Lars Aarønæs har forfattet en rapport om frilansernes tilstand. Foto: Glenn Slydal Johansen

Vet ikke hva frilanserne tjener

Rapport etterlyser mer samarbeid mellom frilansorganisasjoner. 

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Det er blant konklusjonene i en foreløpig rapport om frilansernes situasjon. Den er kommet i stand under navnet Frilansinitiativet, blant annet i kjølvannet av Sarah Mats Azmeh Rasmussens protester mot mediers behandling av frilansskribenter.

Les rapporten her.

Må snakke sammen

Den er finansiert av Fritt Ord og Faglitterær forfatter- og oversetterforening. Bak initiativet står også Norsk Journalistlag (NJ), Forfatterforeningen og Norsk kritikerlag.

Lars Aarønæs, som har skrevet rapporten, mener disse organisasjonene må gå sammen om et felles forum som kan tale frilansernes sak. Og som kan synliggjøre frilanserne, som når de vinner Årets bilde-kåringer.

– Folk vet ikke at stoff produseres av frilansere, sier Aarønæs. 

I rapporten heter det at et slikt forum også kan kartleggee hvem frilanserne er, sende ut felles uttalelser og reaksjoner, i tillegg til å utarbeide årlige oversikter over lønns- og arbeidsvilkår.

Lønnssprik

Aarønæs mener det er et stort problem at frilansere ikke vet hva andre frilansere tjener. Det mener han gjør det vanskelig å forhandle honorar. 

Oppdragsgiverne ønsket å si noe om hvor mye frilanserne tjener. Men det viste seg vanskelig. Rapporten konkluderer med at frilansanmeldere og frilanskritikere jevnt over kommer dårlig økonomisk ut. Men variasjonene er store, og arbeids- og lønnsforhold må kartlegges bedre, heter det i rapporten.

– Oppdragsgivere som aviser, tidsskrifter, kringkasting og forlag må kartlegges, utspørres og avkreves bedre vilkår for frilanserne, heter det i rapporten. 

– Spennet i hva frilansere får betalt varierer fra 80.000 for en som også får penger fra NAV, til en annen frilanser som oppgir 700.000 kroner i inntekt, sier Aarønæs.

I tillegg til mellom 20 og 25 intervjuer, bygger funnene på at rundt 60 av 1.000 respondenter har svart på et skjema sendt ut av Aarønæs. På spørsmål om ikke svarandelen er lav sier Aarønæs at dette er en rapport, og ikke en undersøkelse. 

– Skjev statistikk

Det er kun Frilansjournalistene (FJ) i Norsk Journalistlag (NJ) som er en ren frilansforening i dag. De har noe som heter frilansstatistikken. Men den egner seg ikke for å si noe om lønn ettersom de med høy inntekt risikerer å betale høy kontingentsats. 

– Da vil de jo ikke svare. Statistikken er fullstendig skjev, sier Aarønæs.

Han håper NJ i stedet kan sende ut en årlig undersøkelse der frilansere anonymt kan svare på hvor mye de tjener på frilansarbeidet sitt.

Ukjent

Mannen bak rapporten mener også redaktørene må ta ansvar. Aarønæs mener det overfor frilansorganisasjonene må informeres om hvor mye et blad eller avis betaler for ulike reportasjer. 

– Mediene burde selv synliggjøre hva de betaler. De kan kanskje skrive at denne reportasjen kostet 2.000 kroner. Så kan de skru opp taksten, så vil de se at det kanskje kommer flere dyktige frilansere.

Powered by Labrador CMS