- Vi kommer til å stille presidenten kritiske spørsmål og gi uttrykk for hvor alvorlig vi ser på situasjonen, sier NJ-leder Thomas Spence på plass i Stockholm. FOTO: BJØRN ÅGE MOSSIN

Truer med å splitte IFJ

STOCKHOLM (Journalisten): Nordiske og europeiske forbund vurderer å melde seg ut på grunn av personstrid og storpolitisk uenighet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Symbolikken er til å ta og føle på. En rekke europeiske journalister, sterkt kritiske til sin felles president, samles i et møterom oppkalt etter revolusjonære Atatürk. Den tyrkiske landsfaderen, som gjennomførte omfattende demokratiske reformer.

Tonen er meget skarp i 13. etasje på hotellet på hovedflyplassen Arlanda utenfor Stockholm. De fleste av de ti landene som er representert har tidligere forsøkt å avsette Jim Boumelha, presidenten for den globale journalistføderasjonen International Federation of Journalists (IFJ). Nå vurderer Norsk Journalistlag og en rekke andre medlemsforbund hva som skal skje videre. Flere vurderer seriøst å bryte med IFJ.

I løvens hule

En hovedårsak til opprøret er at kritikerne betrakter Boumelha som udemokratisk. Selv avviser presidenten kritikken fra de europeiske medlemsforbundene. Onsdag møter han i løvens hule. Boumelha har takket ja til å møte ledelsen i de nordiske journalistforbundene i Sigtuna utenfor Stockholm. Dette møtet kan bli avgjørende for striden i IFJ.

Ifølge Thomas Spence, leder av Norsk Journalistlag, var temaet på mandagens møte dramatisk: – Skal vi fortsatt være medlemmer av IFJ, eller er det meningsløst å fortsette under dagens ledelse?

Canadierne ut

Et canadisk forbund for avisjournalister har allerede meldt seg ut etter IFJ-kongressen i Dublin i juni, der engelske Jim Boumelha ble gjenvalgt som øverste politiske leder – med presidenttittel. Flere vurderer å følge canadierne, blant dem NJ.

– De kritiske stemmene i IFJ er skviset ut. Presidenten mangler legitimitet, og organisasjonen lider av demokratisk underskudd og maktpolitisk arroganse. Spørsmålet  er om vi ønsker å være med på dette, om vi har nok kontroll, innsyn og innflytelse på hvordan pengene og ressursene benyttes, sier Spence til Journalisten.

Årelang strid

Møtet i Stockholm var en uformell samling av nasjonale journalistledere, med utgangspunkt i en dramatisk og årelang maktkamp. Stikkord er politisk uenighet, store personlige motsetninger og mistanker om økonomiske uregelmessigheter.

Striden mellom Boumelha og spesielt de nordeuropeiske medlemsforbundene toppet seg da presidenten mobiliserte og sikret seg gjenvalg på årets IFJ-kongress. Det oppsiktsvekkende var at opptellingen viste at det var fem stemmer mer enn antall delegater på kongressen.

– Det er en politisk ukultur i IFJ. Valget på Dublin-kongressen var dråpen som fikk det til å renne over for oss. Derfor ble vi enige med de andre forbundene om å møtes etter sommeren her i Stockholm, sier Spence.

– Hvorfor kan ikke NJ avfinne seg med valget av president og heller satse på omkamp på neste IFJ-kongress i 2016?

– Vi har avfunnet oss med mye etter kongressen i Cádiz i 2010. Der ble Boumelha gjenvalgt etter alliansebygging og bruk av lokkemidler. Det er legalt, men siden brukte han flertallet sitt i IFJ-styret til å skvise kritikerne sine. Vi er uenige i politikken som føres og protesterer mot den usunne politiske kulturen med intriger og baksnakking. Dessuten er det tvil om gyldigheten av presidentvalget på årets kongress. Det oppsto en stor splittelse etter valget.

 Les bakgrunnen for IFJ-striden her

– I feil retning

NJ oppfatter at Boumelha leder IFJ i feil retning. Dette mener også forbundene fra de øvrige landene som deltok på mandagens møte i Stockholm: Sverige, Danmark, Finland, Island, Færøyene, Tyskland, Sveits, Belgia og Nederland.

NJ bidrar hvert år med rundt 360.000 kroner til IFJ og den europeiske datterorganisasjonen EFJ. I tillegg har NJ opp gjennom årene bevilget betydelige midler til IFJ-prosjekter, og bidratt til å skaffe støtte fra Utenriksdepartementet til enkelte av prosjektene.

Nytt møte i dag

Møtet i Sigtuna tirsdag og onsdag er en ordinær samling for de nordiske journalistforbundene. Seansen med Bouhmelha gjør det ekstraordinært. Spørsmålet er om partene klarer å dempe motsetningene og skape ro, eller om det går mot splittelse av IFJ. Forhåndsuttalelsene lover ikke godt.

– Møtet mandag ga oss mye informasjon og ammunisjon til møtet med Boumelha. IFJ under hans ledelse er preget av en uryddig organisasjon og manglende tilgang på dokumenter og regnskaper. Det er kommet en gift inn i organisasjonen og det er mye mistillit mellom personer og land, sier Spence.

