– Sykehuset skapte halleluja-stemning

(BODØ): Avisa Nordland avviser faktafeil og ærekrenkelser i dekningen av kirurgiskandalene. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

I oktober 2009 publiserte Avisa Nordland (AN) en artikkel om kirurgene Johannes Diermann og Rastislav Kunda, skriver Dagens Medisin.

«Valgte Bodø foran hele verden»

AN fortalte at de to var etterspurt over hele verden, men at de hadde valgt Bodø og Nordlandssykehuset som arbeidssted.

Mandag startet rettssaken der Rastislav Kunda har saksøkt Avisa Nordland for ærekrenkelse.

Bakgrunnen er de mange oppslagene om den såkalte skandalen ved Nordlandssykehuset i 2010, som handlet om at de to kirurgene hadde utført operasjoner som var sentralisert til Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN).

Til tross for beslutningen om sentralisering, utførte Nordlandssykehuset i perioden fra 2004 til 2010 flere planlagte operasjoner på lever, bukspyttkjertel og spiserør.

Avisa Nordlands prosessfullmektig, Halvor Manshaus, viste i retten til at det var en klar kobling mellom nettopp det første oppslaget om rekrutteringen av de to legene, og det som senere ble avdekket i den såkalte kirurgskandalen.

– Halleluja-stemning

– Dette første oppslaget, der Nordlandssykehuset selv tok kontakt med Avisa Nordland og fortalte om rekrutteringen av de to kirurgene, var den utløsende årsaken til at man startet med operasjonene. Man jublet over å ha fått gastro-kompetanse lokalt, og sykehuset viste sin enorme lykke over å ha blitt tilført denne kompetansen. Det var de som skapte denne halleluja-stemningen, sa Manshaus i retten mandag.

Særlig fokus i saken har avisens omtale av en pasient som var innlagt med mistanke om bukspyttkjertelkreft, og som ble operert etter råd fra legene ved Nordlandssykehuset.

I AN hevdet pasienten å ha blitt påført store skader som følge av operasjonen, og avisen formidlet pasientens historie med overskriftene: «Ble operert uten å være syk» og «Ødela helsa til frisk kvinne»

Pasienten viste seg etter operasjonen ikke å ha kreft.

– Sykehusdirektøren nektet å svare

Rastislav Kundas advokat, Synne B. Staalen, sa i sitt innledningsforedrag mandag at avisen burde ha skrevet noe om at slike operasjoner er viktig å få gjort raskt, grunnet høy dødelighet, og at det er vanlig å operere en viss andel pasienter der man senere avdekker at ikke har kreft.

Dette var informasjon Avisa Nordland hadde søkt å få svar på, sa Manshaus kollega, advokatfullmektig Tone Solbakk, i retten:

– AN spurte fagdirektøren i Helse Nord, Jan Norum, om det var vanlig å avvente svar på kreftprøver før operasjon. Dette ville Norum ikke svare på overfor Avisa Nordland. Og daværende sykehusdirektør Eivind Solheim nektet å uttale seg om de aktuelle hendelsene, viste Solbakk til.

– Ikke ærekrenkende

– Vi mener at reportasjene og artiklene, lest i sin helhet, ikke er ærekrenkende. Særlig når vi ser hen til saken underveis. Det formidles blant annet støtte fra kolleger og Helsetilsynets konklusjon - som avisen trykket, sa Manshaus.

– Utgangspunktet er at man har ytringsfrihet - og vi har en høy terskel for å foreta inngrep i ytringsfriheten. Det er viktig å slå fast at saken hadde meget sterk allmenninteresse. Det å løse pasientoppdraget, og allokering av ressurser, er et hett debattområde i Norge. Det er også et område det er vanskelig å rapportere fra blant annet på grunn av taushetsplikten.

– Vi er dessuten uenig i at det er faktafeil i artiklene. Det er i dag en saklig uenighet mellom partene når det gjelder det medisinskfaglige. Det er ikke noe som er usant i artiklene, sa Manshaus.

Han viste til at artiklene har et bredt kildegrunnlag. – Og saksøker er ikke omtalt som privatperson, men som lege, sa han.

Dagens Medisin skriver at fire dager er satt av til saken i Salten tingrett.

Reportasjen fra retten er gjengitt med tillatelse fra Dagens Medisin.

Powered by Labrador CMS