Faksimiler Dagbladet papir torsdag 13. oktober og nettspesial (til høyre)

Dagbladet publiserer politiets bilder og avhør i Hemsedal-saken

Slik kan offentligheten gjøre seg opp en egen mening i en kontroversiell og omdiskutert sak, mener avisens nyhetsredaktør.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over sju år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Torsdag slo Dagbladet opp detaljer fra avhørene i Hemsedal-saken der tre menn er frikjent for voldtekt mot Andrea Voll Voldum som hovedoppslag.

Avisen har publisert fire sider på papir, og en mer omfattende nettspesial der bilder og detaljer om hvordan partene har uttalt seg i avhør med politiet kommer frem.

Saken ble kjent 3. august da avisen Hallingdølen først omtalte at tre menn som var tiltalt for gjengvoldtekt av en den gang 18 gammel jente i Hemsedal i mars 2014 var frifunnet i Borgarting lagmannsrett. De tre var ifølge NRK først dømt til seks og et halvt års fengsel for å ha voldtatt kvinnen mens hun var bevisstløs og ute av stand til å forsvare seg, men etter å ha vært flere ganger i lagmannsretten ble det til slutt firkjennelse for de tre mennene, med én stemmes overvekt i en meddommersak. De må likevel betale 300.000 kroner i oppreisning til kvinnen.

Skaffer informasjon

Nyhetsredaktør Frode Hansen begrunner Dagbladets publisering med at de ønsker å gi offentligheten tilgang på dokumentasjon i en kontroversiell og omdiskutert sak.

– Vi mener det er viktig at offentligheten får kjennskap til hva som ligger i materialet. Saken har fått stor oppmerksomhet og skapt debatt om meddomsretten og juryordningen. Derfor mener vi at disse detaljene i tillegg til dommene er viktig slik at offentligheten kan gjøre seg opp sin egen vurdering, sier Hansen til Journalisten.

Han sier at Dagbladet har skaffet seg avhørsdokumentene gjennom «ordinært journalistisk arbeid» som han ikke ønsker å gå nærmere inn på.

– Det er slik journalister jobber. Det handler om å prøve å skaffe informasjon. Journalistens oppgave har vært å hente inn mest mulig skriftlig og muntlig dokumentasjon og snakke med kilder.

– Det handler om å bygge tillit og få noen til å lekke dokumenter?

– Det er ordinært journalistisk arbeid.

I Sverige er slike dokumenter offentlige etter at en tiltale er tatt ut.

– Jeg mener rettspleien burde se til Sverige og offentliggjøre etterforskningsdokumentene ved tiltale av hensyn til rettssikkerheten.

Tre hensyn

Nyhetsredaktøren sier de har jobbet med saken siden Hemsedal-saken sprakk i riksmediene i august. Redaksjonen har sittet på etterforskningsdokumentene en periode mens de har vurdert hvordan de skulle publisere dem.

– Det dreier seg om vurderingen av hva vi kan bruke og ikke av materialet. Vi har gått mange runder på vurderingene, detaljer om hva som skjedde og hva som ikke er viktig for saken. Her er det faktagrunnlaget og hendelsesforløpet som er viktig.

Hansen sier det er særlig tre hensyn redaksjonen har sett på som viktige:

• Hensynet til fornærmede og detaljer om hva som skjedde henne, samt hensynet til de frikjente

• Å presentere dokumentene uten å ta stilling til saken og unngå bruk av adjektiver

• Presentasjonen av dokumentasjon og fakta fra saksdokumentene

– Vi sier til leserne at dette er dokumentene, så kan offentligheten gjøre seg opp sin egen mening. I denne saken var det ikke mange medier som var tilstede i rettssalen. Det er viktig å vise noe av dokumentasjonen som lå til grunn for vurderingen retten gjorde og hva som er bevisene.

Advokat kritisk

Avisen har møtt Andrea Voll Voldum og hennes advokat John Christian Elden. De frikjente har ikke ønsket å bidra med saken, utover advokat Arne Seland til en av de frikjente som er kritisk til Dagbladets fremstilling av avhørsdokumentene. Journalisten har ikke lyktes å få en kommentar fra Seland, men til Dagbladet sier han at avisens publisering gir et forvrengt bilde av sannheten.

– Disse mennene blir tatt av politiet uten at de får snakket med hverandre om hva som har skjedd. De sitter så innesperret i flere døgn uten kontakt med hverandre. Deretter gir de lange og detaljerte forklaringer som er helt overensstemmende med hverandre, sier Seland til Dagbladet.

Lite nytt

Hallingdølens Arne O. Lindahl var den eneste journalisten som fulgte saken i rettssalen da den var oppe i Hallingdalen tingrett våren 2015. Han var ikke tilstede under de to rundene i lagmannsretten, men sier han har fulgt saken tett hele veien.

Journalisten mener det er lite nytt i det Dagbladet nå bringer, med forbehold om at han med sin dype kunnskap til saken fra før kun har skumlest Dagbladets publisering.

– Fremstillingen er korrekt nok så langt jeg kan se, jeg kjenner igjen det de forklarte, sier Lindahl.

Han er kritisk til det Dagbladet gjør fordi saken er avgjort i rettssystemet og fordi han mener de nødvendige detaljene offentligheten trenger for å gjøre seg opp en mening allerede fremkommer av dommene.

– I tingretten ble alt lagt frem og belyst.

Dagbladets nyhetsredaktør sier det ikke er sånn at alle etterforskningsdokumenter er en del av dommen.

– For å få helhetsbildet mener vi det også er viktig å publisere detaljer fra avhørene, svarer Hansen på spørsmål om avhørene tilfører saken flere opplysninger utover hva som kommer frem i dommen.

Powered by Labrador CMS