Rajan Chelliah saksøkte NRK fordi han mistet jobben i NRK Østlandssendingen. Her fra da han hadde sin siste dag på jobben i juli i fjor.

Rajan Chelliah tapte mot NRK i lagmannsretten

– Jeg er skuffet, sier advokat Knut Skaslien.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fire år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Rajan Chelliah og Norsk Journalistlag (NJ) tapte i Borgarting lagmannsrett i saken mot NRK og arbeidsgiverorganisasjonen Spekter.

Det var Medier24 som først meldte om saken.

– Det er synd at han ikke får medhold. Jeg er skuffet, jeg mente han burde ha vunnet. Det er en streng norm som lagmannsretten har lagt til grunn, sier Knut Skaslien, advokat i NJ, som har representert Chelliah i både tingretten og lagmannsretten.

– Hva mener du med en streng norm?

– At det er en høy terskel for at en i hans situasjon skal kunne vinne fram.

– Hva vil dette si for andre arbeidstakere?

– Dette er en veldig konkret vurdering for denne saken spesifikt, så det er ikke uten videre sånn at det vil ha betydning for andre saker.

Tapte i tingretten og arbeidsretten

Chelliah mottok oppsigelse fra NRK Østlandssendingen i 2018, og saksøkte arbeidsgiveren for usaklig oppsigelse. I juni kom dommen fra Oslo tingrett som frifant NRK.

NRK-journalisten gikk til sak mot sin arbeidsgiver da han ble sagt opp etter 19 år i jobben fordi de mente han ikke hadde nok kompetanse. Saken kom først opp i arbeidsretten høsten 2018, men NJ tapte da mot NRK, på det som juridisk handlet om hvilken utvalgskrets NRK burde ha brukt i nedbemanninga.

Tatt dissens

Dommen i lagmannsretten er avsagt med dissens. De fem dommerne som behandlet anket fra tingretten klarte med andre ord ikke å bli enige.

Flertallet i lagmannsretten, fire av fem dommere, konkluderer med at det ikke er holdepunkter i bevisførselen for at det forelå et udekket arbeidsbehov i NRK som Chelliah kunne fått tilbud om.

Et mindretall – bestående av én dommer – kan ikke se at NRK har sannsynliggjort at man faktisk vurderte Chelliah til de 41 stillingene som var ledige i den aktuelle perioden.

Etter mindretallets syn har NRK også fremstilt Chelliahs kompetanse som mer mangelfull enn den faktisk var, både som journalist og når det gjaldt hans evne til omstilling.

Mindretallet mener også at NRK heller ikke har bevist at det ikke var et udekket arbeidsbehov som Chelliah kunne dekke, eller at det ikke var mulig å skaffe ham arbeid gjennom omdisponering av stillinger innenfor styringsretten.

Chellia slipper imidlertid saksomkostninger. Lagmannsretten skriver: «Saken er av stor velferdsmessig betydning for Chelliah. Styrkeforholdet partene imellom taler for at Chelliah fritas.»

Migrapolis-profil

Challiah jobbet i en årrekke som programleder for det flerkulturelle TV-programmet Migrapolis, og var en kjent NRK-profil til programmet ble tatt av i 2015.

Da NRK Østlandssendingen startet med omorganisering og nedbemanning i 2017, fikk han beskjed om at han var én av fem som måtte gå. Eller, at han ikke ble «innplassert i ny organisasjon» i Østlandssendingen, som beskjeden lød.

Chelliah sto på listen som én av de fem, tross sin lange ansiennitet. Begrunnelsen fra NRK var at han «ikke har riktig kompetanse for ny organisasjon og det ikke er mulig å tilegne seg denne kompetansen i løpet av 8 uker».

I et stort intervju med Journalisten fortalte Chelliah at han mente hans sak burde bekymre mange andre også:

– Når jeg ser tilbake har jeg en følelse av at NRK bestemte seg for å kjøre min sak, hardt og brutalt, kanskje for å statuere et eksempel. I den siste fasen tror jeg saken handlet vel så mye om at de ville benytte anledningen til å finne ut av sitt eget handlingsrom i framtidige situasjoner, sa Chelliah.

Powered by Labrador CMS