Høyres Tage Pettersen er saksordfører for mediemeldingen i familie- og kulturkomiteen på Stortinget. Arkivfoto: Kristine Lindebø

Mediemeldingen er levert til Stortinget

Saksordfører Tage Pettersen ønsker noen justeringer.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fem år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

I dag leverte familie- og kulturkomiteen mediemeldingen til Stortinget.

– Jeg er spesielt glad for at vi har fått til en justering av postloven, sier saksordfører Tage Pettersen (H) i en pressemelding.

Han utdyper:

– Etter at vi fikk med oss regjeringspartiene i transportkomiteen er flertallet nå tydelige på at bransjen selv, sammen med Samferdselsdepartementet, kan bli enige om andre løsninger enn avislevering på tre faste dager, så lenge de holder seg innenfor den økonomiske rammen. Det betyr en langt større grad av fleksibilitet og større muligheter for bransjen selv til å regulerer innretningen av den nye loven.

Pettersen roser bransjen for å ha kommet med gode og konstruktive innspill underveis i arbeidet med meldingen, og sier han er glad for å kunne si at mange av innspillene er tatt med i arbeidet med meldingen.

Må jobbe mer med nullmoms

Pettersen trekker også fram at han mener at det er en stor nyhet for bransjen at man i revidert nasjonalbudsjett har fått inn en merknad om nullmoms for nettidsskrifter.

Kriteriene for å kunne få nullmoms er imidlertid blitt møtt med sterk kritikk av blant andre Fagpressen. Pettersen har viss forståelse for dette:

– Vi mener det bør gjøres noen justeringer i de gjeldende kriteriene for trykte tidsskrift for å bedre kunne tilpasse fritaket digital publisering. Vi ber om at regjeringen skal utarbeide og ha klar en ny forskrift innen 1. juli 2019 for å sikre at dette ivaretas i størst mulig grad. Dette håper jeg blir godt mottatt av bransjen.

Redgjørelse halvveis

I det opprinnelige forslaget fra regjeringen ble det lagt opp til at man fremover kun skal diskutere mediepolitikken og rammene hvert fjerde år. Det mener komiteen blir for sjelden.

– Flere har vært bekymret for at det blir for sjelden å diskutere mediepolitikken hvert fjerde år på Stortinget. Dette tar vi hensyn til og ber regjeringen vurdere å etablere en mediepolitisk redegjørelse for Stortinget midtveis i hver stortingsperiode, sier Pettersen.

Støtter Mediestøtteråd

Flertallet i komiteen støtter regjeringens forslag om å etablere det planlagte Mediestøtterådet for å sikre en større armlengdes avstand mellom politikken og de ulike støtteordningene, men for å imøtekomme noe av kritikken mot forslaget ber flertallet regjeringen vurdere nærmere hvilken myndighet som bør delegeres fra Stortinget, påpeker Pettersen.

– Vi understreker viktigheten av at Mediestøtterådet både tar en gjennomgang av de ulike avis-kategoriene og vurderer omleggingen av pressestøtten i dialog med bransjen. Flertallet mener også det bør vurderes å etablere en kompetansepott som en del av pressestøtten, gjerne i samarbeid med Institutt for journalistikk og Senter for undersøkende journalistikk, fortsetter han.

Vil ha verktøykasse

– Mange innspill har etterlyst en beredskapsplan eller verktøykasse som ligger klar ved fremtidige utfordrende situasjoner for bransjen. Vi følger opp dette og ber regjeringen vurdere et slikt arbeid.

Journalisten har tidligere skrevet om dette: Frykter fremtiden – krever krisetiltak for norske medier.

– Avslutningsvis anbefaler vi regjeringen å følge opp anbefalingene Medietilsynet la frem 8. mai når det gjelder forlengelse av FM-konsesjonene for lokalradioene, sier Pettersen.

Powered by Labrador CMS