Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) i Stortinget. Torsdag ble det kjent at Sivilombudsmannen kritiserer hemmeligholdet rundt ansettelsen av Bakke-Jensen som ny fiskeridirektør.

Kritiserer hemmelighold av forsvarsministerens navn på søkerliste

– Kreves særlige grunner, sier sivilombudsmannen.

Publisert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Sivilombudsmannen mener det ikke var grunn til å holde forsvarsminister Frank Bakke-Jensens navn hemmelig på søkerlista til ny fiskeridirektør.

Høyre-statsrådens navn fremgikk ikke av den offentlige søkerlisten til stillingen som direktør i Fiskeridirektoratet. Nærings- og fiskeridepartementet begrunnet hemmeligholdet med at han har stillingen som forsvarsminister som krever særlig tillit og stabilitet.

Det var Bakke-Jensen selv som ba om at navnet hans ikke skulle gå fram av den offentlige søkerlisten. Departementet argumenterte også med at en offentliggjøring kunne innebære at de beste kandidatene unnlot å søke.

Særlige grunner

Dette argumentet er imidlertid Sivilombudsmannen helt uenig i og mener det ikke er dekning for dette i offentlighetsloven.

– Det kreves særlige grunner for å unnta en søker fra søkerlisten til en lederstilling. Rollen som statsråd er ikke i seg selv tilstrekkelig for at slike særlige grunner foreligger. Det må foreligge konkrete hensyn som begrunner unntak. Slike konkrete grunner er ikke gjort gjeldende i denne saken, skriver sivilombudsmann Hanne Harlem i kritikken.

Stillingen som fiskeridirektør ble først utlyst i april i fjor, med søkefrist 10. mai. Denne fristen ble imidlertid forlenget til 2. juni. Frank Bakke-Jensen søkte jobben først 16. juni, etter at søknadsfristen hadde gått ut, og ble ansatt i statsråd 21. september.

I ettertid mottok Sivilombudsmannen en klage over at Bakke-Jensens navn ikke fremgikk av søkerlisten.

Vakte oppsikt

Det vakte også oppsikt i høst at forsvarsministerens navn ikke sto på søkerlisten. Stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt fra Fremskrittspartiet i Finnmark kalte det oppsiktsvekkende at statsråden hadde fått jobben uten at offentligheten var orientert.

Bakke-Jensen svarte at han var blitt bedt om å søke jobben, men uten at han ville oppgi hvem dette var. Det var næringsminister Iselin Nybø (V) som tok avgjørelsen om å utnevne forsvarsministeren til fiskeridirektør, men heller ikke hun visste hvem som foreslo ham til jobben.

I midten av oktober ba Ap, SV og Frp om en redegjørelse i Stortinget om hvordan Bakke-Jensen fikk jobben.

Powered by Labrador CMS