Demokraten felt i PFU

Mener konkurrerentens redaktør burde fått samtidig imøtegåelse. 

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Det var 19. januar Demokraten publiserte et intervju med Morgan Andersen der han på bakgrunn av Piiroja-saken fremsatte sterke beskyldninger mot sentrale personer i FFK-systemet. Andersen er tidligere sportsdirektør i klubben.

Mediefeide

Ifølge PFUs sakspapirer ble også Fredriksstad Blads dekning av saken og FBs ansvarlige redaktør kritisert av Andersen. Fredriksstad Blad klaget saken inn for Pressens faglige utvalg (PFU) blant annet på grunn av manglende samtidig imøtegåelse. 

Demokraten erkjenner i sitt tilsvar til PFU at FBs ansvarlig redaktør Erling Omvik burde vært kontaktet, men at det ikke skjedde på grunn av tidspress. Avisen legger til at Omvik ble tilbudt et tilsvar på deres nettside, men at redaktøren ikke ønsket å benytte seg av muligheten.

PFU understreker i sin uttalelse at særlig medieaktører bør forsøke å komme fram til minnelige ordninger før saken ender til behandling i utvalget. I uttalelsen heter det også at tilsvar ikke er like viktig for medieaktører, ettersom de gjerne har sitt eget forum hvor de kan svare.

Likevel felles Demokraten fordi utvalget mener påstandene er såpass sterke at redaktøren i Fredriksstad Blad burde ha kommet til orde samtidig. 

– Sterkt angrep

Under diskusjonen uttrykte de fleste enighet i sekretariatets innstilling. Journalistrepresentant Øyvind Brigg reiste likevel spørsmål om det er riktig av utvalget å bruke tid på feider mellom medieaktører.

Generalsekretær Per Edgar Kokkvold benyttet derfor anledningen til å fortelle om PFU historikk, og at utvalget i sin tid ble opprettet nettopp på grunn av feider mediene mellom. Senere kom allmennheten inn, og i dag er det slike saker som dominerer.

Hvis samtidig imøtegåelse skal ha noen mening utløses den når et medium beskylder en redaktør for rolleblanding. Medier lever av sin troverdighet og integritet. Det er et sterkt angrep som utløser retten til samtidig imøtegåelse, sa Kokkvold.

Ulike lesere

Allmennhetesrepresentant Eva Sannum la under diskusjonen til ytterligere et argument for fellelse. Hun påpekte at leserne av Fredriksstad Blad er andre enn de som leste den innklagede saken i Demokraten:

– Det er hva leseren oppfatter av bare å lese det ene mediet. Redaktøren har hatt mulighet til å svare for seg, men ikke overfor de samme leserne, sa Sannum.

Powered by Labrador CMS