PFU 29.03.2023 Anne Weider Aasen Ellen Ophaug og Elin Floberghagen
Elin Floberghagen er til stede på mange PFU-møter som leder av sekretariatet. Nå klager hun NRKs «Ingen elsker Bamsegutt» til PFU, og blir selv part i saken.

Floberghagen har sendt «Bamsegutt»-klage til PFU

Mener NRK bryter god presseskikk på minst tre punkter.

Publisert Sist oppdatert

Generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund har sendt sin klage på NRK-serien «Ingen elsker Bamsegutt» til Pressens Faglige Utvalg, opplyser hun til Journalisten.

Rådgiver og fagleder i PFU-sekretariatet, Trude Hansen, bekrefter overfor Journalisten at de har mottatt klage fra generalsekretæren og at den nå er igangsatt for full behandling.

Klager på tre punkter

Floberghagen mener NRK har brutt god presseskikk på Vær varsom-plakatens punkter 2.2, 3.2 og 4.8, skriver hun i klagen.

  • Les hele klagen her (PDF)
  • Punkt 2.2 dreier seg om redaksjonens uavhengighet og om å unngå dobbeltroller. Punkt 3.2 omhandler kildekritikk og faktasjekk, mens punkt 4.8 tar for seg hensyn i omtale av barn.

«Generalsekretæren mener NRKs intensjon med dokumentaren var prisverdig og god», skriver hun i klagen, før hun går videre:

«Imidlertid må et slikt søkelys også oppfylle de øvrige presseetiske kravene, som å sørge for å gi en balansert og korrekt fremstilling, vise omtanke ved omtale av barn, og å sørge for nødvendig uavhengighet i det redaksjonelle arbeidet. Det er særlig på disse områdene dokumentarserien har vesentlige mangler.»

Floberghagen mener journalist Tore Strømøy blir «partshjelper for familien» i strid med VVP 2.2, at serien er for utleverende hva gjelder den omtalte familiens barn og at både de fornærmede, hovedpersonen selv og familien ble utsatt for unødig belastning da NRK utelot å opplyse om den gamle sedelighetsdommen mot ham.

Håper på helhetlig behandling

Floberghagen varslet før jul at hun kom til å bruke sin initiativrett til å få PFU til å behandle presseetiske problemstillinger rundt dokumentarserien som har blitt slett for godt fra NRKs flater.

 – Jeg mener serien fortjener en helhetlig behandlig i PFU, der utvalget kan diskutere alle relevante presseetiske utfordringer serien har reist. Det gjelder blant annet informasjon om tidligere dom, hensyn til barn, spørsmål om bindinger. En rekke spørsmål jeg mener er viktig å få reist, sa Floberghagen den gangen.

Da hadde PFU-sekretariatet mottatt flere klager på serien, men ingen fra direkte berørte parter lå an til å få behandling.

Samtidig er NRK i startgropa på sin egen gjennomgang av vurderingene rundt serien.

Powered by Labrador CMS