Folkehelseinstituttet slettet data NRK hadde søkt innsyn i, men innrømmer ikke feil.

FHI slettet korona-data – også etter at NRK hadde krevd innsyn

Ingen sammenheng, ifølge FHI.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fire år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

NRK, ved journalist Vegard Venli, har de siste ukene flere klager på saksbehandlingen av innsynskrav sendt til Folkehelseinstituttet (FHI).

Klager har også blitt sendt til Helse- og sosialdepartementet, i forbindelse med svaret NRK omsider fikk etter et innsynskrav sendt til FHI 20. mars.

NRK ba om innsyn i all statistikk og data FHI hadde fått om allmennlegenes rapportering på diagnosekoden for koronavirussykdom.

«Vedleggene er slettet»

1. april, etter purringer og klage, kom svar med informasjon om at dette blant annet omfattet kontakt FHI hadde hatt med leverandører av elektroniske pasientjournalsystemer.

Noen av henvendelsene hadde vedlegg som inneholdt oppsamlet data om pasienter registrert med diagnosekoden.

Men:

«De aggregerte dataene som var inkludert som vedlegg i noen av henvendelsene fra leverandørene er ikke videresendt eller brukt til noe formål. Vedleggene er slettet», lød det i samme svar.

Journalisten har selv fått innsyn i korrespondansen og klagene mellom NRK, FHI og departementet i denne saken.

FHI: Ikke sammenheng

Områdedirektør Gun Peggy Knudsen i FHI har opplyst at det ble besluttet å slette aggregert data fordi det kunne være tvil om hvorvidt avtalene med leverandørene dekket deling av statistikk.

Områdedirektør Gun Peggy Knudsen.

Ifølge Knudsen ble data slettet fortløpende, sist gang 26. mars. Det er seks dager etter at NRK sendte sitt innsynskrav.

Til Journalisten skriver Knudsen:

– Jeg vil gjerne understreke at det aldri var noen sammenheng mellom sletting av filene og NRKs innsynsbegjæring. Vi har ingen motforestillinger mot at NRK får disse filene fra leverandør, hvilket vi også har svart NRK.

– Sett i ettertid, mener dere selv det var feil at FHI slettet disse dataene?

– Nei, ikke i den situasjonen vi var i, der vi ikke hadde system for mottak eller trygghet for at det var levert oss i henhold til lovverket. Vi må først ha et system og en rutine som gjør det mulig og lovlig å motta og oppbevare slike datafiler, skriver Knudsen.

Avslått klage

NRK sendte imidlertid klage, der de ba Helse- og omsorgsdepartementet vurdere lovligheten av slettingen.

«FHI behandlet ikke kravet før det var gått halvannen uke. Da var alle henvendelsene som inneholdt slik statistikk og slike data identifisert av FHI, men samtidig var alle dataene og all statistikk slettet», står det i klagen.

Videre:

«FHI har med slettingen fratatt både NRKs rett til innsyn i dokumentet, og retten til å klage på et eventuelt avslag. Spørsmålet er om dette var lovlig, og eventuelt hva hjemmelsgrunnlaget var.»

Men departementet avslår å vurdere klagen.

«Departementet mener at dette ikke er en klage etter offentleglova. Offentleglova gir rett til innsyn i dokumenter. I dette tilfellet finnes ikke dokumentene, og departementet kan derfor ikke vurdere om det skulle vært gitt innsyn i de aktuelle dokumentene eller ikke», står det i et brev sendt fra departementet til NRK 5. mai.

Departementet mener samtidig, etter en redegjørelse fra FHI, at det ikke finnes holdepunkter for at slettingen ble utført for å unngå innsyn i dokumentene.

Ba departementet omgjøre

NRK mener blant annet at departementet som klageinstans plikter å pålegge FHI å undersøke om feilen med slettingen kan rettes opp.

«Har Folkehelseinstituttet for eksempel anledning til å gjenopprette de slettede dokumentene, enten fra papirkurven i e-postkassen til ansatte, eller fra mailserver? Har Folkehelseinstituttet kontaktet avsender av dokumentene for å undersøke muligheten for å få kopi av e-postene med vedleggene som er slettet?»

«Dette er spørsmål departementet ikke har undersøkt. Det representerer etter vårt syn en svakhet eller mangel ved departementets saksbehandling», skriver NRK ved Venli, i en henvendelse til departementet om å omgjøre avslaget.

– Klagen Journalisten har fått innsyn i inngår i NRKs research av en sak, og jeg kan derfor ikke kommentere den, skriver Vegard Venli i en tekstmelding til Journalisten.

Powered by Labrador CMS