Filter Nyheter-sak skapte hodebry for PFU

Landet på frikjennelse etter samlet vurdering.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Filter Nyheter er, etter en såkalt samlet vurdering, frikjent for brudd på god presseskikk i onsdagens møte i Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Bakgrunnen for klagen er at Filter Nyheter omtalte en dom i Kristiansand tingrett, der tre menn i fjor høst ble dømt for hatefulle ytringer etter å ha hengt opp hakekorsflagg i byen.

Etter at mennene fikk dommen omgjort og ble frikjent i lagmannsretten i juni i år, gikk det kort tid før PFU mottok klage mot nettavisa for manglende omtale av frifinnelsen.

«Har gått tre dager»

Klagen var skrevet av Johan Slåttavik, med samtykke fra en av de nå frikjente mennene, Ronny Bårdsen.

Bårdsen har ifølge NRK vært aktiv i Den nordiske motstandsbevegelsen, i likhet med de to andre nå frikjente mennene i flaggsaken.

I klagen ble det vist til punkt 4.5 i Vær varsom-plakaten (VVP), der det lyder: «[...] Det er god presseskikk å omtale en rettskraftig avgjørelse i saker som har vært omtalt tidligere.»

«Nå har det snart gått tre dager, og oppdateringen i saken er fremdeles ikke publisert av Filter», skreiv Slåttavik i et tillegg til klagen, sendt 1. juli.

Dommen ble for øvrig ikke rettskraftig før rundt 10. juli: Da bekreftet Statsadvokatene i Agder at de ikke anket dommen fra lagmannsretten.

– Tendensiøse holdinger

– Klagen til PFU er noe jeg tok initiativ til for å belyse forskjellsbehandling og tendensiøse holdninger hos norske medier, og dermed også PFU. Jeg regner med at Filter og redaktør Harald Klungtveit blir blankt frifunnet for et forhold som tilsvarer grunnlag for en lang rekke tidligere fellelser i PFU, har Slåttavik tidligere uttalt til Journalisten.

Filter Nyheter publiserte 14. august en lengre artikkel om frifinnelsen.

De avviste brudd på god presseskikk i sitt tilsvar til PFU-sekretariatet, og viste blant annet til at dommen ikke var rettskraftig da klagen ble sendt inn, og at frifinnelsen kjapt ble omtalt fra avisas twitterkonto, med lenke til en NRK-artikkel.

Skapte diskusjon

Saken skapte et visst hodebry for det presseetiske utvalget: Sekretariatet hadde forberedt et utkast til uttalelse med konklusjon om frikjennelse «etter samlet vurdering».

Betegnelsen kan leses som en svært mild kritikk, og at det finnes aspekter i saken som kan tale for sterkere kritikk.

Flere av medlemmene i utvalget antydet i løpet av diskusjonen at de var åpne for en konklusjon om kritikk, og de fleste uttalte at Filters egenomtale av frifinnelsen kom for seint.

– Da jeg leste utkastet, tenkte jeg at teksten førte fram mot kritikk, så det var spennende lesning. For det er betenkelig at det gikk såpass lang tid. Twitter-publisering er ikke tilstrekkelig, og det er klart belastende for de det går ut over, at de har omtale av en dom hengende over seg, der de også er avbildet. Det taler for kjapp omtale, sa allmennhetens representant Øyvind Kvalnes.

Twitter til redning

NRK-redaktør Stein Bjøntegård hadde gått inn i tidligere PFU-behandlinger, og blant annet funnet at VG i 2009 ble felt etter at det gikk én uke uten omtale av rettskraftig dom. Han uttalte at han kunne helle mot kritikk i saken.

Det var til slutt Twitter-meldingen som «reddet» avisa:

– Det er interessant å høre om tidligere PFU-fellelser, men vi må vel erkjenne at Twitter knapt fantes som publiseringsplattform i 2009. Her og nå må Twitter-meldingen anses som en publikasjon. Samtidig er det en viss forskjell på VG som landets største avis og Filter, sa PFU-leder Anne Weider Aasen.

Hun la til:

– Jeg kan også forstå Filters situasjon, dette skjer midt i fellesferien, og det tar tid å få jobbet opp en ordentlig artikkel. Men for de det gjelder, er det like rammende at det går så lang tid før artikkelen kommer ut på samme plattform som omtalen av tidligere dom.

Da Weider Aasen oppsummerte diskusjonen, var det et enstemmig utvalg som vedtok sekretariatets utkast og konklusjon om frikjennelse etter samlet vurdering.

«Bør tilstrebe raskere oppfølging»

PFUs uttalelse lyder:

«Pressens Faglige Utvalg (PFU) konstaterer at den presseetiske problemstillingen er isolert til punkt 4.5 i Vær Varsom-plakaten (VVP), som pålegger mediene å omtale rettskraftige avgjørelser i saker som har vært omtalt tidligere.

Det går ikke fram av teksten i VVP 4.5 hvor raskt mediene må følge opp slike avgjørelser. Slik utvalget ser det, må imidlertid intensjonen bak dette presseetiske prinsippet være at mediene frembringer nye og korrigerende opplysninger når slike foreligger.

I dette tilfellet handlet det om en avgjørelse som fikk et annet utfall enn i tidligere rettsrunde; det gikk fra domfellelse til frifinnelse. De involverte var dessuten navngitt og avbildet i omtalen av domfellelsen. Etter utvalgets mening er dette momenter som taler for en raskest mulig oppfølging.

I tilsvarsrunden er det dokumentert at Filter Nyheter også omtalte avgjørelsen raskt; samme dag som dommen ble avsagt, postet Filter Nyheter en melding om frifinnelsen på mediets Twitter-konto. PFU mener en slik melding ikke kan sidestilles med en nyhetsmelding, men må samtidig understreke at alt som publiseres i mediets konti i sosiale medier, er å anse som redaksjonell publisering.

Utvalget har tidligere uttalt at det bør være et prinsipp å omtale en frifinnelse på samme plattform som man tidligere har omtalt og identifisert en person i forbindelse med en rettssak. Videre har PFU pekt på at dersom en sak er omfattende dekket på én plattform, så er det god presseskikk at saken avsluttes samme sted.

I dette tilfellet konstaterer utvalget at Filter Nyheter også fulgte opp saken i mediets nettutgave, der tidligere dom var omtalt. Frifinnelsen ble omtalt i en forholdsvis bredt anlagt artikkel. Artikkelen ble imidlertid publisert drøyt én måned etter at dommen var rettskraftig, og utvalget mener mediene bør tilstrebe raskere oppfølging i denne type saker.

Når utvalget kommer til at dette likevel anses som akseptabelt her, legger utvalget for det første vekt på at Filter Nyheter faktisk hadde publisert en melding (på Twitter) om frifinnelsen før klagen kom til PFU.

Videre har utvalget ingen holdepunkter for å tro at publiseringen i nettavisen kun skjedde som følge av klagen til PFU. Det vises til at Filter Nyheter i tilsvaret også påpeker at mediet hadde til hensikt å følge opp saken. Endelig mener PFU at oppfølgingen som ble publisert i nettutgaven i omfang står i forhold til omtalen av den tidligere dommen.

Etter en samlet vurdering mener utvalget at Filter Nyheter ikke har brutt god presseskikk.»

Powered by Labrador CMS