Motvind
Leder for informasjon og kommunikasjon i Motvind Norge, Gaute Grøtta Grav, har på vegne av organisasjonen klaget Europower inn til PFU.

Pressens Faglige Utvalg

Motvind Norge klager Europower inn til PFU

Motvind Norge mener artikkel er med på å svekke organisasjonens troverdighet. Europower er uenige i innholdet i klagen. 

Publisert

Journalisten har fått innsyn i den ferske klagen der Motvind Norge klager bransjeavisa Europower inn til Pressens Faglige Utvalg (PFU). 

Klagen, som er skrevet av leder for informasjon og kommunikasjon i Motvind Norge, Gaute Grøtta Grav, gjelder artikkelen «Strategien er å være lynrask med motstand- slik jobber Motvind Norge» publisert i Europower 12. april 2024. 

Klager mener blant annet at artikkelen kan ha skadet Motvind Norge ved å svekke organisasjonens troverdighet.

Svekker organisasjonens troverdighet

I artikkelen blir styreleder i Motvind Norge, John Fiskvik, intervjuet om organisasjonens arbeid med bekjempelsen av vindkraftutbygging i Norge. 

«Etter gjennomgang av artikkelen mener vi at det er flere brudd på Vær Varsom-plakaten (VVP) , som vi ønsker å bringe til PFU for vurdering», skriver Grøtta Grav i klagen. 

Motvind Norge mener blant annet at Europower «fremsetter tolkninger og antagelser som ikke korrekt gjengir meningsinnholdet til John Fiskvik». De mener samtidig at avisa formidler påstander som Fiskvik ikke fikk mulighet til å imøtegå. 

Klager inn på fem punker

Motvind Norge mener i tillegg at artikkelen inneholder flere sterke påstander om organisasjonen uten klar identifikasjon av kilder eller tilstrekkelig kildekritikk. 

«Dette gjelder blant annet påstanden om at Motvind Norge sprer feilinformasjon, uten at det spesifiseres hva denne feilinformasjonen består av eller hvem som hevder dette», står det i klagen. 

Helt til slutt i klagen skriver Grøtta Grav: 

«Vi har bedt om at nødvendige korreksjoner gjøres i artikkelen. Dette ønsker ikke Europower å gjøre».

Klagen gjelder VVP punkt 3.1 om identifikasjon av kilder, 3.2 om kildekritikk, 3.7 om korrekt gjengivelse av kilder, 4.14 om rett til samtidig imøtegåelse og 4.2 om å skille nyhetsstoff og kommentar.

Uenige i innholdet av klagen

Ansvarlig redaktør og daglig leder i Eurpower, Ole Petter Pedersen.

Ansvarlig redaktør og daglig leder i Europower, Ole Petter Pedersen, bekrefter overfor Journalisten at de har mottatt en PFU-klage fra Motvind Norge. 

Han forteller at de har forsøkt å få til en minnelig ordning, noe Motvind Norge nylig avviste. 

Europower er i utgangspunktet uenige i innholdet i klagen, forteller Pedersen som legger til at de er i gang med å forfatte et grundig motsvar når Journalisten ringer. 

– Det er litt merkelig at de klager på et omfattende intervju der deres egen styreleder får snakke ganske detaljert om hvordan Motvind jobber og som i tillegg, etter intervjuet, også er sitatsjekket, sier han. 

Han legger til: 

– Vi synes vel i denne saken at de har fått veldig god anledning til å møte den kritikken som har kommet, de har også fått svare på mye kritikk som ikke nødvendigvis utløser samtidig imøtegåelse. Powered by Labrador CMS