Norske medier har fått tilbud om å vaksinere journalister som skal reise til OL i Japan, men møter stor skepsis blant redaktørene.

IOC tilbød vaksiner til norske OL-journalister: – Det føltes ikke greit

Mange redaktører er skeptiske, men noen takket ja.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Olympiatoppen tilbyr koronavaksine til norsk journalister som er akkreditert til OL eller Paralympics

Medierådgiver Halvor Lea bekrefter at Olympiatoppen har hatt en dialog med Norske Sportsjournalisters Forbund og kontakter i International Olympic Committee (IOC):

– Vi har spurt om de så for seg at norske journalister vil bli innbefattet i vaksineordningen som allerede er på plass for den norske delegasjonen, sier han til Journalisten.

– IOC har meldt tilbake at vi kan gi det tilbudet til media og det har vi gjort. Vi har fått tilbakemelding fra media og har satt i gang et opplegg for dem som ønsker det.

Egen vaksine-kvote

IOC har inngått en direkte avtale med Pfizer. Ifølge Lea er det snakk om en kvote som kommer direkte fra Pfizer og IOC. Han mener det ikke vil påvirke vaksinetempoet i Norge.

OL i Japan starter 23. juli.

– Jeg vet det er en del som har takket ja. Vi videreformidler muligheten fra IOC og har tilrettelagt. Så er det opp til mediene om de ønsker dette. Vi mener det er bra å være vaksinert når vi kommer til et land hvor vi frykter at vi skal spre smitte. Vi er glade for at vi får muligheten til å vaksinere oss når vi skal være gjester i et annet land.

Lea forteller at dette er gjort i avtale med norske myndigheter, inkludert Helse- og omsorgsdepartementet.

Ordningen kan tilby vaksinering i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Grundig diskusjon i VG

Nyhetsredaktør i VG, Tora Bakke Håndlykken, bekrefter overfor Journalisten at de er blitt tilbudt vaksinene fra IOC.

– Vi fikk en henvendelse via Norske Sportsjournalisters Forbund. De fortalte at Olympiatoppen ga tilgang til vaksiner fra IOC. Vi har hatt grundige diskusjoner og landa på å takke nei, sier hun.

Tora Bakke Håndlykken, nyhetsredaktør i VG.

Håndlykken sier at VG allerede hadde vurdert det som sikkert å sende journalister til OL, med alle de smitteverntiltakene som skal finnes der.

Sikkerheten til de ansatte gjorde at VG vurderte tilbudet seriøst, ifølge Håndlykken, men det var flere faktorer som gjorde at de endte med å takke nei.

– Slik vi har forstått det er dette vaksiner IOC har skaffet til OL-prosjektet sitt. Det er litt mye som er for uklart for oss. Hvordan har de skaffet vaksinene? Hva har de betalt? Og så er det jo krevende som journalister å ta imot vaksiner direkte fra IOC, sier hun.

Et større perspektiv har også vært en del av VG sin vurdering, ifølge Håndlykken. At det er knapphet på vaksiner i både Norge og internasjonalt bidrar til at VG ikke er komfortable med å takke ja.

– I den konteksten, og at vi ikke vet hvordan vaksinene har havnet i hendene på IOC, gjør at vi ikke ønsker noen forrang her, sier VG-redaktøren.

Sier også nei

Sportsredaktør i TV 2, Vegard Jansen Hagen, bekrefter at de også takker nei til vaksinen.

– Det føles ikke greit å ta imot denne vaksinen fra IOC på den ene siden, og så skulle drive fri og uavhengig kritisk journalistikk på den samme organisasjonen i det neste øyeblikket, sier han til Journalisten.

Vegard Jansen Hagen, sportsredaktør i TV 2.

