NJs landsmøte:

Markedsførerne er ikke utestengt fra NJ. Illustrasjonsfoto: Martin Huseby Jensen

Kompromiss om medlemskap

Landsmøtet utestengte lobbyister og medierådgivere, men ikke markedsførere.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ni år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Debatten om paragraf 4 A i Norsk Journalistlags vedtekter gikk heftig på landsmøtets første dag tirsdag og fortsatte ved lunsjbord og i baren etterpå. Forslaget om å stryke alle eksplisitte begrensninger på hvem som kan bli medlem ble trukket til fordel for en ny formulering.

Informasjonsarbeid

Slik lød de gamle vedtektene:

Ҥ 4. Hindringer for medlemskap - Grunnlag for utelukkelse

A. Pressetalsmenn/kvinner, informasjonsmedarbeidere, presse- og informasjonsrådgivere kan ikke være medlem.”

Landsstyret foreslo å slette dette punktet, men møtte kraftig motbør på landsmøtet. Oslo-benken var sterkt uenig i forslaget, som særlig tok sikte på å hindre at frilansere som kombinerer journalistikk og informasjonsarbeid må forlate NJ.

Motstanderne mente det vil utvanne skillet mellom journalistikk og påvirkning om denne skranken ble revet.

Klubblederne Harld Klungtveit i Dagbladet og Dennis Ravndal i VG førte an i kampen for å beholde noen avgrensninger i vedtektenes medlemskapspunkt.

De la fram dette forslaget til ny paragraf:

“Personer som utfører arbeid knyttet til lobbyisme eller medierådgivning kan ikke være medlem av NJ. Ansatte i markedsføringsavdelinger eller -byråer kan ikke være medlem av NJ.”

Les også: Flere kjente NRK-medarbeidere sluttet seg til protestene.

Lobbyister ble løsningen

Redaksjonskomiteen diskuterte paragrafen onsdag og formulerte en ny paragraf 4 A. Så startet arbeidet med såkalt forankring, altså å sikre at flest mulig av kritikerne sluttet opp om kompromisset.

Slik lød det nye forslaget:

Forslag 115. Ny 4 A

Forslagstiller: Redaksjonskomite vedtekter og økonomiske retningslinjer

“Personer som utfører arbeid knyttet til lobbyisme eller medierådgivning kan ikke være medlem av NJ. “

Harald Klungtveit satt i redaksjonskomiteen.

Forslaget ble vedtatt mot to stemmer, uten at noen tok ordet.

Konfliktfondet åpnet

Landsmøtet vedtok med klart flertall, godt over kravet på to tredeler, å endre paragraf 36 i vedtektene. Det nye leddet i paragrafen slår fast at landsstyret har fullmakt til å disponere over avkastningen på NJs konflikfond. 
Dette åpner for at avkastningen kan brukes til andre formål eller overføres til NJs egenkapital. Forslaget ble vedtatt med 109 mot 23 stemmer og 1 avholdende.

Konfliktfondet var ved årsskiftet på 79,1 millioner kroner.

 

 

Powered by Labrador CMS