VG gikk fri for dansk dokumentar. Her ved sjefredaktør Gard Steiro.

VG ikke felt i PFU for å sende omstridt dansk dokumentar

Familiemedlemmer reagerte sterkt på bilder fra begravelse.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Onsdag 23. september behandlet Pressens Faglige Utvalg (PFU) en innklaget dansk dokumentar sendt på VGTV.

I dokumentaren «Krigsfotografen», som følger den profilerte danske fotografen Jan Grarup, brukes det scener fra den avdøde ekskonas begravelse. Dette har skapt sterke reaksjoner fra familiemedlemmer som var tilstede, som hevder at det ble opplyst at opptakene skulle være til privat bruk.

Ble felt i Danmark

Klager i saken er den avdøde kvinnens bror, Jonathan Bjerg Møller.

Journalisten omtalte nylig at danske DR ble felt i det danske PFU-tilsvaret Pressenævnet i forrige uke.

Men PFU konkluderte på sin side med at VG ikke hadde brutt god presseskikk ved å sende dokumentaren.

Under diskusjonen fortalte PFU-medlem Gunnar Kagge at han vektla at familiemedlemmene ikke er framtredende i bildene som brukes fra begravelsen.

– De er ikke i fokus, og er ikke veldig synlige. Selv om jeg så at danske Pressenævnet gikk til fellelse, kan jeg ikke se at dette er brudd på våre regler, sa Kagge.

– Hvor stor er krenkelsen?

PFU-leder Anne Weider Aasen uttalte at hun så den ulykkelige situasjonen klagerne hadde blitt satt i, og at det hadde vært vondt å lese saksmaterialet.

– Og det er veldig uheldig at det er uklart i hvilken grad premissene ble avklart. Jeg vil minne om at det er medienes ansvar å sørge for at premissene blir avklart, også når man lager dokumentar, sa Weider Aasen.

Hun beskrev at materialet PFU hadde sett, ikke tydelig dokumenterte at det forelå samtykke. I en e-post fra filmens hovedperson til familiemedlemmene, står det ikke noe om at opptak skal brukes i filmen om ham.

– Men så må det spille inn en form for forholdsmessighet her. Hvor stor er krenkelsen i det som er publisert? De er veldig kort eksponert, og det er ikke spesielt nærgående eller krenkende bilder av klagerne. Man legger egentlig ikke merke til dem, med mindre man blir gjort oppmerksom på dette av klager selv. Det synes jeg veier i motsatt side, og til VGs favør, sa Weider Aasen.

Hun mente samtidig at ansvaret for innkjøpt stoff kan representere et «kjempedilemma».

– Det er problematisk hvis man skal ha carte blanche på å kjøpe inn produksjoner eller bilder som er framskaffet på uetisk vis. Men det er også grenser for hvor mye VG kan stå til ansvar for den prosessen. Det veier i VGs favør at de handlet i god tro. Jeg mener at vekten tipper dit at det etiske bruddet ikke er så stort at filmen ikke kan publiseres, sa PFU-lederen.

Enstemmig støtte til utkast

Utvalget støttet til slutt enstemmig, med noen små endringer i ordstilling, innstillingen fra sekretariatet.

Uttalelsen lyder i sin helhet:

«Pressens Faglige Utvalg (PFU) konstaterer at klagesaken handler om video fra en begravelse og uenighet om hva som ble avtalt før filmingen ble gjennomført. PFU konstaterer også at klagen gjelder en utenlandskprodusert dokumentar, og at VG derfor ikke har detaljkunnskap om produksjonen og de etiske vurderingene som ble gjort i forbindelse med selve filmingen.»

«Som PFU tidligere har uttalt, er det naturlig og akseptabelt at medier ikke har fullstendig oversikt over arbeidet bak innkjøpt stoff, men de kan likevel ikke fraskrive seg sitt presseetiske ansvar. PFU viser til punkt 3.3 i Vær Varsom-plakaten (VVP), som forutsetter at mediene gjør premissene klare overfor kilder og kontakter. Det innebærer at pressen skal overholde avtaler som inngås i den journalistiske arbeidsprosessen. Utvalget understreker at det er pressens ansvar at premissene klargjøres, og utvalget forstår at klagerne mener en epostkorrespondanse forut for filmingen av begravelsen var uklar. PFU merker seg samtidig at klagerne og filmskaperne er uenige om hva som ble avtalt, og utvalget påpeker at avtalen ikke ble inngått med påklaget medium, altså Verdens Gang. PFU har ikke grunnlag for å vurdere om VVP 3.3 er brutt. PFU merker seg imidlertid at VG tok hensyn og avpubliserte dokumentaren da redaksjonen ble oppmerksom på klagernes innvendinger til publiseringen.»

«PFU noterer at klagerne opplever det som en belastning at bildene ble publisert i dokumentarfilmen. Begravelser er offentlige begivenheter, men også sårbare seremonier som kan oppleves svært private. PFU understreker at pressen skal vise særlige hensyn når enkeltmenneskers sorg og tap omtales. I dette tilfellet mener PFU at bildebruken må aksepteres. Utvalget kan ikke se at klagernes sorg er blottlagt eller fremstilt på en krenkende måte. Det er ikke fokus på klagerne i den påklagede scenen, og de vises kun i noen sekunder, sammen med en rekke andre personer.»

«Verdens Gang har ikke brutt god presseskikk.»

Powered by Labrador CMS