Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen. Foto: Birigt Dannenberg

NRK vil ha lisensen over 2.800 kroner

Ber om lavere økning enn foregående år. Varsler nye kutt.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

NRK ber regjeringen om å øke lisensen med 73 kroner for neste år. Det framkommer av et brev allmennkringkasteren har sendt eieren, Kulturdepartementet.

2.808 kroner

Om NRK får det som de ønsker får vi svar på først når finansminister Siv Jensen legger fram regjeringens statsbudsjett til høsten. Økningen blir i så fall på 2,9 prosent.

Dersom NRKs ønske går gjennom, betyr det at hver lisensbetaler må ut med 2.808 kroner, inkludert åtte prosent moms, fra 2015.

Det er kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen og NRKs styreleder William Nygaard som har sendt brevet til kulturminister Thorhild Widvey. De begrunner økningen med at beløpet er nødvendig for styrke tilbudet sammenlignet med inneværende år. 

– På toppen av dette kommer økte kostnader til dobbeltdistribusjon, økte rettighetskostnader og økte kostnader til sikkerhet og beredskap, heter det i brev. 

Dobbeltdistribusjonen knytter seg hovedsakelig til DAB-kringkasting.

Skal kutte 65 millioner

NRK varsler i brevet at de vil «legge opp til en ytterligere rasjonalisering på 65 millioner kroner i 2015». Disse kommer altså i tillegg til de 150 millioner kronene som ble varslet i fjor høst. Og dersom ønsket om en lisensøkning på 73 kroner får gehør hos regjeringen.

Det opplyses ikke hvordan de nye kuttene skal tas, men kringkasteren viser til at de har effektivisert for mellom 200 og 300 millioner kroner siden 2010.

– Spesielt har NRK fått til satsing på nye medier ved å effektivisere og frigjøre midler fra produksjon av radio og TV, heter det i brevet. 

Ansettelseskontroll

I en rapport som er vedlagt lisensbrevet redegjør NRK for driften i perioden 2009 til 2013. Der drøftes noen områder for kostnadskutt. Blant annet heter det at NRK har behov for ny kompetanse samtidig som personalkostnader allerede utgjør rundt 60 prosent av de totale utgiftene.

– Dette forsøkes løst ved kraftig innskjerping av ansettelseskontrollen kombinert med kompetanseplaner og rekrutteringsplanlegging, heter det i rapporten.

Pensjon trekkes fram som en tilleggsutfordring. Økningen i utgiften beskrives som «kraftig» de siste seks årene, og NRK mangler også forutsigbarhet på hvordan den vil utvikle seg fremover. 

Varsler langvarige kutt

Andre områder som beskrives som utfordrende er kostnader til radiodistribusjon i forbindelse med overgangen fra FM til DAB og rettighetskostnadene som forventes å bli vanskeligere i forbindelse med on demand.

– Svaret på disse utfordringene er at NRK må rasjonalisere ytterligere i årene som kommer. 

Eiendom

I tillegg varsles det at NRK vurderer en gjennomgang av kontorer og eiendommer rundt om i landet.

– Dagens arealbruk og struktur er tilpasset en tid med andre teknologiske begrensninger og utfordringer. NRK har begynt å se på dette, både helt konkret med et mulig samarbeid med andre mediebedrifter i Bergen og mer langsiktige vurderinger rundt hovedkontoret, heter det i rapporten.

I selve lisensbrevet heter det at det ikke planlegges salg i løpet av 2015. 

Flere lisensbetalere

NRK har i ønsket om økt lisens bakt inn en forventning om at det kommer 10.000 nye lisensbetalere til neste år. 

I fjor ba NRK om 90 kroner i lisensøkning, men fikk kun gjennom halvparten da statsbudsjettet ble endelig vedtatt i Stortinget. For to år siden ba NRK om hundre kroner mer.
Les også: Morgennytt kan bli kuttet

Powered by Labrador CMS