Fagpresse-direktør Elin Floberghagen ser totalopplaget blant medlemmene holder seg flatt. Men annonseomsetningen er ned nær 5 prosent. Arkivfoto Journalisten

Samlet opplag i Fagpressen svakt opp

Det er 12. året med opplagsvekst. Men annonseomsetningen går motsatt vei.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over sju år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Totaltopplaget til medlemmene i Fagpressen er nå på 3.575.000 eksemplarer. Det er økning på 0,1 prosent fra året før. I alt publiseres det 2.770 flere bladeksemplarer enn året før.

– Opplaget har økt hvert år de siste tolv årene, men vi ser at det er store innbyrdes forskjeller, sier Kjartan Tyvand, ansvarlig for opplagskontrollen i Fagpressen.

Men om totalen er fram, er det 60 publikasjoner som øker og 69 som faller. Målt i prosent er bladet Frisør en vinner med en økning på 50 prosent til et opplag på 8.777 eksemplarer. Målt i antall blader er det Fagbladet som vokser mest med en økning på 9.426 eksemplarer til 352.113 blader.

Digitale utgaver utgjør bare 2,41 prosent av opplaget. Ifølge Tyvand er dette usikre tall siden innrapporteringen er mangelfull. Han forteller at de ikke har sett den varslede frekvensnedgangen som kom i fjor. I 2015 var snittfrekvensen på bladene 8,7 prosent, i år 8,3 prosent.

Annonsefall

Åtte av ti abonnenter får bladene gjennom medlemskap i fagbevegelse. 6,5 prosent av opplaget er kjøpt mens 0,2 prosent er løssalg. Eller vel 5.000 blader.

Men mens opplaget er opp, er omsetningen fra annonser ned. I årets tre første kvartaler falt omsetningen med 17 millioner kroner til 369 millioner. Annonser i trykte publikasjoner gikk tilbake med 8,8 prosent til 278 millioner, mens de digitale annonseinntektene økte med 12,3 prosent til 91 millioner kroner.

Tyvand forklarer at prognosen for året som helthet viser en tilbakegang på 37 millioner kroner på papir som kompenseres noe med en økning på digitale plattformer med 13 millioner kroner. Total annonseomsetning i Fagpressen er ventet å ende på 512 millioner i år.

Powered by Labrador CMS