Agderpostens sjefredaktør Katrine Lia svarer på kritikk fra NRK-redaktør Anne Vinding.

DEBATT:

Grovt og misvisende fra NRK-redaktør

NRK-redaktør Vindings påstander om Agderpostens unnfallenhet faller på sin egen urimelighet. Det tror vi at hun skjønner.

Publisert Sist oppdatert
  • Dette er et debattinnlegg. Innlegget uttrykker skribentens egne synspunkter.

For å slå det fast med en gang: Agderposten setter stor pris på at det er flere redaksjoner enn oss som gransker makt og bindinger i Arendal. Vi er også åpne for mediekritikk av oss selv.

Men når man skal kritisere andre, bør man også være åpen for egne mulige blindflekker i forbindelse med saker man jobber med, og man bør også lese seg opp på hva andre har publisert - før man trykker «send til debatt».

Onsdag 11. oktober har Journalisten et innlegg der NRKs redaktør i SørØst, Anne Vinding, legger bredsiden til i kritikken av Agderposten i to saker som gjelder ordførerkandidat for Arendal Høyre, Linda Dagestad Øygarden.

Vindings hovedanliggende later til å være at ikke bare opptrer Agderposten på en slik måte at «ordlyden og vinklingene i sakene (til Agderposten, min anmerkning) dessverre bidro til at kildene NRK har jobbet med over lengre tid opplevde å bli mistenkeliggjort og tillagt ulike motiv for å snakke høyt om kritikkverdige forhold».

Hun går også i rette med saker der Øygarden har fått uttale seg til Agderposten. På ett punkt har Vinding dessverre rett: Øygardens motpart i Wood & Food-saken skulle ha fått imøtegåelse/tilsvar i en av sakene Agderposten publiserte. Det var en feil. En feil som ikke skal skje, men som dessverre kan skje de beste. Slik det også kan skje for NRK.

Noe av det mest alvorlige med Vindings innlegg er at etterlatt inntrykk etter å ha lest det, er at Agderposten bidro til Øygardens påstander om at NRKs kritiske journalistikk var en svertekampanje. Her burde Vinding sjekket hva både Agderposten og hennes egen arbeidsgiver NRK faktisk publiserte, før hun sendte innlegget av gårde.

Både på kommentatorplass – og i NRKs egen ettermiddagssending fredag før valget, roste Agderposten tvert imot NRKs dekning – og forsvarte berettigelsen av den – både når det gjelder timing (publisering like før valget) og innhold.

På kommentatorplass skrev Agderpostens kommentator Synnøve Skeie Fosse at «Hvilken interesse skulle NRK eller andre mediebedrifter for den del, ha for å ville sverte enkeltpolitikere uten grunn eller forsøke å påvirke et lokalvalg? Det ligger i kjernen av medienes samfunnsansvar å granske politikere. Det kan sikkert føles både invaderende og ubehagelig, men det er et nødvendig og legitimt innslag i demokratiet.»

Har redaktør Vinding lest disse kommentarene eller fått med seg sendingene i egen kanal?

Det er halvannet år siden Agderposten omtalte konkursen i selskapet Wood&Food i en rekke artikler, et selskap Linda Dagestad Øygarden var medeier i. Det skjedde før hun lanserte seg selv som ordførerkandidat for Høyre i Arendal.

1. september i år fulgte NRK opp Agderpostens tidligere dekning, og brakte nyheten om at saken aldri ble etterforsket i kjølvannet av at bobestyrer sendte dokumentasjon om saken til politiet.

Agderposten siterte NRK på denne gode saken. Som nevnt ble Agderpostens rutiner her brutt, da en av partene i saken burde fått uttale seg før publisering.

2. september ble Agderposten klaget inn for PFU for mangel på tilsvar, en klage vi ble gjort kjent med to dager senere.

Vi tok da kontakt med den klagende part, den opprinnelige teksten ble umiddelbart endret og Agderpostens lesere ble gjort oppmerksomme på endringen gjennom en rettelogg.

Kilden som hadde klaget oss inn ble kontaktet og fikk komme bredt til orde i en ny sak. For å hindre misforståelser ble sitatsjekk gitt. Sitatene ble godkjent i forkant av publisering.

Følgende sitat var en del av sitatsjekken: «… forteller at det for henne har vært tøft å stå i en konflikt som brettes ut i både Agderposten og NRK.»

Vær varsom-plakaten er tydelig i punkt 3.8: «Ingen uten redaksjonell myndighet kan gripe inn i redigering og presentasjon av redaksjonelt materiale.»

I forbindelse med ovenstående sak, opplevde vi at NRK-redaktør Vinding hadde en merkelig og provoserende opptreden i saken.

Etter Agderpostens publisering tok Vinding direkte kontakt med Agderposten. Hun krevde at to indirekte sitater fra Agderpostens kilde skulle endres. Endringene innebar blant annet å fjerne det Vinding oppfattet som kritikk av NRKs journalistikk.

