Egmont:

Egmont. Foto: Martin Huseby Jensen

Ansatte må skaffe interne referanser

Det kan bety at de som konkurrerer om jobbene også ender med å vurdere hverandre. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ni år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Tidligere har Journalisten fortalt at en gruppe i Egmont Publishings ORO-prosjekt (Optimal Redaksjonell Organisering) har jobbet med forslag om å kutte alle journalister i forlagshuset eller «bare» deler av redaksjonen. Mandag denne uken ble det klart at ledelsen vil gå for det siste alternativet.

Kompetansevurderinger

I et skriv til de ansatte skriver ledelsen at «Målet er å ruste virksomheten til å møte en medievirkelighet som er i sterk endring. Det er virksomhetsområdene Mann/Aktualitet, Kvinne og Ung kvinne/Foreldre/Bolig som er omfattet av prosessen.»

I tiden fram til endelig konklusjon skal foreligge mot slutten av mars, skal kompetansen i medieselskapet vurderes.

«Nye roller, ny kompetanse. Flere av rollene i den nye organisasjonen vil ha samme tittel som i dag, men felles for alle roller er at de vil medføre nye oppgaver og krav til kompetanse. Det vil også komme helt nye roller basert på den arbeidsflyten vi legger opp til.» heter det videre i skrivet til de ansatte.

Her finner du Journalistens dekning av Egmont.

De ansatte i Egmont skal nå, som en del av komptansekartleggingen, skaffe seg referanser som skal bidra til å gjøre klart hva slags kompetanse de innehar. Det er snakk om interne referanser fra kolleger.

Flest mulig kilder

Redaktør Kjersti Mo har ledet ORO-prosjektet. Hun skriver i en epost til Journalisten at de i mediehuset nå er på vei inn i en bemanningsprosess slik at rett kompetanse skal komme på rett plass.

- Her ønsker vi flest mulig kilder for å få en så bred input som mulig til å matche kompetanse med roller. Derfor planlegger vi å bruke et støttesystem som innhenter slik input fra flere kilder – men det er selvfølgelig ikke systemet som bemanner. Det brukes kun som en støtte til en bred og transparent prosess.

Hensikten er å ivareta medarbeid­ernes egne ønsker

Mo skriver videre at de så langt ikke har gitt utfyllende informasjon om prosessen og systemet til medarbeiderne.

- Og jeg finner det heller ikke hensiktsmessig å gjøre det via Journalisten.no. Men overordnet vil jeg si at hensikten er å ivareta medarbeidernes egne ønsker og deres stemme, og ikke å utløse noe «alles krig mot alle», slik du antyder.

Journalisten spurte Mo: - Hvor sannferdige vil dere anta disse referansene vil være da alle er i konkurranse med hverandre?

Bør kjenne de ansatte

Klubbleder Alexander Berg Jr sier til Journalisten at klubben har vært tydelig på at det er ansienniteten de organiserte legger til grunn i prosessen.

- Både fordi det følger av Hovedavtalen og fordi det er det eneste objektive kriteriet som kan stilles opp i en slik prosess. Og det er vår oppfatning at vi i dag har den kompetansen som skal til for å føre forlaget videre og fortsatt produsere ledende magasiner og nettsteder. Vi er en kunnskapsbedrift med dyktige medarbeidere som raskt evner å tilpasse seg nye produksjonsformer.

Klubben har også gjort det tydelig overfor ledelsen at de i anledning kompetansekartleggingen er redd for de subjektive vurderingene som nødvendigvis må ligge i en slik undersøkelse.

- Vi mener at bedriften bør kjenne sine medarbeidere og deres kompetanse så godt at en bred kartlegging ikke bør være nødvendig. Kompetanseutvikling er en kontinuerlig prosess i en bedrift og må gjøres uavhengig av bemanningsprosesser.

Det er så langt ikke tallfestet hvor mange årsverk Egmont vil kutte som følge av forslaget.

Powered by Labrador CMS