– Undersøkelsen viser at bransjens bevisste satsning på bedre kjønnsbalanse gir resultater, sier Randi S. Øgrey, administrerende direktør i MBL.

Norske mediehus:
Kun fem prosent mener de har høy grad av flerkulturelt mangfold

Det kommer fram i MBLs mangfoldsundersøkelse.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

To ganger tidligere har Mediebedriftenes Landsforening (MBL) presentert en status på kjønnsbalansen blant sine medlemsbedrifter pluss NRK. Denne undersøkelsen er nå utvidet til en mangfoldsundersøkelse, som blant annet også skal kartlegge det flerkulturelle mangfoldet.

I dag ble delrapport én av mangfoldsundersøkelsen lagt fram på et digitalt arrangement på Pressens hus. Her presenterte MBL ferske tall for kjønnsbalansen og ga samtidig en status på hvordan bedriftene selv vurderer det flerkulturelle mangfoldet på sine arbeidsplasser.

Halvparten mellomledere

Undersøkelsen viser at den totale andelen av kvinner i mediebransjen har gått svakt frem det siste året. Det er nå totalt 43 prosent kvinner i bransjen. Dette er en fremgang på ett prosentpoeng sammenlignet med året før. Det er de redaksjonelle virksomhetene og konsernene som har best kjønnsbalanse med henholdsvis 47 prosent og 52 prosent kvinner. Dårligst ut kommer distribusjon (24 prosent) og trykkeri (11 prosent).

Hvis vi ser nærmere på de redaksjonelle virksomhetene, utgjør kvinner 41 prosent av ledergruppene, en tilbakegang på to prosentpoeng. Blant mellomledere er fordelingen mellom kvinner og menn nå helt lik - halvparten kvinner og halvparten menn. Sammenlignet med forrige undersøkelse har antall kvinnelige mellomledere økt med to prosentpoeng.

Kvinnene utgjør som tidligere nevnt 47 prosent av de ansatte i redaksjonelle virksomheter. En økning på to prosentpoeng. Blant de nyansatte er det derimot flest kvinner. Hele 57 prosent. En økning på tre prosentpoeng.

I de redaksjonelle virksomhetene svarer 64 prosent at de er fornøyd med kjønnsbalansen. 58 prosent svarer også at de jobber med å øke mangfoldet av kjønn.

Lite tilfreds

Ser vi på det flerkulturelle mangfoldet er tallene i den andre enden av skalaen. Kun 13 prosent av mediebedriftene som deltar i undersøkelsen mener de har høy grad av flerkulturelt mangfold i dag. Én av fire jobber i stor grad med å øke denne delen av mangfoldet, mens hele 55 prosent er lite tilfreds med graden av mangfold bedriften har på dette området i dag.

I de redaksjonelle virksomhetene er tallene enda lavere. Kun fem prosent mener de har høy grad av flerkulturelt mangfold i dag, og 63 prosent er lite tilfreds med dagens situasjon. Men også her jobber en av fire med å øke andelen.

– Undersøkelsen viser at bransjens bevisste satsning på bedre kjønnsbalanse gir resultater, og nå sier også mange mediebedrifter at de vil vektlegge flerkulturelt mangfold i større grad. Dette er positivt, men også naturlig, sier Randi S. Øgrey, administrerende direktør i MBL, i en pressemelding.

Hun legger til:

– Her har vi en vei å gå som bransje, og her kan vi samarbeide om gode tiltak.

Veslemøy Østrem, leder for Medienettverket.

– Viktig kartlegging

– Det er svært viktig at MBL gjør denne kartleggingen igjen, og at den nå ser på et større spekter av mangfold enn kjønn. Slik får bransjen et kunnskapsgrunnlag når vi skal jobbe videre med de strukturelle utfordringene vi fortsatt har, sier Veslemøy Østrem, leder i Medienettverket og nyhetsredaktør i Vårt Land

– Jeg håper hvert enkelt mediehus og -konsern ser grundig på denne undersøkelsen og tar en runde i egne hus. Vi vet jo at store mediehus som NRK og TV 2 som har jobbet grundig med denne problematikken lenge, trekker opp gjennomsnittet i bransjen, og at det ikke ser likedan ut i alle redaksjoner og ledergrupper.

Hun forteller videre at Medienettverket har jobbet for bedre mangfold i mediebransjen i 25 år, og det har aldri vært lettere å få topplederne i mediehusene i tale rundt denne problematikken.

– Når vi, sammen med MBL, for to år siden inviterte til et samarbeid om et mentorprogram for hele bransjen, var det ja fra alle kanter. Ni mediekonsern har vært med på å betale for programmet, men har ikke minst bidratt med mentorer. Det har vært inspirerende å møte lyttende og nysgjerrige toppledere som har gått inn i en mentorrolle med ydmykhet og et ønske om selv å lære og bli mer bevisst sin egen makt og innflytelse.

Powered by Labrador CMS