– Vi vet at vaksiner er et knapphetsgode som utvilsomt er under streng rasjonering hos myndigheter verden over, da tenker jeg at sportsjournalister ikke er de som bør stå fremst i køen, sier TV 2-redaktøren og legger til:

– Vi har valgt å takke nei, så får vi se hva det betyr for vår tilstedeværelse i Tokyo, for det er ingen tvil om at det er viktig å være tilstede ikke bare på grunn av sport. Det er jo et kontroversielt OL, det er midt i en pandemi og blant et folk som har uttrykt sterkt skepsis til OL, så det å være tilstede er en viktig journalistisk jobb, sier han.

– Trygt å reise

Nyhetsredaktør i Aftenposten, Tone Tveøy Strøm-Gundersen, sier til Journalisten at de også har takket nei. Hun understreker at de har hatt god tid til å forberede seg på å dekke et OL under pandemien.

– I forberedelsene ligger det et stort arbeid med smittevern og hvor trygt det er å reise. Tilbudet kom til oss på onsdag med en tidsfrist på litt over et døgn, sier hun.

Det var ingen tvil om at vaksinetilbudet skapte et reelt dilemma, ifølge Strøm-Gundersen.

– Som arbeidsgiver er våre ansattes sikkerhet på reise veldig viktig. Også med tanke på hva slags innvirkning de kan ha i lokalmiljøet og på kilder.

Presseetikken veier tungt

Aftenposten har vurdert det slik at dersom man hadde takket ja til vaksinene fra IOC, ville journalistene ha fått en fordel fra aktører som skal dekkes kritisk.

Tone Tveøy Strøm-Gundersen, nyhetsredaktør i Aftenposten.

– Det kunne ha skapt problemer. Vi skal ha muligheten til å omtale vaksinedekning, Olympiatoppen og IOC kritisk uten bindinger. Og rent moralsk er vaksiner et knapphetsgode, sier Strøm-Gundersen.

Aftenposten ba om mer tid til beslutningen for å kunne få informasjon om vaksinene, men fikk ikke utvidet fristen. Beslutningen om å si nei ble gjort i dialog med ansatte, ansattrepresentanter og verneombud, ifølge Strøm-Gundersen.

– Spenstige diskusjoner

Vaksineprogrammet fra IOC er det samme som blir tilbudt idrettsutøverne og Olympiatoppen har forsikret om at det ikke vil påvirke det offentlige vaksineprogrammet.

Leder for Norske Sportsjournalisters Forbund, Reidar Sollie, sier til Journalisten at ting har gått fort, og at de har forståelse for at det er forskjellige oppfatninger om tilbudet.

– Det har sikkert vært spenstige diskusjoner internt i redaksjonene. Det var litt forskjellige meninger her i styret også. Det er ingen som har fasit og vi forstår at det skaper dilemmaer for redaksjonene. Men vi syntes det var riktig å viderebringe tilbudet slik at hver redaksjon kunne ta det internt, sier han.

Opp til den enkelte

Generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Arne Jensen, sier at de ikke har hatt saken til behandling, men at de har vært informert om vaksinetilbudet.

– Her må jo den enkelte redaksjon gjøre opp seg en mening om ordningen. Det er en avveining av litt ulike hensyn. Det å motta vaksine fra IOC har opptil flere sider ved seg. Både med tanke på bindinger til IOC, og det å ta imot et knapphetsgode, sier Jensen til Journalisten.

Diskusjoner internt

Nyhetsredaktør i NTB, Sarah Sørheim, forteller til Journalisten at de har hatt en diskusjon internt i NTB som konkluderer med at de ikke kan takke ja til tilbudet.

Sarah Sørheim, nyhetsredaktør i NTB.

– Dette var først og fremst en vurdering knytta til vår uavhengighet. Det har også vært en presseetisk vurdering til hvilke bindinger det ville gitt om vi skulle ha takket ja til et sånt tilbud, sier hun.

– Det er vanskelig å kreve at pressefolk skal ha tilgang til vaksiner, men ingen andre - samtidig får vi en utfordring på sikkerhetssiden som vi er nødt til å løse, sier hun til Journalisten.

