Radio:

Ifølge Medietilsynet er vilkåret om digital lytterandel oppfylt.

De fleste av oss lytter nå digitalt

Det betyr at regjeringen er klar til å avgjøre om og når FM-nettet skal slukkes.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ni år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Medietilsynet har overlevert en rapport til Kulturdepartementet om status for slukkevilkårene som er knyttet til digitalisering av radio i Norge. I statusrapporten redegjør tilsynet blant annet for andelen digital lytting.

[factbox:1-left]

Fredag formiddag kom den siste av to rapporter som gjennomgår kravene i stortingmeldingen om digitalradio. Medietilsynet har vurdert kravene til merverdi, digital lytting og utstyr for DAB i bil. Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (tidligere Post- og teletilsynet) har tidligere slått fast at dekningskravene er oppfylt.

Fersk lyttermåling

Medietilsynet offentligjorde 2. september 2014 en statusrapport som viste at fire av fem vilkår for å slukke FM-nettet var innfridd. Det siste vilkåret Stortinget har fastsatt er at andelen lytting på digitale radioplattformer må være på minst 50 prosent per 1. januar 2015, dersom radio skal digitaliseres i 2017. En lyttermåling som TNS Gallup har gjennomført på oppdrag fra Medietilsynet, viser at den digitale lytterandelen ved årsskiftet var på 56 prosent.

 

– Slukkevilkåret om digital lytting synes med dette å være oppfylt. Det er regjeringen som skal avgjøre om slukkevilkårene er oppfylt, og beslutningen skal etter planen tas i løpet av våren 2015, sier Gudbrand Guthus, direktør for konsesjon og tilsyn i Medietilsynet.

56 prosent digitalt

Den digitale lytterandelen har økt fra 31 prosent i 2012 til 56 prosent ved utgangen av 2014, slår Guthus fast. Lyttermålingen ble gjennomført i desember 2014 og januar 2015.

Alle krav til FM-slukking er nå vurdert av to tilsynsmyndigheter.

– Rapportene fra Nkom og Medietilsynet viser at planen i stortingsmeldingen fra 2011 har fungert svært godt. Vi mener Medietilsynets rapport viser at kravene er innfridd, men avventer regjeringens vurdering, sier Ole Jørgen Torvmark, daglig leder i Digitalradio Norge, i en pressemelding.

I tillegg til lytterkravet redegjør Medietilsynet for status for to andre slukkevilkår; digital merverdi og løsninger for radiomottak i bil.

Avdelingsdirektør Gudbrand Guthus i Medietilsynet. Foto: Medietilsynet

22 riksdekkende kanaler

– Medietilsynets rapport viser at lytterne får 22 riksdekkende kanaler i DAB-nettet mot 5 på FM. Dette suppleres i enkelte deler av landet med prøvesendinger for lokalradio, sier Guthus.

Kartlegginger gjennomført av Medietilsynet viser at det er god tilgang på radiomottakere til både hjem og bil på det norske markedet. Stortinget har imidlertid satt som krav at radiomottakere til hjem må gi en teknologisk merverdi knyttet til funksjonalitet, mens radioer og adapterløsninger til bil må være rimelige og teknologisk tilfredsstillende.

Sterke protester

Overgangen fra FM til DAB er kontroversiell. Hovedårsaken er at mens FM i dag nærmest er en verdensstandard, er det ingen internasjonal enighet om å satse på DAB som arvtaker til FM-nettet. Derfor har organisasjonen IKT-Norge kjempet mot slukking av FM-nettet.

IKT-Norge er kritisk til at stortingsmeldingen som kan skape grunnlaget for å stenge FM-nettet, ikke tar utgangspunkt i hvor mange prosent som skal lytte på DAB, men hvor mange som lytter på radio via digitale plattformer. Det vil si at radiolytting via digitaldekodere, PC-er, nettbrett og mobiltelefoner teller som digital lytting. Dette innebærer ifølge IKT-Norge at vedtaket om slukking av FM-nettet gjøres på feil grunnlag.

 

Powered by Labrador CMS