Oslo-politiet følger retningslinjer om at nære pårørende skal informeres før media i alvorlige saker. Bildet har ingen tilknytning til den omtalte drapssaken. Foto: Birgit Dannenberg

Hensynet til pårørende veide tyngst

KOMMENTAR: Derfor ble media varslet sent om Oslo-drap i forrige uke, skriver politiinspektør Grete Lien Metlid.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

På twitter for noe over en uke siden kommenterte flere journalister at politiet kom ut sent med informasjon i en drapssak her i Oslo. En av journalistene skrev «Gratulerer til Oslo politidistrikt som ventet 22 timer med å meddele seg om drapet på Majorstuen – slikt lover bra, Hans-Sverre Sjøvold.»

Involverte viktigst

Jeg er i utgangspunktet enig i at dette er sent i en slik alvorlig sak – men ønsker å belyse noe mer hva politiet stod overfor i denne saken, og også i mange andre alvorlige saker.

Hensynet til etterforskningen ved kvalitet, fremdrift og innhenting av informasjon og sikring av spor vil alltid være mest sentralt i en innledende fase. Her vil også behovet for å gå raskt ut i mediene for å blant annet få ytterligere informasjon være sentralt. En annen svært viktig del er hensynet til pårørende og involvert, og ivaretakelsen av dem.

I denne saken ble nettopp hensynet til pårørende og involverte vurdert foran, og utsatte således vår oppgave i forhold til å informere eksternt. I denne vurderingen lå også hvorvidt en måtte gå raskt ut i mediene av etterforskningsmessige hensyn. Vi ser i ettertid at vi gjerne skulle ha vært raskere ute, men med avhør på natten hvor et nært familiemedlem til den døde ble siktet for forsettelig drap, tok det tid utover påfølgende dag å få varslet flere nære familiemedlemmer om utviklingen i saken.

Retningslinjer

Politiet må også kvalitetssikre og sørge for at informasjon som gis er riktig og sikker. I tillegg kommer vurderinger i forhold til hvordan, hvor og til hvem det skal varsles.

Vi har daglig saker ved Seksjon for volds- og seksualforbrytelser hvor liv og død eller grove overgrep snur opp ned på livet til mange personer. I de fleste sakene skjer dette brått og uventet!

Ivaretakelse og god oppfølging av pårørende krever da både tilgjengelig personell, tid og kompetanse. Vi har som hovedregel at vi så sant det er mulig, skal informere nære pårørende før vi går ut i mediene i slike alvorlige saker. Dette er en viktig retningslinje for oss slik at sentral informasjon ikke først skal bli kjent for de mest berørte gjennom de ulike mediene.

I denne saken ble hensynet til de involverte og pårørende valgt å gå foran en tidlig pressemelding. Det kan en være enig eller uenig i – vi skal likevel tilstrebe oss på å komme raskt ut til mediene og publikum med viktig og riktig informasjon, men også fortsatt ha et sterkt fokus på ivaretakelse av pårørende og involverte.

Grete Lien Metlid er politiinspektør og fungerende leder for seksjon for volds- og seksualforbrytelser ved Oslo politidistrikt. 

Powered by Labrador CMS