Tre medlemmer i Rødt har klaget Avisa Nordland inn for PFU etter at en journalist meldte seg inn i partiet.

Journalist meldte seg inn i Rødt for å bli med på nominasjonsmøte

Avisa Nordland klaget inn til PFU for å ha «benyttet seg av overraskelsesmomentet og uroen i partiet».

Publisert

I slutten av mars skulle det være medlems- og nominasjonsmøte i Rødt Bodø. Avisa Nordland (AN) hadde på forhånd skrevet om konflikter i partiet, der blant annet et medlem var blitt ekskludert og to toppkandidater hadde trukket seg fra listen.

Ifølge sjefredaktør Markus Rask Jensen hadde AN i forkant av møtet fått indikasjoner på at de ikke kom til å få lov til å være med på møtet. Dermed så redaksjonen seg nødt til å ta i bruk en litt kreativ metode.

Klaget inn for PFU

Avisa Nordlands metode har nå ført til at tre Rødt-medlemmer, som var til stede på møtet, har klaget avisen inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU). 

I klagen, som Journalisten har fått innsyn i, kommer det frem at AN-journalist Sindre Kolberg dukket opp i forkant av møtet og ønsket å delta.

Han hadde meldt seg inn i partiet få timer før, betalt kontingent og nå mente han at han hadde tilgang på møtet.

– Jeg kan bekrefte at det er riktig det som står i klagen. Vi tok en avgjørelse om å melde ham inn, sier redaktør Jensen.

– Skrev hele tiden

Det ble gitt tillatelse til at Kolberg kunne delta på møtet og Rødt-medlemmene ble informert om at han var journalist. Men ifølge klagen til PFU fra de tre medlemmene, ble det protester etter hvert:

«Journalisten skrev hele tiden på sin PC og flere følte det hemmende for diskusjonen rundt vanskelige og til dels personlige forhold - som jo kan komme opp når det er konflikter. Det ble så bestemt votering over om han fikk være til stede - spesielt gjaldt det under nominasjonsdelen», heter det i klagen. 

Så var Kolbergs eventyr i Rødt Bodøs nominasjonsmøte over?

Nei.

Voteringen gikk nemlig i favør Kolberg 14-13.

Kolberg ble med andre ord værende, og skrev ifølge klagerne et fyldig referat som fortløpende ble publisert i nettavisa.

– Tatt på senga

I klagen skriver Rødt-medlemmene at møtet ble fullstendig tatt på senga av Kolbergs fremferd, og at saken preget hele møtet. De mener at Avisa Nordland benyttet seg av overraskelsesmomentet og uroen i partiet.

De skriver blant annet at medlemmer la bånd på seg av frykt for å bli referert «og kanskje bli medskyldig i at andre ble uthengt».

De få som ytret seg ærlig om uenigheter ble nøye sitert i avisa samme kveld, skriver klagerne.

Redaktør Jensen sier til Journalisten at det er veldig uvanlig at journalister ikke får lov til å være med på nominasjonsmøter.

– Jeg har aldri vært med på at mine journalister blir nekta å være med. Vi hadde jo veldig lyst til å være til stede.

– Interessant klage

Jensen sier at nominasjonsmøter er veldig viktige for lokalpressen, og at de faktisk bør strekke seg langt for å rapportere derfra - kanskje særlig når det er diskusjon og det ikke er avklart hvem som skal være listetopp.

– Grunnen til at vi gjorde det grepet, er at vi anser det som en journalistisk metode for å få tilgang til en arena som det er viktig for oss å være på.

Han sammenligner innmeldingen med å kjøpe en aksje i et selskap for å få adgang til generalforsamling, og understreker at dette ikke er en helt ny metodikk, selv om han ikke har hørt om journalister som har gjort det samme.

– Den presseetiske nerden i meg, synes dette er en veldig interessant klage. Det var åpenbart for alle at journalisten ikke er Rødt-sympatisør. Det var tydelige premisser, og ingen utgir seg for å være noe annet enn de er.

Jensen berømmer klagerne for å være presise og tydelige.

– Det er åpenbart hva de reagerer på, og åpenbart hva PFU må ta stilling til. Så det kan bli en nyttig PFU-avgjørelse, avslutter han.

Etter møtet meldte Kolberg seg ut av Rødt, og Avisa Nordland informerte om metoden i artikkelen to dager etter den ble publisert. 

Powered by Labrador CMS