Journalisten og Norpublica har undersøkt partienes vilje til å prioritere den lenge etterspurte oppfølgingen av offentlighetsloven.

Sterk vilje hos opposisjonen til å følge opp offentlighetsloven

Reagerer på at loven ikke er evaluert.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Partiene som håper på regjeringsskifte etter mandagens stortingsvalg, markerer seg sterkt i støtte til fortgang i evaluering av offentlighetsloven.

I årevis har politikere og medieorganisasjoner ventet på at lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd skulle evalueres og at forslag til endringer skulle sendes ut på høring.

Journalisten har sammen med journalistnettverket Norpublica spurt de største politiske partiene om dette er noe partiene vil prioritere i den kommende stortingsperioden.

Alle de største partiene, fra Rødt til Fremskrittspartiet, deltok i undersøkelsen (med unntak av Kristelig Folkeparti, som ikke svarte).

I september 2020 sa justisminister Monica Mæland (H) at regjeringen ikke ville følge opp evalueringen av offentlighetsloven i inneværende stortingsperiode. Dette til tross for at da loven trådde i kraft i 2009, skulle evalueres etter få år for å se om den virket etter intensjonene.

Men 10 år senere er loven fortsatt ikke blitt evaluert og den har heller ikke blitt sendt ut på høring.

Utfordring for pressefriheten

En undersøkelse som Journalisten og Norpublica gjennomførte i forbindelse med Pressefrihetens dag i mai i år, viste at nesten hver fjerde redaktør mente at manglende innsyn hos det offentlige, og problemer med tilgang til informasjon, er en trussel mot pressefriheten i Norge.

Det fikk leder Tron Strand i Pressens offentlighetsutvalg (POU) til å komme med følgende krav:

– Vi krever at partiene som inntar regjeringskontorene etter høstens valg prioriterer denne viktige saken.

Oppfølging av loven

I undersøkelsen som Journalisten og Norpublica har gjennomført i månedsskiftet august/september, ble de største politiske partiene spurt:

– Hvordan ser ditt parti på at evalueringen av offentlighetsloven ikke er fulgt opp?

Undersøkelsen viser at de som reagerer sterkest på at loven ikke er fulgt opp, er opposisjonspartiene Ap, SV og Rødt. Men også Frp og Venstre mener at loven må følges opp.

Rødt er blant partiene som er mest kritisk til den manglende evalueringen:

«Rødt er sterkt kritisk til dette. Evalueringen har viktige forslag for å sikre større åpenhet, men i stedet for å følge opp disse, har regjeringen konsekvent gått motsatt vei, både ved å foreslå innskrenkinger i innsynsrett og gjennom å misbruke adgangen til unntak fra offentlighet for å holde informasjon av offentlig interesse hemmelig», skriver partiet i sitt svar.

I SV svarer man at «det er uheldig, og at å sikre mer åpenhet og tilsyn, og enkel tilgang på informasjon er avgjørende for å sikre en fri og uavhengig presse.»

Fra de grønne er svaret at: «MDG mener at evalueringen av Offentleglova burde bli fulgt opp.»

Fakta om offentlighetsloven

  • Da den nåværende offentlighetsloven (offentleglova) ble vedtatt i mai 2006, ble det også vedtatt at regjeringen skulle «foreta en evaluering av offentleglova i løpet av neste stortingsperiode med hovedfokus på om intensjonene om mer innsyn har blitt oppfylt.»
  • Loven trådde i kraft i 2009 og skulle vært evaluert i 2013. Evalueringen ble likevel utsatt og ble først gjennomført i 2014 og 2015. Og i 2016 ble loven sendt på høring.
  • Da loven ble vedtatt i 2006 ble det også bestemt at den skulle evalueres. Dette skjedde ikke før i 2014/2015, og loven ble sendt på høring året etter i 2016. I desember 2017 svarte daværende justisminister, Per Willy Amundsen (Frp), at evalueringen var klar og at han regnet med at det ville bli en offentlig høring første halvår 2018.
  • I forbindelse med åpenhetsseminaret til Pressens offentlighetsutvalg Åpenhet i krise» for ett år siden (september 2021), sa justisminister Monica Mæland at regjeringen ikke ville følge opp evalueringen av offentlighetsloven i denne stortingsperioden.
  • Spørreundersøkelsen ble sendt til de 9 største partiene i Norge (V, SV, Sp, Ap, Rødt, MDG, H, Frp). KrF svarte ikke på undersøkelsen.
  • Journalisten og Norpublicas spørreundersøkelsen ble gjennomført på e-post/spørreskjema i perioden fra 24. august til 5 september 2021.

Kritisk og utålmodig

Ap har i lang tid vært kritisk til at regjeringen ikke har fulgt opp evalueringen av offentlighetsloven.

I partiprogrammet har Ap også tatt inn et avsnitt hvor de understreker at «ytringsfrihet sikres ved god tilgang på informasjon, og at offentlighetsloven og prinsippet om meroffentlighet skal praktiseres i alle offentlige virksomheter.»

