- Uakseptabelt inngrep av retten

Merkelig grep, mener leder i redaktørforeningen.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Mandag morgen fikk rettssaken mot Vågå-ordfører Rune Øygard en litt annen start enn man ventet. Ifølge direktereferatene fra rettssalen ønsket Øygards forsvarer Mette Yvonne Larsen at medienes tilgang skulle begrenses. Hun fortalte retten om vitner som var blitt kontaktet av pressen og privatpersoner og truet.

Videre hevdet advokaten at både hun selv og hennes klient var blitt kontaktet midt på natten. Larsen reagerer på synsingen mediene har bedrevet i saken, og gjorde det klart at hun oppfatter mediedekningen gir et skjevt bilde av saken.

Ifølge VGs direkterapport sier Larsen at situasjonen ikke kan fortsette og gjentar at hun på vegne av sin klient hele tiden har ønsket lukkede dører. Før retten settes ønsker hun ikke å snakke med mediene.

Reglene

Etter å ha forhandlet med dommerne på bakrommet kommer partene tilbake med et sett regler mediene skal forholde seg til. Disse er forankret i domstolslovens paragraf 133 som gir domstolens leder ansvaret for at forhandlingene skal skje i ro og med verdighet.

De nye reglene sier som følger:

* Det er ikke tillatt å gjøre intervjuer, fotografere eller filme i rettssalen.

* I tinghuset skal intervjuer, fotografering og filming skje i det merkede hjørnet i vrimlearealet, og bare der.

Aktor, forsvarer og bistandsadvokat vil selv oppsøke dette arealet når de ønsker å gi intervjuer.

* Retten understreker igjen at media må vise varsomhet ved dekningen av saken. Retten understreker spesielt at media må være varsomme i kontakt med vitner. Trusler mot vitner er en alvorlig straffbar handling.

Til hinder

– Dette er uakseptabelt og et direkte inngrep i våre forutsetninger til å gjøre jobben vår. Vi ble overrasket over avgjørelsen da linjen vi har lagt oss på, med fotografering i rettssalen og utenfor, til enhver tid har vært klarert med partene på forhånd. Vi er ikke opplyst om at det er noen enkeltepisoder som det er blitt reagert på. Det har heller ikke vært noe tema at partene ønsker å begrense fotografering i retten. Senest fredag ga alle tre parter intervjuer inne i rettssalen. Det er dessuten beklagelig at pressen ikke har fått uttale seg i sakens anledning, det forteller nyhetsleder Kari Tone Flågen i VG.

Hun forteller at de aldri har fotografert Øygard utenfor rettslokalene uten at han og hans advokat har samtykket til det.

– Øygard har selv svart positivt på spørsmål vedrørende fotografering.

VG er i dialog med Domstoladministrasjonen og vurder hvordan de skal forholde seg til forbudet.

Flågen forteller at de nye reglene forhindrer VG i å gjøre jobben de er på Lillehammer for å gjøre. De kan heller ikke se at denne situasjonen er hensiktsmessig for partene, vitnene eller mediene selv.

– Slik situasjonen er nå, med intervjuer kun i henviste soner utenfor rettssalen, blokkerer media utgangen til Sør-Gudbrandsdal tingrett. Med flere mediehus som sender live har  vi  mange særlige hensyn som må tas – hensyn som denne situasjonen kan gjøre enda vanskeligere å ivareta.

Vurderer anke

Nyhetsredaktør Stein Bjøntegård i NRK forstår ikke hvor kravet kommer fra. Han mener at de nye reglene er prinsipielt betenkelige og dårlig begrunnet.

– Vi skjønner ikke hvilke trusler det siktes til. Vi kommer til å anmode retten å omgjøre dette forbudet nå i løpet av en time.

– Og dersom det ikke skjer?

– Da må vi diskutere det. Vi vil selvfølgelig vurdere å anke, men det er ikke tatt noen endelig beslutning.

Merkelig sak

Leder i Norsk Redaktørforening, Harald Stanghelle, sier til Journalisten at punktet om intervjusone er identisk med det som ble brukt under terrorrettssaken. Dette mener han fungerte godt, særlig fordi folk slapp å gå rett inn i et intervju.

– Men det virker merkelig i en sak der tiltalte har brukt mediene aktiv til å fremme sitt syn, for så å be om dette, sier Stanghelle.

– Samtidig mener jeg domstolen går langt i detaljstyringen. Jeg ser ikke det samme behovet som forsvareren gjør her. Men jeg må ta forbehold om det er riktig at de er blitt oppringt midt på natten eller om de er blitt truet. I så fall vitner det på mangel på god presseskikk, og god folkeskikk. Min erfaring er at det er ikke alt som er påstått som trusler som er det objektivt sett.

Powered by Labrador CMS