Tips og råd:

God avstand mellom både pressefolk og statsråder på pressekonferanse før regjeringens budsjettkonferanse på Hurdalsjøen hotell mandag ettermiddag.

NJs råd til deg som dekker korona-krisen

Bygger på rådene som er gitt medarbeiderne i NRK, TV 2 og VG, og NJs arbeid på dette området.

Denne artikkelen er over fire år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Rådene er først publisert på nettsiden til Norsk Journalistlag. Gjengitt med tillatelse.

Generelt råd: Alt tyder på at dette er en krise som mediene skal dekke i lang tid framover, det er derfor viktig å få på plass rutiner og avtaler som sørger for at de som dekker saken får tilstrekkelig med hvile, mat og tid til å hente seg inn. For lite av dette gjør deg sårbar for sykdom.

Utfordringene journalister står overfor i dekningen av denne typen kriser, er at smitten er usynlig, smittebærer kan tilsynelatende være frisk og det tar lang tid fra man blir eksponert for smitte til man blir syk. Denne usikkerheten innebærer en psykisk belastning som kan gi helsemessige reaksjoner over tid, spesielt blant sårbare medarbeidere, mer om dette nedenfor.

Svært mange arbeider nå fra hjemmekontor, noe vi vil gjøre i overskuelig framtid. Dette kan resultere i fysiske problemer ettersom hjemmekontorene ikke er utformet med tanke på langvarig bruk. Arbeidsgiver er forpliktet til å sørge for at arbeidsplassen tilfredsstiller arbeidsmiljølovens krav, også når du arbeider hjemmefra, mer om dette nedenfor.

Smitteråd – i møte med kilder og kolleger

 • Hold fysisk avstand - minst 1 meter.
 • Unngå all fysisk kontakt - for eksempel håndhilsning og klemming.
 • Gjør intervjuer o.l. utendørs eller i store rom.
 • Begrens antall tilstedeværende i intervjusituasjonen til et minimum.
 • Overhold begrensningen om å gi utenforstående adgang til redaksjonslokalene. Gjør intervjuene andre steder hvis det er praktisk mulig.
 • Begrens tiden dere er sammen til et minimum. NRK operer med en maksgrense på 15 minutter i samme rom.
 • Vær spesielt varsom i møte med smittede og folk i karantene. Unngå innendørs reportasjer på sykehus og andre steder der risikoen for smitte er høy.
 • Rengjør utstyr som er blitt eksponert for mulig smitte med sprit/antiback etter bruk. Det gjelder både personlig utstyr og fellesutstyr.
 • Vær spesielt nøye med personlig hygiene.
 • Unngå reiser ut over det som er absolutt nødvendig for å få gjort saken. Reiser bør avklares med nærmeste/overordnet leder.

Ledelse:

 • Ledelsen må sørge for at alle ansatte vet hvem de til enhver tid skal forholde seg til i spørsmål relatert til korona-krisen.

Psykisk helse

 • Det er naturlig å være engstelig for egen helse og for at man kan smitte andre i dekningen av denne typen saker.
 • Medarbeidere med svekket helse og/eller ansvar for sårbare personer er spesielt utsatt for angstliknende reaksjoner.
 • Angstreaksjoner er ikke farlig, selv om det er plagsomt mens det står på.
 • For at angsten skal slippe kan du gjøre pusteøvelser. En måte å gjøre det på er å legge seg ned, og pust inn gjennom nesen mens du teller sakte til 6. Pust ut gjennom munnen mens du teller til 6. Gjør dette i 10 minutter sammenhengende. Gjenta gjerne flere ganger i løpet av dagen.
 • Gi nærmeste leder beskjed om at du helst vil slippe å gjøre de sakene som trigger angsten. Du vet best hvilke saker det er.
 • Hvis du får en angstreaksjon, prat gjerne med en nær kollega, venn eller familie om angstreaksjonen – det er god førstehjelp etter den typen opplevelser.

Fysisk helse - hjemmekontor

 • Sørg for å få tilstrekkelig med søvn, hvile og mat gjennom døgnet.
 • Disse rådene er gitt VGs medarbeidere når det gjelder utforming og tilpasning av hjemmekontor:
 1. Bruk eksternt tastatur. Da får du mer gunstig avstand mellom fingre og bedre sittestilling.
 2. Pass på at det blir riktig avstand og vinkel til skjerm.
 3. Sørg for å sitte ved et bord og med en stol, som gjør at du får ca 90 graders vinkel fra albuen og inn når underarmen hviler lett mot underlaget. Det beste er selvfølgelig om du har hev- og senk stol, og evt. også hev- og senk bord, men du kan også bruke puter o.l. for å få ønsket høydeforhold mellom bord og stol.
 4. Ta jevnlige pauser, trekk skuldrene bakover, og gjennomfør gjerne noen tøyningsøvelser.
 5. Mange opplever også at rullemus og underarmstøtte bidrar til å holde armer, skuldre og nakke fri fra plager.
 • Arbeidsgiver har plikt til å sørge for at du har tilfredsstillende utstyr til å jobbe hjemmefra. Ta saken opp med verneombud eller tillitsvalgte dersom dette ikke er tilfelle.

Mer informasjon om hjemmekontor finner du her:
www.nhi.no Flere plager med bærbar pc
www.nhi.no Forebygg nakke og skuldersmerter

Oppdatert informasjon om korona-krisen finner du her:
FolkehelseinstituttetHelsedirektoratet

Powered by Labrador CMS