VG gikk til sak mot Riksadvokaten for å få innsyn. Se behandlingen i Høyesterett

Journalisten strømmer ankesaken.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

VG gikk sammen med Norsk Redaktørforening og Norsk Journalistlag i januar 2020 til søksmål mot Riksadvokaten, etter at VG ble nektet innsyn i flere sentrale dokumenter i de såkalte våpensakene. Etter å ha tapt i to rettsrunder, setter de tre nå sin lit til Høyesterett.

I morgen starter Høyesterett behandling av om pressen kan kreve innsyn i politidokumenter i avsluttet (henlagt) straffesak.

To dager er satt av til saken, som blir strømmet her på Journalisten fra klokken 9 tirsdag og onsdag. Se video i toppen av denne artikkelen.

Se opptak fra dag én i retten:

Siden høsten 2019 har VG skrevet en rekke artikler om Forsvarets og politiets håndtering av tjenestevåpen, og den tilknytning en rekke fremtredende polititjenestemenn og offiserer har hatt til slike våpen.

Avisen satte også søkelys på at tidligere politimester og assisterende sjef for Spesialenheten, Johan Martin Welhaven, var under etterforskning for brudd på straffelovens bestemmelser om underslag og grov uforstand i tjenesten. Saken mot Welhaven ble henlagt av Spesialenheten.

I forbindelse med dette arbeidet, ba VG-journalist Ola Haram om innsyn i flere sentrale dokumenter. Med unntak av selve påtalevedtaket, ble begjæringen avslått av Riksadvokaten, noe som har vanskeliggjort VGs videre arbeid med å granske henleggelsen av en sak mot en av politiets egne ledende tjenestemenn, hevder NJ, NR og VG.

– Ved å bringe saken inn for vår øverste domstol, ønsker vi en rettsavgjørelse som uttrykkelig fastslår at journalister har krav på slike straffesaksdokumenter. Vi mener kjennelsen fra Borgarting lagmannsrett er i strid med nyere rettsavgjørelser fra Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Vi mener retten tar feil i sin vurdering av den allmenne interessen i saken, uttalte NJ-advokat Ina Lindahl Nyrud i fjor høst.

Det er advokatene Halvard Helle og Halvor Manshaus hos advokatfirmaet Schjødt som fører saken på vegne av VG, NJ og NR.

Les Journalistens dekning av saken så langt:

Powered by Labrador CMS