Beklager debatt og minutter

Medietilsynet er kritisk til Radio Norge og P4. Men sistnevnte får flere pluss enn konkurrenten.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Medietilsynet holder på kritikken av Radio Norges utvidede nyhetssendinger. Siden SBS overtok Kanal 24 har de to vært i tottene på hverandre, og i allmennkringkastingsrapporten opprettholdes kritikken.

Oppfyller

Radio Norge får klapp på skulderen fra tilsynet for å ha oppfylt kravene til antall nyhetssendinger, at kanalen har et fast aktualitetsprogram, antall barneprogram og kulturprogrammer.

Tilsynet mener også at både ungdom og folk med flerkulturell bakgrunn får et tilbud som er i samsvar med konsesjonskravene. At det er et godt mangfold av dialekter og at Radio Norge også oppfyller kravene om andelen norsk musikk, selv om tilsynet ikke er fornøyd med måten det siste er løst på.

I rapporten heter det at tilsynet ikke er fornøyd med at store deler av den norske musikken er lagt til nattsendingene og varsler sanksjonsmuligheter dersom dette ikke utbedres.

Oppfyller ikke

Med negativt fortegn finner vi noen gamle kjenninger, som utvidede nyhetssendinger. Her har tilsynet tidligere vært kritisk til at Radio Norge har fått innhold fra TV 2 og TVNorge. Dette mener tilsynet ikke har ført til en bedring av mangfoldet og truet med tvangsbot.

Ankepunktet i rapporten er nå lengden på det utvidede nyhetsmagasinet, hvor tilsynet mener det er feil av Radio Norge å telle med været i sendingens lengde.

– Dette er en prinsipiell viktig sak for oss; skal tilsynet utøve sitt arbeid på en slik måte at de tar stilling til hva som er nyheter. Det kan gi oss en interessant diskusjon etter hvert, sier kanalsjef Kristoffer Vangen. Han mener at det i ytterste forstand kan bidra til at tilsynet plutselig definerer trafikkulykker utenom nyhetene.

– Jeg synes dette er en inngripen i vårt redaktøransvar.

Samisk

Gjengangeren er innhold og sendinger for den samiske befolkningen. Dette er et punkt hvor tilsynet også var kritisk til Kanal 24s håndtering av stoffområdet. Tilsynet varsler også sanksjoner om ikke radiokanalen snart får på plass et livssynstilbud på sendeskjemaet.

Det samme gjelder det tilsynet anser som brudd på kravet om programmer med musikk for smale grupper og brudd på kravet til sjangermessig bredde.

– Dette ligger på bordet hos departementet, og vi har grundig redegjort på disse punktene, så utover det ser jeg ikke behov for å kommentere kritikken for samisk innhold. Det som er hyggelig er at tilsynet mener vi på de fleste punktene oppfyller kravene. Som for eksempel sendinger til barn, hvor Kanal 24 tidligere har fått kritikk. Så her ser det ut som grepene vi har tatt tilfredsstiller tilsynet, sier Vangen.

Til høsten vil livssynsprogram på kanalen se annerledes ut og Radio Norge har ifølge kanalsjefen også gjort tiltak på musikk og debatt i år.

Rart

P4 har ifølge Medietilsynet oppfylt de fleste konsesjonskravene. I delrapporten skriver tilsynet at P4 oppfyller kravene til antall nyhetssendinger, utvidede nyhetssendinger, distriktsnyheter, internasjonale og samiske nyheter, brede kulturmagasin, programmer for barn, kultur og for religion og livsfilosofi.

Heller ikke for P4 er tilsynet fornøyd med hvordan kravet om norsk musikk er blitt løst og varsler også her sanksjoner.

– Vi må bruke hele døgnet for å oppfylle alle de forskjellige forpliktelsene vi har. Noe vi også har gjort i årevis. I forhold til denne rapporten leverer vi mer norsk enn før. I år får vi kritikk, mens vi i fjor ikke fikk det. Det synes vi er rart og mener tenderer inn mot det som er redaktørens oppgave, sier programsjef Jørn Johansen og legger til:

– Hva er i så fall det riktige nivået og hvem skal bestemme det når vi oppfyller kravet? Det er en ny holdning fra tilsynet om at de legger føringer for når vi skal sende musikken.

Sanksjoner

Listen med negative fortegn er betraktelig kortere for P4. Tilsynet mener at kanalen bryter vilkårene om antall kulturnyheter. Det samme gjelder programmer for og om det flerkulturelle Norge. På disse to punktene varsler tilsynet sanksjoner.

– Vi er nødt for å lese dette og grundigere gjennom. Dette er viktig for oss å gjøre skikkelig, men er det ting vi kan gjøre bedre, skal vi selvfølgelig gjøre det, sier Johansen.

Videre kritiseres også andelen norsk musikk på norsk, musikkdebatter, sjangerfordeling i musikk og sammensetningen av målformer og dialekter.

Powered by Labrador CMS