– Nå diskuterer vi hvordan vi skal forholde oss til smittevern og sikkerhet under OL, der har vi ikke konkludert enda. Kan vi sende journalister til Japan og i så fall hvilke krav må vi stille med tanke på smittevern?

Hun legger til:

– Det hadde vært enklere rent praktisk sett å si ja til dette.

Nei i Bergen

– Vi kommer ikke til å motta noen IOC-vaksiner, sier Trond Olav Skrunes, nyhetsredaktør i Bergens Tidende.

Trond Olav Skrunes, nyhetsredaktør i Bergens Tidende.

Han mener det å motta et sånt tilbud reiser noen etisk krevende problemstillinger.

– Det å motta noe som er et knapt gode fra en organisasjon som organiserer OL til en redaksjon som skal dekke OL, reiser noen etiske spørsmål, sier han

– Det er en diskusjon her om hvem som skal prioriteres i vaskinekøen, og selv om det er snakk om vaksiner som ikke er fra den norske kvoten, så er ikke norske journalister prioritert.

Nei til IOC-vaksine ble også konklusjonen i Dagbladet.

– Dette er en krevende avgjørelse, men Dagbladet har også takket nei til vaksinen etter en grundig vurdering. Sikkerheten til de ansatte veier naturligvis tungt på den ene siden, men det er flere faktorer som er årsaken til at vi også landet på å takke nei. Blant annet er det krevende rent presseetisk for journalister å ta imot vaksiner fra IOC, og i tillegg er vaksiner et knapphetsgode, sier nyhetsredaktør Frode Hansen.

Discovery sier ja

Senderettighetene fra årets OL er det Discovery som sitter på. Espen Skoland, operativ leder og ansvarlig redaktør i Discovery Norge, svarer på e-post:

– Vi er blitt kontaktet av Norske Sportsjournalisters Forbund og den norske Olympiatoppen, som tilbyr vårt Tokyo-team vaksine gjennom den olympiske organisasjonen. Det har vi takket ja til, for de av våre medarbeidere som selv ønsker å benytte seg av det. Dette gjelder totalt 21 medarbeidere, som altså er de 21 som skal dra til Tokyo fra Norge.

Espen Skoland, operativ leder og ansvarlig redaktør i Discovery Norge

Skovland skriver videre:

– For oss veier sikkerheten til våre medarbeidere tungt. Når vi ber dem om å utsette seg for den risikoen det innebærer å reise til Tokyo for å gjøre jobben som journalister og teknisk støttepersonell, så er det en lettelse å vite at de har fått tilbud om vaksine. Derfor takker vi ja til dette tilbudet. Disse personene skal også være tett på trenere, utøvere og vertskapet under OL. Så dette handler også om å bidra til å beskytte andre mot smitte

Han avslutter:

– Dette kommer ikke til å endre måten vi dekker OL på. Vi kommer til å dekke OL på akkurat samme måte som vi hadde planlagt. Beslutningen om å takk ja til vaksine er tatt med tanken på sikkerheten til våre medarbeidere, og at det skal være trygt for dem å reise til Tokyo.

Ja i Nettavisen

Nettavisen har også valgt å takke ja til vaksine, opplyser konstituert sportssjef Simen Lønning:

– Vi har tatt en runde på dette internt og har, i likhet med de norske utøverne, valgt å takke ja til at våre to journalister som skal til Tokyo kan benytte seg av vaksinetilbudet, skriver han i en epost til Journalisten.

– Sikkerheten til våre journalister er viktig for oss og vi synes det derfor er positivt med tanke på deres sikkerhet at de kan vaksinere seg før de reiser til Japan.

Han legger til:

– Jeg ønsker også være helt tydelig på at dette ikke får noen som helst innflytelse på vår dekning av IOC.

Powered by Labrador CMS