NTB vil overta

I et internt notat slår NTB-ledelsen fast at man ønsker en sammenslåing av NTB og Scanpix.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Byråledelsen mener en sammenslåing av de to selskapene vil gi gode synergier både på beslutninger, produktutvikling, IT-utvikling, drift og produksjon. I tillegg mener NTB-ledelsen at en fusjon vil bedre forutsetningene for å skape varig overskudd.

– Slik dagens struktur fungerer, kan det bli et kunstig skille mellom NTB-tekst og Scanpix-foto, og det er ingen grunn til å legge skjul på at vi har fått klager fra nyhetskunder som etterlyser bedre samspill på dette området. I en utviklingsplan for framtidens NTB er et av temaene derfor tettere integrering tekst/bilde, og en måte å få til dette på, kan være en sammenslåing, bekrefter NTBs sjefredaktør Pål Bjerketvedt. Han er også nestleder i Scanpix-styret.

Ønsker tettere samarbeid

Selv om Bjerketvedt bekrefter at ønsket om sammenslåing er festet på papir, ønsker han likevel å modifisere fusjonstankene.

– Sammenslåing av NTB og Scanpix er bare en av flere muligheter vi skisserer opp, og ingenting vi jobber aktivt med for tida.

Leder i NTBs redaksjonsklubb, Nina Haabeth, forteller at klubben ikke har drøftet planene om sammenslåing, men at hun hilser alle tiltak som kan styrke samarbeidet velkommen.

– Et mer integrert felleskap vil styrke produktet, og vi er bare glad for alt som kan føre til et enda tettere fellesskap med Scanpix. Men om dette skjer gjennom en sammenslåing eller et utvidet samarbeid mellom bedriftene, syns jeg ikke er så viktig, lyder Haabeths kommentar til fusjonstanken.

Tilbake til start

Spekulasjonene rundt Scanpixs framtid har skutt fart etter at Schibsted har signalisert at man gjennomgår konsernets aktiviteter med tanke på å selge seg ut av enkelte selskaper man i dag kontrollerer. Et av disse er nettopp Scanpix Norge, hvor Schibsted (via Scanpix Scandinavia) sitter med 50,1 prosent og NTB med de resterende 49,9 prosentene.

Hvis NTB nå overtar Scanpix, er sirkelen på mange måter sluttet. Til sterke protester fra de ansatte vedtok NTB-ledelsen i 1997 å splitte nyhetsbyrået i to. Kjernevirksomheten i den ordinære nyhetsformidlingen (iriks, uriks og sport) forble i NTB, mens alle andre redaksjonelle tjenester (deriblant foto) fra nyttår 1998 ble skilt ut i et eget juridisk selskap, NTB Pluss.

Året etter ble så fotoavdelingen i NTB Pluss skilt ut og fusjonert med Schibsted-eide Scan-Foto til Scanpix. Sterkt vingeklippet fortsatte NTB Pluss sin drift fram til utgangen av 2002, da selskapet ble nedlagt og all virksomhet sluset tilbake til morselskapet NTB. Og nå kan altså Scanpix også være på vei tilbake i NTB-folden.

Powered by Labrador CMS