Høyesterett mener forslag om utvidelse av pressens innsynsrett i straffesaker bør følges opp med et bredere sammensatt utvalg. Illustrasjonsbilde.

Innsyn

Motstand mot utvidelse av pressens innsynsrett i straffesaker

Flere instanser med kritiske høringssvar.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Høyesterett, Advokatforeningen, påtalemyndigheten og Datatilsynet er alle kritiske til forslaget om å gjøre straffesaksdokumenter mer tilgjengelig for presse og publikum, skriver rett 24.

Dette kommer frem i høringsuttalelsene fra de involverte aktørene etter at professor Ragna Aarli skrev utredningen «Dokumentoffentlighet i straffesaker», med forslag til en kraftig utvidelse av innsynsretten i verserende straffesaker.

– Generelt mener Advokatforeningen at det i for liten grad er tatt hensyn til den anklagedes rett på personvern i de forslagene som er stilt, skriver Advokatforeningen i sin uttalelse.

Flere av aktørene som har sendt inn sin høringsuttalelse har innvendinger både av hensyn til personvern og til etterforskning. Advokatforeningen peker på at det i mange straffesaker vil kunne foreligge omfattende dokumentutdrag, med informasjon som risikerer å tas ut av sin sammenheng. Oslo statsadvokater skriver:

– Utkastet fremstår etter vårt syn som et forslag tilpasset pressens ønsker og angitte behov for større tilgang på enkelte straffesaksdokumenter snarere enn som et helhetlig forslag til et nytt og balansert regelverk.

NRK er blant de få medievirksomhetene som har levert høringsuttalelse innen den ordinære fristen gikk ut mandag. De stiller seg positive:

– Medienes viktigste rolle i et demokratisk samfunn er å bringe frem informasjon av allmenn interesse og ha en kontrollerende funksjon overfor maktfaktorer i samfunnet. Å ivareta denne rollen på strafferettens område ligger i kjernen av medienes samfunnsoppdrag. Det er da helt essensielt at mediene i størst mulig grad gis innsyn på dette området.

Powered by Labrador CMS