Styrelder Håkon Jahr i Mentor Medier. Foto: Glenn Slydal Johansen
Styrelder Håkon Jahr i Mentor Medier. Foto: Glenn Slydal Johansen

Splittelse i Mentor Medier

Aksjonæropprøret fra Mushom Invest vant ikke fram, men fikk støtte fra en av fire aksjonærer på tirsdagens ekstraordinære generalforsamling.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over åtte år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Jan Erik Mushom i Mushom Invest er en av storaksjonærene i Mentor Medier. Investoren er en av de skarpeste kritikerne av avtalen konsernet har gjort med avgått konsernsjef og Vårt Lands avtroppende sjefredaktør Helge Simonnes.

Les alt om Helge Simonnes’ sluttavtale her.

Tirsdag ble det gjennomført en ekstraordinær generalforsamling etter krav fra Mushom. Agendaen var redegjørelse fra styrelederen om avtalene som er inngått med Simonnes, samt et krav om at vurderingen fra i fjor som verdsatte aksjene Mentor Medier kjøpte fra Helge Simonnes til over 40 kroner måtte bli lagt fram.

Utredning ga full støtte til styret

På generalforsamlingen ble aksjonærene forelagt en redegjørelse fra styrelederen, samt en ekstern vurdering fra advokatfirmaet Steenstrup Stordrange som har gjennomgått avtalene på oppdrag fra styret. Hovedkonklusjonen er at Mentor Medier har spart mellom 7,7 og 13,1 millioner kroner på å reforhandle avtalene med den tidligere toppsjefen.

Advokatfirmaet mener at alle avtaler er gyldige og lovlig inngått og at de ikke bryter med aksjelovens prinsipp om at aksjonærer skal likebehandles. 

– Det er ingen tvil om at avtalen var økonomisk gunstig for Mentor Medier. Vi har heller ikke sett noe i regelverket for pressestøtten som gjør de inngåtte avtalene problematiske, sa advokat Klaus Henrik Wiese-Hansen under presentasjonen.

Men de skattemessige sidene ved avtalen har advokatfirmaet ikke sett på. I stedet viser den til en rapport fra revisjonsselskapet PWC og styret som sier at den skattemessige behandlingen ikke er sluttført ennå.

De 30-talls fremmøtte aksjonærene sa seg fornøyd med den 32 sider lange granskningen, men reagerte på at de hadde fått den bare timer før møtet.

– Rapporten er grundig og fin. Men om vi er enig i den er noe annet, sa Mushom.

Interessert i medienyheter? Lik Journalisten.no på Facebook og få nyhetene i strømmen din:

 

Ble nektet innsyn i verdivurdering

Generalforsamlingen avdekket likevel stor splittelse blant de 30-talls fremmøtte aksjonærene i selskapet. En avstemming viste at det er stor uenighet om verdivurderingen advokatfirmaet Kjelstrup & Wiggen gjennomførte på tampen av fjoråret skal offentliggjøres. Den argumenterte styret for fortsatt å hemmeligholde. Begrunnelsen er at den inneholder strategiske og økonomiske vurderinger av konsernet.

– Vi foret advokatfirmaet med mye konfidensiell informasjon. Derfor mener vi det ikke er riktig å offentliggjøre en slik rapport, sa styreleder Håkon Jahr, som senere advarte om at han ville tolke det som mistillit mot styret om ikke aksjonærene aksepterte styrets vurdering.

Under generalforsamlingen kom det fram at prisen Simonnes fikk selge aksjene for bygger på en kombinasjon av årsresultatet for 2013, prognosen for 2014 og budsjettet for 2015. Den legger også til grunn at driftsresultatet multipliseres med 6 og at verdien av et fremførbart underskudd er redusert med 50 prosent.

– Den estimerte verdien ble 247,7 millioner kroner. Så er den delt på 5,5 millioner aksjer, noe som gir en verdi på 44,98 kroner per aksje, sa Jahr.

En aksjonær tok ordet og sa at tallene som ble presentert ikke ga noen ytterligere informasjon utover hva som ble sagt på en annen ekstraordinær generalforsamling i sommer.

– Man er ikke kommet noe lenger i å vise åpenhet rundt dette, sa Dagfinn Kristiansen, som representerte aksjonæren Opplysningsvesenets fond (OVF).

Bad om ro

Også diskusjonen i etterkant av innledningene avdekket splittelse blant aksjonærene. Flere tok til orde for mer åpenhet fra styret, mens andre roste det.

– Jeg syns styret har gjort en god jobb i denne saken og kommet til bunns i dette. Det er ikke noe galt i Helge Simonnes’ avtale. Jeg håper ikke det blir flere generalforsamlinger nå. Dette er ikke noe som tjener selskapet. Jeg mener saken er oppe og avgjort, sa Arne Strand, tidligere sjefredaktør i Dagsavisen som representerte stiftelsen i den avisen.

Også flere andre tok ordet for å si at det nå var på tide å legge uroen bak seg, se framover og konsentrere seg om driften.

Opplysningsvesenets Fond roste styret for redegjørelsen, men ga uttrykk for at den bør vise mer åpenhet i fremtiden, og at verdien som ble satt på Simonnes’ aksjonær forplikter.

– Vår opplevelse er at det har vært relativt lukket tidligere, sa Jon Gunnar Solli, og fortsatte:

– Styret har gått god for den verdien som PWC har presentert, og som ikke er gjort tilgjengelig. Det er viktig at styret er seg bevisst at det må klare å realisere de samme verdiene også for andre aksjonærer. For det er den implisitte logikken i det dere nå har gjort. Det dere har er en vurdering av en enkelt aktør. Markedsverdien på omsatte aksjer ligger vesentlig lavere. Så forstår jeg at styret mener verdien er i tråd med den vurderingen fra PWC.

Har ikke brukt pressestøttepenger

Styreleder Håkon Jahr karakteriserte under sin innledning de siste ukenes mediedekning av Mentor Medier som kjedelig fordi det har blitt skrevet at pressestøtten har finansiert aksjekjøpet fra Helge Simonnes.

– I mine år har det aldri vært overført penger fra datterselskapene til Vårt Land. Det ble gjort en lovendring for ett år siden at det kan tas et lite utbytte fra pressestøtteaviser til morselskaper, og det er gjort siste året. Derfor blir det spesielt å lese i pressen om pressestøttepenger og skattepenger. Det blir ganske tendensiøst, mener jeg. Mentor medier har hentet sine penger via selskaper som ikke mottar presesstøtte som Mediaconnect, Programbladet, Universum og en lønnsom eiendomsinvestering. Det er i veldig beskjeden grad brukt midler fra pressestøtteaviser.

Etter generalforsamlingen trakk Mushom Invest et krav om en ny ekstraordinær generalforsamling som skulle ta stilling til om aksjene mediekonsernet eier i eget selskap skal nulles ut. Jan Erik Mushom opplyser overfor Journalisten.no at han trakk forslaget fordi han vil gi administrasjonen tid til å ta stilling til ønsket.

– Jeg forsøker nå få til en dialog med styret, sier Mushom

Powered by Labrador CMS