Enige om lavmoms

Avis og ukepresse har blitt enige om lavmoms for ukepresse og fortsatt momsfritak for aviser.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

I et nyhetsbrev fra MBL heter det at «hovedstyret i Mediebedriftenes Landsforening (MBL) sier ja til en lavmomsordning for ukepressen, og ukepressen stiller seg bak nullmomssats for aviser. Man ønsker lavmoms for kjøp av elektroniske redaksjonelle produkter og innholdstjenester fra alle medier og vil opprettholde dagens nullmomssats for aviser.»

Tror avis vil slippe moms

– Jeg oppfatter dette som et flott gjennombrudd for MBL. Samtidig er dette en strategi som er veldig klar og tydelig, sier styreleder Ivar Rusdal i nyhetsbrevet.

Han sier han ikke er engstelig for at vedtaket om en kulturell lavmoms for ukepressen vil kunne medføre forslag om den samme lavmoms for avisene når mediestøtteutvalget skal komme med sin innstilling.

Avisområdet er jo fremdeles omfattet av de politiske formålene via sin samfunnsrolle, så det er jeg trygg på, sier Sand.

I mange år har det vært uenighet mellom MBL og magasin- og ukepressen om momsspørsmålet. Avisene har forsvart sin nullmoms, og ukepressen har ønsket den samme nullmomssatsen for sin del av bransjen. Det har ikke avisene villet akseptere.

– Kan leve med lavmoms

Det har vært jobbet svært grundig med denne saken for så å ha kommet fram til at magasin – og ukepressegrupperingen i MBL kan leve med en lavmoms på linje med tilsvarende uttrykksformer, sier leder av magasin- og ukepressegrupperingen i MBL, Roger Hansen.

Han understreker det positive i at man er enige om at det også må bli samme lave moms på alt betalt elektronisk innhold for å stimulere til nye forretningsmodeller.

– Vi tror at endret standpunkt kan bidra til dynamikk i saken og øke sannsynligheten for gjennomslag, sier Hansen.

Forslaget, som hovedstyret står enstemmig bak, skal behandles av årsmøtet i MBL 9. september.

Powered by Labrador CMS