APF-landsmøtet:

Nina Hanssen (i midten) er ny leder av Arbeiderbevegelsens Presseforbund. Marit Almendingen er ny nestleder, mens superveteranen Tore Sjølie fortsetter som kasserer. Et verv han har hatt siden 1970-tallet. Foto: Bjørn Åge Mossin

Arbeiderbevegelsen røk ut av vedtektene

GARDERMOEN (Journalisten): Historisk manøver for å gjøre det lettere for LO-forbundet å verve nye medlemmer. Men ikke stemning for navneskifte.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over åtte år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Landsmøtet i Arbeiderbevegelsens Presseforbund (APF) valgte tirsdag ettermiddag Nina Hanssen (LO Media) til ny leder av APF. Hun etterfølger Line Finnøy (Stjørdalens Blad). Med seg i det nye forbundsstyret får Hanssen Marit Almendingen (Helgelendingen) som ny nestleder, Terje Andresen (Sarpsborg Arbeiderblad) som ny sekretær, Tore Sjølie (Norsk Journalistlag/pensjonist) som gjenvalgt kasserer og Eva Stenbro (Romerikes Blad/konserntillitsvalgt i Amedia) som gjenvalgt styremedlem.

- Jeg har hatt en våt drøm om å bli APF-leder siden første gang jeg var på møte i forbundet. Dette er familien vår, sa Hanssen.

Erfarne tillitsvalgte

Hun har en lang merittliste når det gjelder lederverv. I mediesammenheng har hun vært leder for LOs forening for Fagblad og informasjon (LOFF), Fagpressens Redaktørforum og Fagpressens Journalistforum.

ARBEIDERBEVEGELSENS PRESSEFORBUND

• Stiftet 9. mars i 1909 og er dermed det eldste forbundet for journalister og redaktører i norsk presse.
• Forbundet er fullverdig medlem i Landsorganisasjonen i Norge.
• Hovedvekten av de 760 medlemmene er journalister, redaktører og direktører/disponenter i Amedia. Også noen grupper utenfor Amedia har adgang til medlemskap.
• Norsk Journalistlag har siden 1970-tallet hatt tariffarbeidet også for APF-medlemmene.

Sjølie, som nylig fylte 70 år og i disse dager pensjonerer seg fra jobben som rådgiver i Norsk Journalistlag, er i ferd med å sette en tilnærmet uslåelig rekord. Han har hatt vervet som kasserer og krumtapp i APF siden 1975. Han har vært medlem av forbundsstyret siden 1972, de tre første årene som vararepresentant. På landsmøtet ble han hedret med LOs høyeste utmerkelse, Pioneren.

- Du er nesten verneverdig, sa LOs 2. nestleder Hans Christian Gabrielsen da han overrakte utmerkelsen til Sjølie.

Medlemsbekymring

Det er stor bekymring i APF over medlemsutviklingen. Antall medlemmer var ved årsskiftet nede i 760, etter å ha ligget over 900 rundt årtusenskiftet. Medlemstallet har falt med ganske nøyaktig 100 siden finanskrisen herjet som verst i 2008.

APF har per i dag 138 pensjonistmedlemmer. Av dem er 58 over 75 år.

- Den gruppen som øker mest er nettopp pensjonistene. Vi er bekymret over utviklingen og innser at vi må satse mer på verving og rekruttering, sier den gjenvalgte hovedkassereren Tore Sjølie.

Skepsis i Edda-avisene

Forbundet organiserer i hovedsak ansatte i gamle A-pressen-aviser. En opplagt, men ikke ukontroversiell mulighet for APF er å verve blant ansatte i de tidigere Edda Media-bedriftene, som sammen med tidligere A-pressen nå utgjør mediekonsernet Amedia.

- Vi har hatt forsiktige følere ute i Edda-mediehusene. Det har vært for tidlig å starte aktiv verving der, men tiden nærmer seg, sier Sjølie.

Han illustrerer problemstillingen ved å vise til at det har vært begrenset begeistring i Fredriksstad Blad over å havne i samme APF-avdeling som de tidligere erkekonkurrentene Sarpsborg Arbeiderblad.

Vil ha navneskifte

Tidligere APF-leder Helge Rønning Birkelund (Avisenes Nyhetsbyrå) argumenterte for å foreta et navneskifte, ved å gå bort fra “Arbeiderbevegelsens” i forbundets navn. Han mener at den direkte koplingen til arbeiderbevegelsen gjør det lite interessant for mange ansatte i de tradisjonelt borgerlige Edda Media-avisene å melde seg inn. Birkelund viste i den forbindelse til Amedia, som har opphevet den direkte bindingen til Arbeiderpartiet og arbeiderbevegelsen i sin formålsparagraf.

Birkelund fremmet imidlertid ikke noe formelt forslag om navneskifte. For å gjøre det interessant for flere å melde seg inn i APF gikk forbundsstyret inn for å fjerne tilknytningen til arbeiderbevegelsen fra vedtektenes paragraf 1 (PDF). Den slår fast at APF er tilsluttet LO og at medlemmene jobber i medier som har tilknytning til “Arbeiderbevegelsen i Norge”.

Forbundsstyret foreslo at den nye paragraf 1 skulle lyde slik:

“Arbeiderbevegelsens Presseforbund er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO) og er en sammenslutning av redaksjonelt ansatte og ledere i norske mediebedrifter.”

Inkonsekvens

Birkelund satt i redaksjonskomiteen og støttet selv til slutt et kompromissforslag derfra om en noe omarbeidet paragraf 1, der arbeiderbevegelsen fortsatt var på plass. Den tilsynelatende inkonsekvensen forklarer han slik:

- Jeg ønsker egentlig å fjerne begrepet arbeiderbevegelsen i både navnet og vedtektene. Hvis målet er å åpne opp for nye medlemmer, så mener jeg at APF gjør det vanskeligere å rekruttere når forbundet beholder dagens navn. Men jeg mener det ble inkonsekvent å ta arbeiderbevegelsen ut av vedtektene når det ikke er stemning for å endre navnet. Skal man først gå linja ut så må man gjøre noe med navnet.

Landsmøtet vedtok forbundsstyrets forslag med 22 stemmer, mens 2 stemte for redaksjonskomiteens forsøk på kompromiss.

En hovedsatsing for APF i kommende treårsperiode er prosjektet “Lokaldeomkrati uten lokale medier”, som setter søkelys på lokalavisenes betydning for lokaldemokratiet. APF har søkt LO om 300.000 kroner til prosjektet, som etter planen skal gjennomføres i samarbeid med Norsk Journalistlag og forskningsstiftelsen Fafo.

Powered by Labrador CMS