dette så man ikke kommer opp i samrøret. Vi må være tydelig på at det må være et skille og at vi er restrektive, sa Brigg.

Muligheter, ikke begrensninger

Eva Sannum, som representerer allmennheten, var opptatt av at teknologien ikke legger begrensninger på hva som kan gjøres.

– Det er nesten bare muligheter i teknologien. Teknisk er det vel mulig å lage at man ikke ønsker annonse der og der, sa Sannum, som avviste manuelle kontrolløsninger.

– Hvis redaksjonen skal kreve dette vil det være samme problem som med debatten: Det vil være veldig ressurskrevende.

 

Powered by Labrador CMS