Raumnes-redaktør Fred C. Gjestad fotografert under rettsrunden i Øvre Romerike tingrett.

Høyesterett avviser anke fra taxieier i søksmål mot lokalavis

Tapte på nytt mot Raumnes.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Oppdatert med kommentar fra advokat Per Danielsen.

Etter å ha tapt i tingretten og lagmannsretten, ønsket taxieieren å få ærekrenkelsessaken mot lokalavisen Raumnes behandlet av Høyesterett. I dag kom svaret: Et enstemmig ankeutvalg avviser anken.

Dermed blir dommen fra Eidsivating lagmannsrett stående.

Søksmålet har sin bakgrunn i en kritisk artikkelserie om pengebruk og veivalg i elevtransport i Nes kommune på Romerike. I serien mente taxieieren seg uthengt med navn.

I tillegg til avisen, ble redaktør Fred C. Gjestad og daværende journalist i Raumnes, Thomas Frigård, saksøkt av taxieieren.

Det foreligger ingen ærekrenkelse mot taxieieren, slo Øvre Romerike tingrett fast i sin dom i november 2019.

Eidsivating lagmannsrett så annerledes enn tingretten på spørsmålet om avisens ytringer var ærekrenkende da den behandlet anken høsten 2020. Den valgte likevel å opprettholde frifinnelsen fra tingretten.

Lagmannsretten mente imidlertid at redaktør Gjestad i en avisleder hadde framsatt ærekrenkende beskyldninger mot drosjeeieren. Men konkluderte videre med at ytringen i lederen var innenfor avisens ytringsfrihet.

Advokat Per Danielsen har representert taxieieren i alle rettsinstanser. I en epost til Journalisten skriver han:

– Det er leit at Høyesterett ikke vil behandle saken. Høyesterett dukker dermed unna de prinsipielle problemstillingene saken reiser, dessverre.

Danielsen påpeker også at det utvalget har besluttet, er å nekte anken fremmet.

– Det er altså ikke tatt stilling til saken ved å avvise. Begrunnelsen er at saken ikke har tilstrekkelig betydning utenfor den foreliggende sak, som det heter i beslutningen. Det betyr at det står åpent om Høyesterett vill ha gitt drosjeeieren medhold om saken var sluppet inn.

Powered by Labrador CMS