Han legger til at det er bra at Boumelha har takket ja til å delta på møtet onsdag.

– Det blir hans siste mulighet til å bygge bru over motsetningene. Vi kommer til å stille ham kritiske spørsmål og gi uttrykk for hvor alvorlig vi ser på situasjonen.

Brudd-mandat

I likhet med NJ har det danske forbundet diskutert en eventuell utmelding av IFJ. På bakgrunn av den årelange striden har landsstyrene i både NJ, DJ og svenske Journalistförbundet fått mandat av medlemmene til å bryte med den globale journalistorganisasjonen.

De to tyske forbundene var tilfredse med mandagens møte, som altså i stor grad endte med å handle om IFJ-striden. Det tyske DJV (Deutscher Journalisten-Verband) valgte sammen med canadierne å forlate salen da IFJ-kongressen i juni godkjente gjenvalget av Boumelha.

– Vi er svært bekymret. Der er en stor mangel på demokrati og åpenhet, og især som journalister er det et stort problem for oss. Vi er nødt til å være renere enn snø når vi selv går etter politikere og valgprosesser. Det var ikke pent, det som skjedde i Dublin, sier DJVs representant i Stockholm, Andreas Bittner.

 Les bakgrunnen for IFJ-striden her

Har ikke avklart

DJV har ikke avklart hva de gjør videre med sitt IFJ-medlemskap.

– Vi undersøker nå de juridiske mulighetene  forhold til valget i Dublin. Samtidig må jeg si at det blant våre medlemmer er et større press nå enn tidligere om å forlate IFJ, sier han.

Andreas Bittner understreker likevel at DJV foreløpig ikke ønsker å gå ut. Det samme gjelder det andre tyske journalistforbundet, Ver. di.

Presidenten avviser

Journalisten har forelagt kritikken fra Thomas Spence for Jim Boumelha.  I en mail svarer han blant annet på kritikken av sitt gjenvalg i Dublin. Boumelha understreker at hans motkandidat erkjente nederlaget etter valget.

“Vi var begge enige om at de ekstra stemmene ikke ville gjøre noen forskjell på det endelige resultatet. Det var derfor ikke behov for et omvalg. Ethvert valg betraktes som avgjort når den ene kandidat erkjenner sitt nederlag,” skriver han.

Presidenten tilføyer at delegatene ble bedt om å stemme over et forslag om omvalg, ved håndsopprekning. Her stemte 186 imot og 139 for, ifølge Boumelha.

“Hvis Thomas virkelig mente at dette var en gal måte å gripe det an på, kunne hans delegasjon ha framsatt forslag om noe annet. I stedet gikk han med på at delegatene skulle bestemme. Men fordi han tapte avstemningen kaller han det nå for “illegitimt”.”

Jim Boumelha avviser også at politiske motstandere er blitt presset ut av IFJ-ledelsen.

“Valget til IFJs ledelse foregår som i ethvert annet forbund, basert på nominasjoner og en fri og hemmelig avstemning. Resultatet har, som ethvert annet valg, sine vinnere og tapere.”

Til slutt svarer Boumelha på kritikken av at IFJ bruker for mange penger, for eksempel på regionale kontorer. Presidenten henviser til at spørsmålet er blitt diskutert på IFJs kongress, der nordmennene kunne ha fremmet forslag.

“Mener han (Spence. Red.anm.) også at det er gitt for mange penger til den europeiske region? Nylig ble det inngått en ny avtale mellom IFJ og EFJ som noen mente var for gavmild. Teksten i denne avtalen ble framlagt for kongressen. Jeg så ikke Thomas tale eller stemme imot den.”

Tre alternativer

NJ-leder Spence ser for seg følgende alternativer for NJ:

* Enten gå ut av IFJ og bruke ressurser og krefter et annet sted.

* Bli værende i IFJ og jobbe for endringer fram mot neste kongress i 2016.

* Fortsette som før.

– Det er uaktuelt for oss å sitte stille. Spørsmålet er om IFJ er det rette redskapet for oss, under ledelse av Jim Boumelha. Men vi må også ta hensyn til de mange der ute i verden som trenger et sterkt IFJ. NJ vil uansett å jobbe for å styrke ytringsfriheten og sikkerheten for journalister, gjennom gode prosjekter.

Spence viser til at NJ, i tillegg til egne midler, også formidler støtte fra det norske utenriksdepartementet til ulike IFJ-prosjekter.

– Vi må ha tillit til hvordan pengene brukes.

Landsstyret avgjør

På landsmøtet i 2011 ble NJs vedtekter endret, slik at det ikke lenger er vedtektsfestet at NJ skal være medlem av IFJ. Med andre ord fikk landsstyret mandat til å avgjøre NJs medlemskap i IFJ.

– Forholdet til IFJ kommer opp som sak i NJs arbeidsutvalg om noen uker, og skal behandles av landsstyret 28. oktober. Det blir en viktig avgjørelse for både NJ, IFJ og kolleger rundt i verden som trenger hjelp.

Powered by Labrador CMS