NJ-leder Thomas Spence. Foto: Birgit Dannenberg

NJ skal styres i balanse

Landsstyret jakter på sparegrep. 

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

For første gang siden etableringen i 1946 opplever Norsk Journalistlag (NJ) nå en varig knekk i antallet medlemmer. Det betyr at organisasjonen må ruste seg for kutt i årene som kommer.

Nullbudsjett

Mandag var de dystre økonomiske utsiktene tema da landsstyret var samlet for å vedta de politiske føringene for 2014-budsjettet. Der ble det vedtatt at budsjettet for neste år skal gå i balanse. Dermed bryter NJ med det etablerte prinsippet om at år uten landsmøte skal budsjetteres med overskudd for å veie opp for landsmøteår med underskudd.

 Generalsekretær Jahn-Arne Olsen uttalte nylig til Journalisten at selv et nullbudsjett «vil være krevende» neste år.

NJ styrer inneværende år mot et underskudd på nær tre millioner kroner – det som trolig blir det første regnskapsmessige underskuddet på over ti år.

7.050 i snitt

På inntektssiden vedtok landsstyret mandag at det skal budsjetteres med 7.050 vanlig betalende medlemmer neste år. Tilsvarende tall for innværende år var 7.150, men så sent som i midten av oktober var dette tallet på 7.114. Basert på tidligere år reduseres tallet trolig ytterligere med mellom 50 og 100 fram til nyttår. 100 færre medlemmer utgjør et inntektstap på mellom 500.000 og 600.000 kroner. 

Olsen har tidligere uttalt at det ville være uansvarlig å budsjettere med mer enn 7.100 medlemmer. Til tross for at trenden tilsier at medlemstallet fortsetter å falle neste år, var landsstyret tilbakeholdne med å kutte ytterligere i forventet antall medlemmer. Det hang blant annet sammen med vervingsinitiativ for å prøve å få bukt med medlemsfallet.

– Jeg er ikke enig i å gå lenger ned enn 7.050 for da signaliserer vi at vi ikke tror på det vi selv gjør, sa landsstyremedlem Sidsel Avlund, som er fra NRK.

Reisekost

Også disse føringene ligger til grunn for det budsjettet NJ-sekretariatet nå skal utarbeide før endelig budsjettvedtak i desember:

• Det skal investeres i videokonferanseutstyr for å redusere reisekostnadene i organisasjonen.

• Ekstramidler bevilges til en utredning om landsmøtene i framtiden skal avholdes hvert tredje år i stedet for annethvert år, som i dag. 

• Kampanjen for journalistikken som NJ har satt i gang sammen med andre presseorganisasjoner prioriteres.

• Det settes av midler til å yte service overfor medlemmene i pensjonsspørsmål.

• Journalisten får en garanti på en halv million kroner til Pressekontakten fram til 1. juli.

• Ekstramidler til tillitsvalgtkonferanse skal vurderes.

• Midler til oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelsen skal vurderes.

• Det etableres rammer for bruken av vederlagsinntektene.

Når det gjelder NJs bemanning tok Britt-Ellen Negård (Amedia/Glåmdalen) og Gunnar Kagge (Schibsted/Aftenposten) til orde for å gjennomgå fagstabens arbeidsoppgaver

Journalisten

Et annet tema som opptok flere var NJs milliongarantier til nett-tjenesten Pressekontakten. Dagens Næringslivs Åsne Haugli var blant de mest kritiske til prosjektet, og flere tok til orde for at satsingen må legges ned dersom den ikke gir inntekter innen neste sommer.

Dette var imidlertid noe flere, deriblant generalsekretæren og Baard Zakariassen advarte mot ettersom man må ta en ny vurdering neste sommer.

– Vi må ta en reell vurdering neste sommer. Vi kan ikke nå vedta at det er slutt til sommeren, sa Zakariassen.

NJ-lederen argumenterte med at Pressekontakten er viktig i et forsøk på å finne varige inntektsmuligheter til Journalisten. Alternativet er sannsynligvis nedbemanninger, ettersom NJ-lederen ikke ser for seg å øke bevilgningene fra NJ til Journalisten.

Tidligere generalsekretær Trond Idås lanserte vederlagsmidler som en alternativ finansiering av nettsiden Journalisten.no ettersom den er åpen også for ikke-NJ-medlemmer. 

– Det går også an å spørre de andre presseorganisasjonen om de vil bidra, sa Idås.

Journalisten ble gitt ut i samarbeid mellom NJ og Redaktørforeningen fram til 1984, da sistnevnte trakk seg ut.

Powered by Labrador CMS