Journalisten og RB

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Styret i Romerikes Blad vil gjerne be om å få kommentere Journalistens omtale av Romerikes Blad. Det framsettes en rekke påstander i artiklene som enten er misvisende, omtrentlige eller direkte feil. Dette gjelder både hva som er skjedd, rekkefølgen det har skjedd i og når det har skjedd. Noen av påstandene er alvorlige, og feilene viser at kildearbeidet ikke har vært så godt som det burde være.

Påstand 1:

I saken «Ingen dans på roser i Roseveien» står det å lese at «Etter å ha vært «på gangen» i en halv time, ble Andersen innkalt til styret og meddelt at han ikke lenger var styreleder i Romerikes Blad». Dette er uriktig framstilt.

Påstand 2:

I samme sak står det «For riktig å ‘sukre’ det hele ytterligere, ble Frank Ivar Andersen egenhendig hentet av Øivind Taugbøl på sitt kontor og bedt om å bli med inn på styremøtet, der han fikk meddelelsen om at Sund var ansatt». Dette er igjen uriktig framstilt.

Påstand 3:

I saken «Ligger foran budsjett – kutter likevel» fortelles det om «rykter om at Grafisk forut for spareplanen hadde inngått en hestehandel med ledelsen for å spare grafikere». Her sprer Journalisten usanne rykter, så grove at man nesten ikke kan tro det man leser. Påstanden bør bli dementert eller dokumentert. Det gjør selvsagt ikke saken bedre at Journalisten framstiller det som rykter.

Produserer et offer

I den fyldige omtalen av Frank Ivar Andersens avgang som styreleder og adm.dir. i Romerikes Blad heter det i ingressen at det er «det mest grisete råkjøret noensinne i Romerikes Blad. Offeret denne gangen heter Frank

Ivar Andersen,…». I klassisk offer-overgriper dramaturgi har man produsert et offer, men har ingen substans å by på. I tillegg opererer man med en anonym kilde som kalles en «insider». Vi viser til Vær Varsom-plakaten.

Lignende påstander finnes det i setninger av typen «man anså ikke at det var noe hastverk med å få besatt den» (stillingen som adm. dir.). Dette «man» er meget interessant, ettersom det bare kan være styret i Romerikes Blad. Hva styret i RB tenker og mener blir gjerne uttrykt i form av vedtak. Noe «man» utover vedtaket finnes ikke.

Feil

Det er også en del faktiske feil vi gjerne vil få kommentere. Eksempler på slike unøyaktigheter er:

I saken «Ingen dans på roser i Roseveien»: «Oppryddingen begynte for tre uker siden, da Taugbøl ga beskjed om at et styremøte i Romerikes Blad skulle avlyses». Tidspunktet er nok feil.

«Styret hadde kort tid i forveien greid å få med de ansattes representanter på et vedtak om å slanke bedriften med 20 millioner kroner og 25 ansatte». Tallet 20 millioner kroner og 25 ansatte var ikke framme på dette tidspunktet.

«Anledningen bød seg på et styremøte for halvannen uke siden som Taugbøl, uten å informere Andersen, også hadde sørget for skulle være generalforsamling». Feil, og viser en utrolig mangel på innsikt i elementære regler. Et styremøte kan ikke være generalforsamling.

«Det mente imidlertid Taugbøl». Det var styret som mente dette – enstemmig.

Dokumentasjon?

«Ligger foran budsjett – kutter likevel»: I denne saken plukker man ut tilfeldige tall for å få spareplanene til å se så tvilsomme ut som mulig. Vi kan slå fast at Journalistens «mye kan tyde på»-journalistikk ikke har særlig rot i virkeligheten. Når Bjørn Åge Mossin i «Råkjør i Roseveien» slår fast at «Ledelsen argumenterer med at kostnadene øker mer enn inntektene,… Dette holder ikke vann», så må vi faktisk få be om dokumentasjon. Ingenting kunne ha gledet oss mer enn om han hadde rett. Det har han ikke. Han beskylder her indirekte ledelsen for å tale usant, noe vi oppfatter som nok en alvorlig beskyldning.

Mest ville vi likevel ha gledet oss over at «Også opplagsutviklingen ser ut til å bedres. Foreløpige rapporter tyder på at opplagsnedgangen er stanset». RBs opplag ligger lavere enn på samme tid i fjor.

Det kan være et poeng å peke på at styret ved fjorårets behandling av budsjettet, la en stillingsramme på 132 årsverk, ikke ca. 144 som det er i dag. Det kan også være grunn til å nevne at alle vedtak i styret har vært enstemmige.

Personhets

Journalisten gjør seg både arg og morsom over at sjefredaktør Arne Krumsvik er i Spania. Også redaktører har det samme lovfestede kravet på farspermisjon som journalister. Det passer sjelden at noen er borte, men slik er nå reglene, og takk og pris for det.

Styret tar sterk avstand fra fagbladets ordbruk i omtalen av styreleder Øivind Taugbøl. Måten han og styret blir omtalt på er under enhver kritikk. Sammenlikningen med Israel og okkupasjon av Palestina taler for seg selv.

Styret i Romerikes Blad

13. mai 2002

Innlegget er noe forkortet.

Styrerepresentant for de redaksjonelt ansatte i Romerikes Blad, Trine Kjus, har kontaktet Journalisten og gjort oppmerksom på at hun ikke er enig i ordlyd og innhold i dette innlegget. På grunn av rullerende stemmerett blant de ansattes styrerepresentanter har Kjus for tiden ikke stemmerett, men møte-, tale- og forslagsrett.

Journalisten er uenig i en rekke av styrets påstander om feil i vår dekning, og kommer tilbake til vårt syn i et tilsvar i neste papirutgave.

Red.

Powered by Labrador CMS