Mads Storvik. Foto: Birgit Dannenberg

Nationen foran budsjett

Nå satser sjefen på kraftig vekst i digitale abonnement.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

I mars lanserte Nationen digitalt abonnement, slik mange andre mediehus har gjort de siste par årene. I underkant av to måneder senere er årets budsjett nesten nådd og sjefredaktør Mads Storvik vurderer å gape høyere.

- Det viser at betalingsviljen på nett er ganske stor, og at de som har lansert før oss har pløyd jorda riktig, sier han til Journalisten og håper på at han har sådd grunnlaget for en god innhøsting.

Ser fremtiden

Riktignok er det ikke store jordlappen det er snakk om ennå. Mandag passerte Nationen 300 digitale abonnenter. Budsjett for 2014 er på 350. Storvik snakker om å doble dette. Halvparten av de 300 har bestilt digitale årsabonnement. I tillegg forteller Storvik at 2.700 papirabonnenter har registrert seg på nett, det er 90 prosent av målet. Og ifølge trafikktallene Storvik oppgir, bruker en stor andel av disse den digitale utgaven aktivt.

Igjen oppstår spørsmålet om landets mest spredte (geografisk) meningsbærende avis snart vil kutte i antall avisutgivelser i uken.

- Det skjer ikke i 2014, men diskusjonen handler ikke lenger om vi skal kutte i frekvensen, men når. På et eller annet tidspunkt fra i dag og to til tre år frem i tid, tror jeg at vi, og kanskje flere andre, går i den retningen.

Gode digitale tall til tross, Nationens inntekter falt med 2 prosent til 23,4 millioner kroner i tertialet. Driftsresultatet ble halvvert til 727.000 kroner, sammenlignet med samme tid i fjor.

Hos eier Tun Media gikk topplinjen i første kvartal ned med 700.000 kroner til 32,4 millioner. Driftsoverskuddet økte i perioden til i underkant av 1,1 millioner kroner. En forbedring på 450.000 kroner.

Dette skyldes i stor grad reduserte lønnskostnader, blant annet fordi regnskap er satt ut.

Disse tallene omfatter også Norsk Landbruk, Traktor og Bondebladet.

Powered by Labrador CMS