Styreleder Tove Nedreberg i Mediebedriftenes Landsforbund (MBL) presenterte undersøkelsen om kvinneandel i mediebedriftene.

Over 25 prosent flere kvinner inn i mediebedriftenes ledergrupper

Men kvinnene er fortsatt i mindretall.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fire år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

– Dette hadde ikke jeg turt å håpe på.

Det sier styreleder Tove Nedreberg i Mediebedriftenes Landsforbund (MBL) når hun presenterer tallene på kjønnsbalansen i norske medier torsdag. Undersøkelsen er gjennomført av MBL.

– Det er slik at blant redaksjonelle mediebedrifter, så øker andelen kvinner i ledergrupper med ti prosentpoeng i løpet av ett år, sier Nedreberg.

I 2018 utgjorde kvinnene 37 prosent, mens dette tallet hadde økt til 47 prosent i 2019. En økning på 27 prosent.

Utvikling er ikke like god i de ikke-redaksjonelle mediebedriftene, eksempelvis trykking, distribusjon og konsern. Ser vi på alle mediebedrifter som har vært med i undersøkelsen, utgjør kvinner i ledergruppene 42 prosent.

– Da vi undersøkte kjønnsbalansen i mediebedriftene i 2018, så vi at kvinnene falt fra før de nådde ledergruppene. Nå ser det ut til at kvinnene i større grad tar steget inn i ledergruppene og her er de redaksjonelle bedriftene ledende. Det er gledelig at vi allerede etter ett år ser endringer i denne statistikken, sier Nedreberg i en pressemelding som ble sendt ut i forbindelse med presentasjonen.

Slik ser fordelinga ut i sammenliknbare bedrifter:

Det har gått ett år siden 16 kvinnelige medieledere møtte sine mentorer for første gang, i det første kullet i Medienettverkets og MBLs mentorprogram, og tallene ble lagt fram på den siste samlinga til første kull av mentorprogrammet.

– Vi mener dette programmet har hatt en betydning, og oppslutninga rundt det har vært kjempeviktig, sier Nedreberg, og skryter av deltakerne.

For 2019 totalt (både MBL-bedriftene og NRK) er det litt færre kvinner i ledergruppene (46 prosent), men litt flere blant mellomledere (48 prosent).

Forrige gang undersøkelsen ble gjennomført var i 2018, mens dagens undersøkelse inkluderte oppdaterte tall fra 2019. Av alle ansatte i bedriftene var 41 prosent kvinner og 59 prosent menn i 2019. 134 bedrifter har svart i år.

Ifølge Trine Ohrberg i MBL, ble undersøkelsen gjennomført som et resultat av hva mange svarte i en annen undersøkelse – nemlig den om seksuell trakassering i mediebransjen.

Trine Ohrberg i MBL og Veslemøy Østrem i Medienettverket ønsket velkommen til siste samling for mentorprogrammets første kull.

– Flere sa at det hadde vært annerledes, om det hadde vært flere kvinnelige ledere. Da tenkte vi at vi må begynne der, og starte med å telle, rett og slett, sier Ohrberg.

Denne gang er NRK også inkludert i undersøkelsen, i tillegg til MBL-bedriftene, dermed er ikke tallene helt sammenliknbare for 2019 totalt og 2018 totalt.

Sammenlikner man kun MBL-bedriftene i 2018 og 2019 ser tallene slik ut:

De sammenliknbare tallene inkluderer kun ansatte fra MBL-bedriftene.
Powered by Labrador CMS