Vinding skrev blant annet følgende (i e-post til konstituert redaktør i Agderposten, red. anm.):

«Disse setningene må endres slik at det kommer tydelig frem at det er mangel på å komme til orde i Agderposten og Høyres oppfølging som har vært påkjenningen. Ikke måten NRK har fremstilt saken. (min utheving). Dere har ansvar for samlet etterlatt inntrykk av saken. Her sitter leser igjen med at det er medietrykket som er problemet. Det er ikke derfor dere lager denne saken, men for å forsøke å komme til en minnelig ordning med PFU. Da blir det uredelig og feil at NRKs journalistikk dras inn i det. Dette må rettes/endres umiddelbart.»

Nei, Vinding, Agderposten endrer ikke kilde-sitater basert på tilbakemeldinger fra annen part, i dette tilfellet NRK. Vi gjorde vårt standpunkt klart for Vinding, og understreket også at i denne saken var sitatene sågar grundig gjennomgått med kilden.

7. september tok kilden selv kontakt, og ba om endring av sitater som tidligere var godkjent. Agderposten fulgte opp dialogen, og gjorde endringer i saken i overensstemmelse med kilden. Endringene er gjengitt i publisert rettelogg. Timingen i dette var imidlertid så spesiell, etter Vindings opptreden i forkant, at Agderpostens konstituerte redaktør ba Vinding om å bekrefte eller avkrefte om NRK hadde direkte eller indirekte kontakt med kilden om sitater hun hadde gitt, og godkjent, i Agderposten.

«Det at Agderposten sin sjefsredaktør stiller dette spørsmålet kan oppfattes som at det pågår en jakt på kildene i NRKs undersøkende saker», slo Vinding fast i en e-post til Agderposten like etter.

Men eksempelet ovenfor er dessverre ikke det eneste eksempelet på at NRKs graveredaktør har forsøkt å gripe inn i og endre sitater kilder har gitt til Agderposten i forbindelse med våre saker.

I et portrettintervju med Øygarden, snakker ordførerkandidaten ut om påkjenningen ved å stå i saker som belyses med et kritisk blikk i mediene. Portrettet var ett av flere på aktuelle ordførerkandidater i Arendal. Øygarden hevdet blant annet å ha sett journalister i båt utenfor huset sitt, som et eksempel på belastningen hun stod i.

Jeg kan berolige Vinding med at Agderposten skal fortsette å ha høye ambisjoner for dagsordensettende journalistikk.

Hun fortalte ikke Agderposten hvilke journalister det dreide seg om, hvorvidt de var fra Agderposten, NRK eller andre mediehus. Vinding ba oppsiktsvekkende nok om at dette indirekte sitatet skulle fjernes fra Agderpostens intervju, hun krevde en beklagelse og påberopte NRK en tilsvarsrett.

Vinding antyder at Agderposten lot seg bruke av Øygarden da hun gikk offentlig ut med sin egen strandsone-sak før NRKs publisering. Jeg kan forstå at det er kjedelig å bli slått på deler av en sak man selv har drevet frem og jobbet lenge med. Det opplever vi også noen ganger. Men mener Vinding at Agderposten ikke skulle agert og laget sak, da Dagestad Øygarden gikk offentlig ut med disse opplysningene?

Jeg har aldri opplevd at en redaktør for et annet mediehus, forsøker å gripe inn i Agderpostens artikler og håndtering av kilder på den måten Vinding gjorde i denne saken.

Vi stiller oss fortsatt undrende: Var Vinding med sin opptreden pressetalsperson for kilder, eller redaktør for et frittstående mediehus da hun tok kontakt?

I en digital tidsalder hvor alle kan være sin egen redaktør på sosiale medier, er konspirasjonsteorier om norsk presse blitt en utfordring, ikke bare i Norge. Vinding bruker i sitt debattinnlegg anonyme kilder for å antyde at Agderposten skal være en årsak til at kilder ikke tør stå frem med kritikkverdige forhold i Arendal.

Jeg kan berolige Vinding med at Agderposten skal fortsette å ha høye ambisjoner for dagsordensettende journalistikk. Det koster.

I motsetning til NRK, som mottar milliarder over statsbudsjettet hvert eneste år, mottar Agderposten ingen direkte pressestøtte, men har likevel mottatt en rekke priser og utmerkelser for avslørende journalistikk over mange år.

Vi ønsker NRK lykke til med sin graving, og de må gjerne dekke både Arendal og arendalsregionen enda tettere enn de har hatt for vane. Sammen kan vi utføre samfunnsoppdraget bedre enn alene. Men: les dere gjerne bedre opp på hva det mediehuset som dekker Arendal tettest har publisert, før dere kritiserer oss neste gang.

Powered by Labrador CMS