– Vi er skuffet over at regjeringa ikke har fulgt opp evalueringa. Arbeiderpartiet er utålmodige, og meiner flere grep kan gjøres, skriver Lene Vågslid i en epost til Journalisten.

Hun er er leder i justiskomiteen på Stortinget og justispolitisk talsperson i for Ap.

– En bør ikke kunne omgå intensjonene i offentlighetsloven gjennom for eksempel utsetting eller privatisering av offentlige funksjoner og ansvarsområde. Offentlig sektor må sette gullstandarden for offentlighet og åpenhet, og her er det fortsatt en vei å gå, fortsetter hun.

– Det må være mulig å hente inn nødvendige ressurser for å sikre meroffentlighet, selv om det har vært en krise. Vi mener det er behov for å ta grep, både når det gjeld brudd på offentlighetsloven, virkeområdene og utfordringene knytte til privatisering og utsetting.

– Må følges opp

Av regjeringspartiene er det Venstre som er klarest på at loven må evalueres:

«Offentlighetslova må følges opp, og Venstre har vært tydelige på at innsyn i offentlige dokumenter må bli praktisert», skriver partiet.

Venstre sier videre at de mener at «alle offentlige dokumenter bør i utgangspunktet være offentlige for å sikre et åpent og liberalt demokrati. Derfor vil vi jobbe for å følge opp dette».

Partiet henviser blant annet til at storingsrepresentant Trine Skei Grande allerede i 2012 foreslo endringer av i loven.

– Det er lenge siden

Frp satt i regjering fram til januar 2020 og hadde i en årrekke justisministerposten. I desember 2017 svarte daværende justisminister, Per Willy Amundsen (Frp), at evalueringen av offentlighetslloven var klar, og at han regnet med at det ville bli en offentlig høring første halvår 2018.

Det skjedde imidlertid ikke.

I sitt svar på spørsmål om manglende evaluering, skriver Frp nå:

«Oppdraget med å evaluere innføringen av den nye offentlighetsloven ble gitt til Oxford Research. Evalueringsrapporten ble oversendt justisdepartementet ved årsskiftet 2015/2016. FrP mener at det er lenge siden, og forutsetter at Regjeringen snart legger evalueringen frem for Stortinget».

– Det var en forutsetning ved innføringen av den nye offentlighetsloven at den etter en tid skulle evalueres for å undersøke om den nye loven virket som forutsatt. Oppdraget ble gitt av Stortinget til regjeringen. Frp forutsetter at det arbeidet som er lagt ned så langt videreføres og at regjeringen legger frem evalueringen for Stortinget på egnet måte når de har gått igjennom alle høringsinnspillene, skriver stortingsrepresentant Himanshu Gulati (Frp) til Journalisten.

Senterpartiet, som i arbeidsprogrammet for kommende stortingsperiode har vedtatt at Sp skal «sikre at offentlige prosesser er åpne og gir rom for innsyn», og har lagt inn i en rekke konkrete saker i partiprogrammet om økt innsyn og offentlighet, er langt mer generelle i uttalelsene om manglende oppfølging av offentlighetsloven.

«Helt generelt kan vi si at det aldri er heldig at det gjennomføres evalueringsprosesser som ikke følger opp problemer eller forslag til forbedringer som kommer fram i evalueringen. Men for at endringer skal skje, må det også være gode og avveide forslag til løsninger», skriver partiet - og fortsetter:

«Det grunn til å minne om at de folkevalgte i denne sammenhengen ofte må balansere flere hensyn opp mot hverandre, som generell sikkerhet, personvern og behov for en offentlig debatt.»

– Følges opp akkurat nå

Etter snart åtte år i regjering er det lite nytt og lite konkret som kommer fra Høyre om offentlighetsloven.

Partiet slår fast at: «Høyre mener at åpenhet er et grunnleggende prinsipp ved organisering av offentlig virksomhet. Offentlighetsloven skal legge til rette for at offentlige virksomheter er åpne og gjennomsiktige, og med det blant annet bidra til debatt og kontroll fra allmenheten.»

Men når det gjelder evaluering av loven, så sier Høyre, som nå sitter med justisministeren og ansvaret, at offentlighetsloven: «holder på å følges opp akkurat nå.»

Svaret er også likt det som statssekretær Thor Kleppen Sættem (H) i Justis- og beredskapsdepartement skrev i en e-post til Journalisten i mai 2021:

– Justis- og beredskapsdepartementet jobber med å følge opp evalueringen av offentlighetsloven. Arbeidet er omfattende, og det tar derfor tid å følge opp dette. Høringen av evalueringsrapporten viste at det er mange ulike synspunkter på området, noe som gjør oppfølgingen ekstra krevende. Den pågående pandemien har ikke gjort fremdriften enklere.

Powered by Labrador CMS